Termini del Servizio

Palvelusopimo

1. Giovanni

1.1 Quando si tratta di un sopimusta, giocare su Asiakkaan e Palveluntarjoajan välillä, ja ne määrittelevät sitovat säännöt ja ehdot Palveluiden e Tuotteiden tarjoamisesta e käytöstä. Nämä ehdot hallitsevat sopimussuhdetta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

1.2 Tutte le parti interessate devono essere visualizzate qui di seguito:

 • T & C - tarkoittaa näitä ehtoja.
 • Accordo - tarkoittaa Palvelusopimusta, joka on tehty Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välillä.
 • Asiakas - tarkoittaa liiketoimintaa harjoittavaa yksilöä tai oikeushenkilöä, joka tekee sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa.
 • Palvelin Asiakkaan - tarkoittaa palvelinta ja muuta laitteistoa, jota Palveluntarjoaja ei omista, hallinnoi tai kontrolloi.
 • Palveluntarjoaja - tarkoittaa yritystä Easy Software Ltd., jonka kotipaikka su Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yritystunnus: 08960980.
 • Tuo - tarkoittaa mitä tahansa Palvelua tai sen osaa, joka tarjotaan Palveluntarjoajan brändinimellä Palveluntarjoajan brändipolitiikan perusteella. Asiakas ostaa Tuotten sellaisenaan. Tuki ja muut palvelut tarjotaan erikseen.
 • Hintaluettelo - tarkoittaa asiakirjaa tai verkkosivua, jossa määritellään Palvelun ja/tai Tuotteen hinda, ellei toisin mainita sopimuksessa.
 • Palveluntarjoajan palvelin - tarkoittaa palvelinta ja muuta laitteistoa, jota Palveluntarjoaja hallinnoi tai kontrolloi. Palveluntarjoaja voi käyttää kolmannen osapuolen palveluita varmistaakseen asianmukaisen palvelimen suorituskyvyn.
 • Toteutuspalvelun määrittely - tarkoittaa Palveluntarjoajan asettamia toteutusehtoja ja -määrityksiä ja/tai Asiakkaan yksilöimää sopimuksen mukaisesti. Ellei Asiakas ole ostanut toteutuspalvelua tai ellei toisin mainita, Tuotteen hindaan ei sisälly taattua toteutuspalvelua.
 • Tukipalvelun määrittely - tarkoittaa Palveluntarjoajan asettamia tukiehtoja ja -määrityksiä ja/tai Asiakkaan yksilöimää sopimuksen mukaisesti. Ellei Asiakas ole ostanut tukipalvelua tai ellei toisin mainita, Tuotteen hindaan ei sisälly taattua tukipalvelua.
 • Servizio - tarkoittaa Palveluntarjoajan Asiakkaalle sopimuksen mukaisesti tarjoamaa tiettyä Palvelua, johon voi kuulua Palvelun lisenssi, Palvelun ylläpito, Palvelun tuki ja muut niihin liittyvät palvelut sopimuksessa ja Tuotteessa sovitulla tavalla.
 • Palvelun kokeiluversio - tarkoittaa Palvelun kokeiluversiota, joka on saatavilla Asiakkaalle ilmaiseksi ja rajoitetusti.
 • Järjestelmänvalvoja - tarkoittaa henkilöä, joka su nimetty Asiakkaan käyttäjätilin hallinnointiin.
 • Utente - tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka työskentelee Asiakkaan palveluksessa (työntekijänä, kumppanina, toimitusjohtajana, henkilönä, joka tekee pitkäaikaista yhteistyötä Asiakkaan kanssa oikeudellisten palvelujen tarjoamisen sopimuksen perusteella), jolle Asiakas l uo käyttäjätilin.
 • Kayttäjätili - tarkoittaa käyttäjätiliä, jossa on yksilöllinen pääsykoodi ja salasana.
 • Tietoturvajärjestelmä - tarkoittaa asiakirjaa, jossa kuvataan menetelmiä Palvelun sovelluksessa tallennettujen tietojen turvaamiseksi.
 • Osapuolet - tarkoittaa yhdessä Asiakasta ja Palveluntarjoajaa.

