תקציבי פרויקט

זהו תוסף שמפעיל מעקב אחר הכנסות, הוצאות, הוצאות שכר ורווח הסופי של הפרויקט. Hai bisogno di aiuto per trovare un modo migliore per farlo ומספק דוח רווח/הפסד של הפרויקטים.

Caratteristiche principali:

  • תכנית תקציב הפרויקט לעומת מציאות התקציב
  • מעקב אחר הכנסות, הוצאות, הוצאות שכר ורווחים, הוצאות נסיעות ופיצויים
  • הוצאות שכר מחושבות מזמן העבודה, מוכפלות בתעריף לשעה
  • הגדרת תעריפים לשעה לפי תפקידים, פעילויות וחברי צוות הפרויקט
  • תעריפים לשעה חיצוניים ופנימיים

La versione di Easy Redmine è disponibile in 30 anni

Installazione di SSL, connessione di rete, connessione SSL