Progetto di Budżety.

Per wtyczka, która monitoruje przychody, koszty, koszty płacowe oraz końcowy zysk projektu. Pozwala również na monitorowanie rzeczywistych wpływów pieniężnych w kontekście zdefiniowanego planu oraz dostarcza zestawienie zysków e strat projektów.

Caratteristiche principali:

  • Planowanie budżetu project w porównaniu z rzeczywistym budżetem
  • Monitorowanie przychodów, kosztów, kosztów wynagrodzeń i zysków, kosztów podróży e zwrotów kosztów
  • Koszty wynagrodzeń są obliczane na podstawie czasu pracy, pomnożonego przez stawki godzinowe
  • Definicja stawek godzinowych według ról, działań e członków zespołu projektowego
  • Zewnętrzne i wewnętrzne stawki godzinowe

Prova Easy Redmine per 30 giorni

Funzionalità aggiuntive, crittografia SSL, copia codificata disponibile in due località