2. T&C:n hyväksymistapa

2.1. Palvelu tarjotaan Asiakkaalle tehdyn sopimuksen perusteella. Sopimuksen osana ovat nämä T&C.

2.2 Sopimus tehdään molempien Osapuolten allekirjoituksella. Jos sopimus tehdään verkkokäyttöliittymän kautta, sopimus tehdään maksamalla Palvelun hinta (langattoman siirron tapauksessa, kun Palvelun hinnan määrää vastaava summa on hyvitetty Palveluntarjoajan pankkitilille) sopimuksessa määritellyn ensimmäisen laskutusjakson määr a. Tämä ei koske tilannetta, jossa Asiakas käyttää Palvelun kokeiluversiota näiden T&C:n 4. artiklan mukaisesti.

3. Palvelun tarjoaminen

3.1 La maggior parte dei problemi di rete La tua rete di telefonia mobile è collegata a internet e non è ancora disponibile in Asia, la rete di telefonia mobile e la tua tecnologia possono essere utilizzate.

3.2 Palvelun laajuus määritellään tuotemäärittelyssä, joka on liitetty sopimukseen. L'apparecchio potrebbe essere leggermente danneggiato e attivato per l'alta velocità.

4. Palvelun kokeiluversio

4.1 Ennen sopimuksen tekemistä Palveluntarjoaja voi mahdollistaa Palvelun kokeiluversion käytön Asiakkaalle verkkotunnuksessa tai Asiakkaan palvelimilla Palveluntarjoajan määrittelemässä laajuudessa.

4.2 Täyttämällä rekisteröintilomakkeen tuotemäärittellyllä verkkosivulla Asiakas hyväksyy Palvelun kokeiluversion tarjoamiseen liittyvät ehdot, jotka määräytyvät näiden T&C:n 4., 7., 9., 11., 12., 14. kohdan 6 alakohdan, 15., 16. ja 17. kohdan mukaisesti .

4.3 Kokeiluversio Palvelusta tarjotaan Asiakkaalle tuotteen määrittelyssä ilmoitetun ajanjakson ajan, ellei Tarjoaja päätä toisin.

4.4 Kokeiluversiota Palvelusta käyttävä Asiakas on oikeutettu tallentamaan tietoja van järjestelmän toiminnallisuuden varmistamiseksi. Asiakas ottaa huomioon, että Tarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaan tallentamien tietojen saavutettavuudesta ja säilyttämisestä käyttämällä Kokeiluversiota Palvelusta.

4.5 Ennen Kokeiluversion Palvelun päättymistä Tarjoaja mahdollistaa Palvelun maksulliseen versioon siirtymisen Asiakkaalle ja toimittaa hänelle sitomattoman maksutiedon. Maksamalla hinnan Palvelu aktivoituu sovitussa laajuudessa ja Asiakkaan Kokeiluversiossa tallentamat legatoot siirretään maksulliseen versioon Palvelusta. Mikäli Asiakas ei käytä mahdollisuutta siirtyä maksulliseen versioon Palvelusta, Kokeiluversion Palvelun tarjoaminen päättyy, kun Asiakkaalle tarjottu Kokeiluversion Palvelun ajanjakso päättyy.

4.6 Asiakas ottaa huomioon, että Asiakkaan tallentamat legatoot Kokeiluversiossa Palvelusta poistetaan peruuttamattomasti sen jälkeen, kun Asiakkaalle tarjottu Kokeiluversion Palvelun ajanjakso päättyy. Asiakas saa legato su Kokeiluversion Palvelun päättymisestä e tietojen poistamisesta sen päättymisen jälkeen sähköpostitse tai Kokeiluversion Palvelun verkkotunnuksen kautta.

5. Palvelun tarjoamisen kesto

5.1 Sopimuksessa määrätään, onko se tehty määräajaksi vai toistaiseksi. Sopimus tehdään (i) määräajaksi, jos Palvelut tarjotaan verkkokäyttöliittymän kautta, ja (ii) toistaiseksi, jos Palvelut tarjotaan Asiakkaan palvelimien kautta.

6. Suggerimento

6.1 Asiakkaan on maksettava Palvelun käytöstä perittävä hinda Tarjoajan toimittamien verodokumenttien (laskujen) perusteella. Laskut toimitetaan sähköisessä muodossa. Palveluiden hinnat määräytyvät Tarjouksen tai Hinnaston mukaisesti, ellei Sopimuksessa toisin sovita.

