Υποστήριξη επόμενου επιπέδου για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας

Se ti trovi in ​​Easy Redmine, ti invitiamo a farlo. Il modo migliore per farlo e per il tuo lavoro ήήριξης ή να αναβαθμίσουν σε υψηλότερο επίπεδο υπηρεσίας με το Πλάνο Προτε ραιότητας Υποστήριξης. Una persona che ha bisogno di aiuto, di cui ha bisogno επίπεδα υποστήριξης και συνθήκες.

Prova a Redmine

Βασικό πλάνο υποστήριξης

 • Libero
 • Servizio 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX για αναφορές διακοπής του cloud
 • E per quanto riguarda il tuo interesse attraverso di lei ζώνης πελατών E-mail support@easyredmine.com
 • Τα εισιτήρια ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο σοβαρότητας - ορισμοί της σοβ αρότητας παρατίθενται παρακάτω
 • Η ομάδα μας δεσμεύεται να απαντήσει με μια τελική λύση εντός με μια τελική λύση εντός 24 εργάσιμων ω lo so
 • Εφαρμόζουμε τον κανόνα των 3 απαντήσεων σε ένα εισιτήριο - αν το πρόβλημα δε ν επιλύεται, καλούμε τον υποβάλλοντα για διευκρινίσεις

Prova a Redmine

Informazioni utili

 • Per saperne di più
 • Servizio 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX για αναφορές διακοπής του cloud
 • Οι αιτήσεις υποστήριξης μπορούν να υποβληθούν attraverso di lei ζώνης πελατών, email E lo so a Contattami su Skype noi
 • Hai un problema con il tuo computer? Υποστήριξης - οι σοβαρότητες εξακολουθούν να λαμβάνονται υπόψη
 • Καμία ανταλλαγή μηνυμάτων, αν το πρόβλημα δεν επιλύεται με την πρώτη απάντηση, καλούμε τον υποβάλλον la tua vita
 • Il modo migliore per farlo e per il tuo lavoro άσιμη ημέρα
 • Χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλ

  Sono felice di averlo fatto

  Lo so, lo so, lo so., non preoccuparti basato sulla conoscenza noi. 

  Il κανονικές υποβολές εισιτηρίων γίνονται πάντα μέσω της ζώνης πελατών o attraverso informazioni utili
  I suoi utenti Προγράμματος Υποστήριξης Προτεραιότητας μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικά. Come si usa, come si usa: όνομα, εταιρεία, άμ E lo so, lo so. Non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti, non ti preoccupare ιτήματός σας.

  Hai un problema con il tuo computer, in questo caso ΀ρέπει να περιέχει τεχνικά δεδομένα (καταγραφή παραγωγής, προδιαγραφές πε per esempio, έκδοση Easy Redmine κ.λπ.), μηνύματα σφάλματος και πληροφορίες συστήματος. Ακολουθώντας την online υποβολή με μια τηλεφωνική κλήση, η αναφορά στο αναγνωρισ Il modo migliore per farlo è quello di cui hai bisogno Controllare l'alimentazione.

  Livello di gravità del livello di gravità 1 o 2 με μια ωνική κλήση στο Κέντρο Ανάπτυξης της Πράγας.

  Οι επίσημες γλώσσες υποστήριξης είναι Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Τσεχικά. Εάν λάβουμε εισιτήρια σε άλλη γλώσσα, χρησιμοποιούμε μεταφραστή ιστού για Se hai un problema, non preoccuparti, non preoccuparti. Non preoccuparti, non preoccuparti.

  Se hai un problema con il tuo computer, vedi:

  • Come funziona Easy Software?

  Il modo migliore per farlo è quello di cui hai bisogno κασίες (http://www.easyredmine.com/installation) και με συνιστώμενη διαμόρφωση (https://www.easyredmine.com/resources/redmine-installation/easy-redmine-installation-from-scratch)

  Se hai bisogno di più soldi, non ti preoccupare προκληθεί από εξωτερικό παράγοντα.

  Come utilizzare Easy Redmine per l'applicazione Easy Redmine

  Υποστήριξη διακομιστή

  Il modo migliore per farlo è quello di cui hai bisogno Ehi, il tuo nome è quello di cui hai bisogno, o lo so, κτός του ελέγχου μας. Hai bisogno di più soldi e di più Non preoccuparti, non preoccuparti. Ohστόσο, Non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti. Informazioni utili.

  Τι θεωρείται "υποστήριξη διακομιστή";

  • Βοήθεια με την εγκατάσταση, αναβάθμιση ή μεταφορά δεδομένων
  • Il modo migliore per farlo e per farlo funzionare
  • Βοήθεια με τη ρύθμιση του περιβάλλοντος (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τ ην εγκατάσταση ή ανάπτυξη της εφαρμογής)
  • Lavoro cron (job cron), lavoro (lavoro cron), lavoro, lavoro ιστές ιστού, διακομιστές εφαρμογών, βάσεις δεδομένων
  • Hai bisogno di aiuto?
  • Εκπαίδευση για οποιοδήποτε από τα παραπάνω
  • Il tuo obiettivo è quello di farlo

  Πώς παρέχεται η υποστήριξη διακομιστή;

  • Il modo migliore per farlo è quello di cui hai bisogno
  • Come funziona il tuo lavoro

L'opzione Easy Redmine è disponibile in 30 minuti

Numero di telefono, SSL, connessione di rete, connessione SSL ποθεσία σας