6.2 Asiakkaan käyttämä luotto-/maksukortti ja/tai muu verkkomaksutapa, jota Asiakas käyttää Palvelun käyttöoikeuden rekisteröimiseen (i) verkkokäyttöliittymän kautta tarjottavassa Palvelussa ja (ii) kuukausitilauksessa tarjottavassa Palvelussa, veloitetaan automaattis esti 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona Asiakas rekisteröityi Palvelun käyttäjäksi. Mikäli Asiakas haluaa välttää Palvelun veloittamisen, Asiakkaan on peruutettava tilaus kolme päivää ennen Palvelun uudelleenmaksua. Tarjoaja suosittelee tarkistamaan etukäteen ennakkomaksukorttiyhtiöltä tai pankilta, onko jatkuva laskutus mahdollista.

6.3 Asiakas voi muuttaa tilaustaan ​​verkossa kirjautumalla Asiakasalueelle. Seuraavan laskutusjakson veloittamisen välttämiseksi Asiakkaan on peruutettava tilaus vähintään kolme päivää ennen uusimispäivää. Mikäli Asiakas peruuttaa tilauksensa vähintään kolme päivää ennen uusimispäivää, tilaus päättyy nykyisen laskutusjakson lopussa.

6.4 Minkä tahansa Palvelun tilaus voidaan peruuttaa ilman lisämaksuja ennen maksun selvittämistä Tarjoajan tilille. Ladattavien tuotteiden osalta Tarjoaja ei myönnä MITÄÄN hyvityksiä sen jälkeen, kun latauskanava on otettu käyttöön ja latausyritys on tehty. Tilauksen peruuttaminen maksun vastaanottamisen jälkeen on mahdollista sopimuksen mukaisesti, jos tilattua Palvelua ei ole käytetty tai latausyritystä ei ole tehty.

7. Lisensisopimus

7.1 Asiakas ottaa huomioon, että kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Palveluun kuuluvat Tarjoajalle. Asiakas on siten velvollinen käyttämään Palvelua vain myönnetyn lisenssin puitteissa.

7.2 Sopimuksen tekemisen yhteydessä Asiakas hankkii ei-yksinomaisen lisenssin Palveluun yhdelle tai useammalle käyttäjälle riippuen perustettujen käyttäjätilien määrästä. Asiakkaalla ei ole oikeutta myöntää tai siirtää lisenssiä tai alilisenssiä kolmannelle osapuolelle ilman Tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta vuokrata Palvelua tai muutoin tehdä Palvelua saataville, sekä käksutta että vastiketta vastaan, kolmansille osapuolille ilman Tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Lisenssi koskee myös kaikkia Tarjoajan suorittamia Palvelun päivityksiä tai muutoksia.

7.3 Mikäli Palvelu tarjotaan Asiakkaan palvelimella, Asiakkaalla on oikeus ladata tuotteen lähdekoodi. Mikäli Palvelu tarjotaan verkkokäyttöliittymän kautta, Asiakkaalla ei ole oikeutta saada Palvelun lähdekoodia, eikä tarkastella sitä, muokata sitä tai puuttua siihen millän tavalla.

7.4 Asiakkaalla ei ole oikeutta sisällyttää Palvelua toiseen ohjelmistovälineeseen ilman Tarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

7.5 Kaikki Tarjoajan ohjelmistolaajennukset jaetaan GNU/GPL 2 -licensin mukaisesti. Ellei toisin mainita, kaikki kuvat, tyylitiedostot and sisällytetyt JavaScriptit julkaistaan ​​Easy Softwaren kaupallisen käytön lisenssin (Licenza) mukaisesti:

Lisenssi su GPL-yhteensopiva lisenssi, joka koskee van Tarjoajan teemojen ja tyylien kuvia, kaskadityylitiedostoja e JavaScript-elementtejä. La licenza GPL versione 2.0 include i tuoi elementi principali, sia il tuo codice GPL esistente sia il codice GPL e la tua licenza di distribuzione asiatica, tutti i diritti di licenza GPL disponibili. In questo modo, le caratteristiche di sicurezza e gli elementi JavaScript di questo tipo di tecnologia di riferimento non possono essere utilizzati come tarkkoituksiin asiatico, ma anche di tutti i tipi di software di base asiatici. Asiakas ei saa levittää näitä legatoostoja tai sisällyttää niitä mihinkään pakettiin tai laajennukseen ilman Tarjoajan ennakkosuostumusta. Luvattomasta levityksestä tai kolmannen osapuolen saataville saattamisesta ilman Tarjoajan ennakkosuostumusta Tarjoajalla on oikeus laskuttaa sopimussakkoa 10 000 euron määrästä lisenssin rikkomisesta.

7.6 Kaikki Tarjoajan ohjelmistot, lukuun ottamatta articolo 7.5. määrittelemiä ohjelmistoja, jaetaan GNU/GPL 2 -licensin mukaisesti: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Maksuehdot

8.1 Määräaikaiseen sopimukseen sovellettava laskutusjakso on sopimuksen kesto kuukausina. Dopo aver terminato la registrazione, i giocatori sono stati registrati su 14 giorni di calendario, i siti Web disponibili e i messaggi di posta elettronica non sono disponibili, ma non sono disponibili.

8.2 Se la maggior parte delle persone si trova in un altro luogo in cui si trova il dispositivo, l'utente può accedere a tutti i siti asiatici maksutiedot palvelujen maksamiseksi anche ajanjaksolle. Jos palvelun hinta maksetaan maksutiedon mukaisesti, palvelun tarjoamisen ajanjakso jatkuu automaattisesti.

8.3 Jos palvelun hindaa ei makseta ajallaan, Tarjoajalla on oikeus periä viivästyskorkoa 0,5 % erääntyneestä määrästä jokaiselta viivästyspäivältä. Jos asiakas on viivästyksessä maksun suorittamisessa, Tarjoajalla on oikeus keskeyttää tai rajoittaa palvelun tarjoamista, kunnes velka on kokonaisuudessaan maksettu. Palvelun keskeytyksen tai rajoituksen aikana asiakkaan on silti maksettava hinda toimitettujen verodokumenttien mukaisesti. Toistuva maksun viivästyminen asiakkaan puòlelta katsotaan merkittäväksi sopimusrikkomukseksi.

8.4 Se l'utente non è in grado di controllarlo, il suo dispositivo automatico può essere utilizzato. Tilauksesi uusitaan automaattisesti jokaisen tilausjakson päättyessä valitsemasi tilausjakson perusteella. Sinulle veloitetaan oston yhteydessä ilmoitettu hinta (lisättynä sovellettavilla veroilla, kuten arvonlisäverolla, jos ilmoitettu hinta ei sisällä ALV:a) jokaisen tilausjakson laskutuskautena maksutavalla, jonka olet meille ilmoittanut. Varmista, että laskutustietosi ovat oikein, jotta tilauksesi ei päätyisi.
Ostaessasi tilauksen suostut siihen, että edellä mainitut tilausmaksut veloitetaan tallennetulta kortilta toistuvasti, kunnes peruutat tilauksen. Tilaukset ovat jatkuvia ja uusiutuvat automaattisesti, ellei tilausta peruuteta tai tilisi lopeteta. Per saperne di più sul messaggio di posta elettronica "Peruuta tilauksen automaattinen uusiminen" osoitteeseen salesadmin@easysoftware.com
Tilauksen hinta ja ehdot voivat muuttua milloin tahansa. Hinta ja ehdot, jotka olivat voimassa, kun teit alkuperäisen ostoksen tai kun tilauksesi uusittiin viimeksi, pysyvät voimassa kyseisen tilausjakson ajan, mutta uudet hinnat e ehdot voivat koskea uusia tai uusittavia tilauksia. Easy Software Ltd. non ha alcun diritto di recesso, ma è anche un suggerimento o un muuttumista. Jos et halua uusia tilaustasi uusilla hinnoilla tai ehdoilla, voit peruuttaa tilauksesi edellä kuvatulla tavalla.

9. Tarjoajan oikeudet e velvollisuudet

9.1 Tarjoajalla su oikeus tehdä muutoksia palveluun tai sen laajuuteen. Tällaisessa tapauksessa Tarjoaja ilmoittaa asiakkaalle palveluun liittyvän web-liittymän kautta. Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus yksipuolisten muutosten tapauksessa, joita asiakas ei hyväksy, jos tästä on sovittu sopimuksessa.

9.2 Il sito web di tekemään kaikki tekniset toimenpiteet varmistaakseen, että palvelu on toimiva ja saatavilla, jos asiakas täyttää palvelun tuoteselosteessa tai asiaankuuluvalla verkkosivustolla luetellut perusjärjestelmävaatimukset. Jos palvelun toiminnallisuuteen liittyvä poikkeustilanne ilmenee, Tarjoaja toimii erityisesti sopimuksen mukaisesti.

9.3 Jos asiakas havaitsee ongelmia palvelun nopeudessa tai saatavuudessa, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä tapauksesta Tarjoajalle sähköpostitse tuoteselosteessa määritellyn sähköpostiosoitteen tai puhelimen kautta saatavilla olevien yhteystietojen avulla ongel uomo ratkaisemiseksi. Asiakas ottaa huomioon, että Tarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella voi olla tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen tai saatavuuteen käyttäjälle (kuten asiakkaan internet-yhteyden toimintahäiriö, luonnonkatastrofi, DOS- tai DNS-hyökkäy kset Tarjoajan teknisessä laitteistossa ja muut vastaavat tapahtumat). Tarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisista tapahtumista asiakkaalle.

9.4 Asiakas ottaa huomioon ja hyväksyy, että Palveluntarjoaja voi vakavista syistä tilapäisesti keskeyttää Palvelun tarjoamisen, erityisesti tapauksissa, joissa pyritään estämään kyberhyökkäyksiä, tarvittaessa, tai vakavien Palvelun toimintahäiriöiden tapauksessa, jotka su ratkaistava tarvittavalla sulkemisella. Ilmoitus Palvelun tarjoamisen keskeytyksestä on lähetettävä Asiakkaalle mahdollisimman pian. Palveluntarjoajan su luotava asian mukaiset toiminnalliset e turvallisuustoimenpiteet mahdollisten toimintahäiriöiden tai Palvelun rajoitetun tai täydellisen saatavuuden minimoimiseksi.

9.5 Tenere presente il sito in questione, rimuovere l'umidità o l'umidità dell'aria durante l'uso. Per evitare danni al sito, l'interno o l'esterno dell'asciugatrice, la sensibilità o il valore possono essere rilevati.

9.6 Osapuolet ovat sopineet siitä, että Palveluntarjoaja ei hanki omistusoikeutta Asiakkaan tietoihin. Asiakas on yksin vastuussa tietojen sisällöstä, jotka on tallennettu Asiakkaan palvelimelle tai Palveluntarjoajan palvelimelle.

9.7 La musica asiatica è stata scaricata su tutti i canali su tarpeen kerätä, tallentaa ja käsitellä seuraavia tietoja: julkaisuversio, sopimuksen tunniste, instanssin URL-osoite, asennettujen lisäosien luettelo e aktiivisten käyttäjien määrä, joita Palveluntarjoaja käyttää Asiakkaan tu nnistamiseen, käyttöoikeuden varmentamiseen ja Palveluntarjoajan oikeuksien suojaamiseen. Hyväksymällä nämä ehdot, myönnät ja hyväksyt, että Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa omien resurssiensa avulla, käytätkö Palvelua palvelusopimuksen mukaisesti, e että edellä mainitut legatoot välitetään Asiakkaan ja Palveluntarjoajan tietojärjestel mien välillä.

10. Asiakkaan oikeudet e velvollisuudet

10.1 Asiakas ei saa käyttää Palvelua ristiriidassa yleisesti velvoittavien oikeudellisten määräysten kanssa.

10.2 Palveluun pääsyn saamiseksi Palveluntarjoaja voi pyytää joitain tunnistetietoja ja lisätietoja Asiakkaalta. Asiakkaan su annettava totuudenmukaisia, tarkkoja ja ajantasaisia ​​tietoja.

10.3 Palveluntarjoajan pyynnöstä Asiakkaan on annettava tarvittava yhteistyö vikojen korjaamiseksi tai Palvelun säätämiseksi.

10.4 Asiakkaan on käytettävä Palveluntarjoajan tarjoamaa API-liittymää van silloin, kun hän käyttää Palvelua kolmannen osapuolen sovellusten tai palveluiden kautta web-liittymän kautta. Asiakkaan ei tule käyttää tai saada Palvelua muulla automatisoidulla tavalla, kuten skripteillä, roboteilla, web-kaappaajilla jne., jotka on tarkoitettu Palvelun tarjoamiseen web-liittymän kautta.

10.5 Asiakkaan on säilytettävä Palvelun pääsy tieot salassa. Asiakkaan on velvollisuus olla kertomatta tai mahdollistamatta pääsyä niille kenellekään toiselle henkilölle tai millän muulla tavalla mahdollistaa pääsyä käyttäjätiliinsä kolmannelle osapuolelle. Asiakkaan on myös velvollisuus turvata tekniset laitteensa kohtuullisessa määrin minimoidakseen pääsy tietojen väärinkäytön riskin käyttäjätilin pääsy tietoihin.

10.6 Jos Asiakas rikkoo tässä kohdassa asetettuja velvoitteita, Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista vahingoista, e Asiakas su yksin vastuussa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. Näiden velvoitteiden rikkominen oikeuttaa myös Palveluntarjoajan purkamaan tämän sopimuksen. Jos Asiakas havaitsee, että Palveluun voi olla pääsy kolmansilla osapuolilla tietojen vuotamisen vuoksi, Asiakkaan on ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle sähköpostitse.

10.7 Ohjelmiston lataus su saatavilla vain määrätyn ajan. Tämän ajanjakson jälkeen lataustili poistetaan automaattisesti käytöstä. Palveluntarjoaja EI toimita lähdekooditiedostoja sähköpostitse tai millään muulla kanavalla, vaan ainoastaan ​​online-tilin kautta.

11. Kayttäjätili

11.1 Asiakkaalla voi olla yksi tai useampi käyttäjätili. Kukin käyttäjätili voi olla vain yhden käyttäjän käytössä. Asiakkaalla ei ole oikeutta antaa käyttäjätiliä kolmannelle osapuolelle, ellei sitä ole määrätty sopimuksessa tai näissä käyttöehdoissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta jakaa käyttäjätiliä useiden käyttäjien kesken. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus siirtää käyttämätön käyttäjätili uudelle käyttäjälle milloin tahansa.

11.2 L'articolo 11.1. käyttöehtoja rikotaan, Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, ja Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajalle aiheeton rikastuminen 7 päivän kuluessa Palveluntarjoajan maksuvaatimuksen vastaanottamisesta.

12. Käyttäjätilin hallinta

12.1 Jokainen Asiakas voi valita yhden tai useamman käyttäjätilin, jolla on ylläpitäjän oikeudet. Ylläpitäjä voi suorittaa seuraavat toiminnot:

 • lisätä, muokata ja poistaa käyttäjätilejä ja määrittää pääsyoikeudet näihin tileihin (kuten pääsy rapportteihin, legatoostojen perustaminen jne.),
 • päästä kaikkiin Asiakkaan tietoihin riippumatta yksittäisten käyttäjien pääsyasetuksista,
 • valita eri käyttäjätili, josta tulee ylläpitäjä.

12.2 Asiakas vastaa täysin käyttäjien käytöstä, näiden käyttäjien suorittamista toimista e kaikista käyttäjän tilille ladatuista legatooista. Asiakkaan on varmistettava, että kaikki hänen käyttäjänsä noudattavat näiden käyttöehtojen määräyksiä.

13. Kielletty toiminta

13.1 Asiakas ei saa ladata, lähettää tai muuten tallentaa sisältöä Palvelun portaaliin, joka saattaa sisältää haittaohjelmia tai muita tiedostoja ja ohjelmia, jotka voivat tuhota, vahingoittaa tai rajoittaa Palveluntarjoajan tai muiden asiakkaiden laitteiden toimintaa. Lisäksi asiakkaalla ei ole oikeutta ladata Palveluun sisältöä, jonka hallussapito tai jakelu on laitonta, sisältöä, joka laittomasti puuttuu kolmannen osapuolen tekijänoikeuksiin tai joka liittyy rikolliseen toimintaan, lähettää roskapostia Palvelun kautta tai yri ttää saada pääsyä toisen asiakkaan käyttäjätiliin tai Palveluntarjoajan palvelimiin. Näiden velvoitteiden rikkominen katsotaan olennaiseksi ja antaa Palveluntarjoajalle oikeuden purkaa sopimus ja vaatia asiakasta maksamaan sopimussakkoa, jonka määrä on 10 000 euroa jokaisesta rikkomuksesta ja lisäksi mahdolliset vahingot.

14. Risoluzione del contratto

14.1 Sopimussuhde päättyy sopimuksesta vetäytymiseen, sovitun sopimusajan päättymiseen, oikeushenkilön (Palveluntarjoajan tai asiakkaan) purkautumiseen likvidoinnin yhteydessä, sopimuksen päättämiseen tai osapuolten sopimukseen.

14.2 Jos sopimus on tehty määräämättömäksi ajaksi, asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman syytä milloin tahansa. Irtisanomisaika on yksi kuukausi ja se alkaa irtisanomisilmoituksen toimittamispäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä.

14.3 Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman syytä milloin tahansa. Irtisanomisaika on kolme kuukautta ja se alkaa irtisanomisilmoituksen toimittamispäivää seuraavan kalenterikuukauden ensimmäisestä päivästä.

14.4 Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus näissä käyttöehdoissa tarkemmin määritellyissä tapauksissa.

14.5 Mikäli asiakas olennaisesti tai toistuvasti rikkoo velvoitteitaan näistän käyttöehdoista tai sopimuksesta eikä korjaa tätä olennaista e toistuvaa rikkomusta 14 päivän kuluessa ilmoituksen toimittamispäivästä lukien kirjattuna kirjeenä tai sähköposti-ilmoituksen lähettämispäivästä lukien, palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkautuminen on tehokas päivä sen jälkeen, kun ilmoitus purkautumisesta su vastaanotettu asiakkaalle.

14.6 Mikäli asiakas vakavasti tai toistuvasti rikkoo velvoitteitaan näistä käyttöehdoista tai sopimuksesta, palveluntarjoajalla su oikeus purkaa sopimus ja lopettaa palvelun tarjoaminen välittömästi tällaisen rikkomuksen havaitsemisen jälkeen.

15. Vastuun rajoittaminen palvelusta

15.1 Questo è il motivo per cui è necessario sapere quali sono le impostazioni di base per l'acquisto e l'assistenza tecnica e l'assistenza sanitaria, ma anche per il loro utilizzo e il loro apporto energetico. Se l'apparecchio non funziona correttamente e non funziona correttamente, l'apparecchio non funziona correttamente, l'elettrodomestico non è in grado di eseguire l'operazione, ma non è necessario farlo.

15.2 L'utente ha una vasta gamma di servizi di posta elettronica, ha una vasta gamma di servizi di posta elettronica, ha un ruolo importante nel voitoista, liikevaihdon menetyksestä, tietojen menetyksestä, taloudellisista tai muista välillisistä, erityisistä tai valillisistä vahingoista. Forza maggiore -tapauksessa osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ​​sopimuksen perusteella, eikä tämän sopimuksen mukaisia ​​velvoitteiden noudattamatta jättämisiä (kokonaan tai osittain) o viivästyksiä pidetä sopimuksen rikkomisena. Tässä tarkoitetaan force majeure -tapauksella kaikkia niitä olosuhteita, joissa vastuu on suljettu pois Tšekin lain mukaisesti, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen luonnonkatastrofiin, sotaan, poliittisen tilanteen muutokseen, joka estää tai sopimattomasti vaikeuttaa tämän so i mukaisten mukaisten oikeuksien e velvollisuuksien täyttämistä tai muuta vastaavaa syytä, tapahtumaa tai tosiseikkaa.

15.3 Sopimusta tehtäessä asiakas ottaa huomioon, että Palvelun lyhytaikainen saatavuuden puute voi tapahtua Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolisista syistä (esim. internet-yhteyden katkeaminen), vaikka Palveluntarjoaja tekisi parhaansa. Asiakas suostuu siksi siihen, että kaikki hänen Palvelussa tallennetut tieot varmuuskopioidaan toiselle maantieteelliselle sijainnille(t).

15.4 Asiakas käyttää Palvelua sellaisenaan. Yhteensopimattomuus muiden ohjelmistojen, laitteistokonfiguration tai osittaisen toimintahäiriön kanssa EI oikeuta asiakasta peruuttamaan tilausta tai saamaan hyvitystä.

16. Henkilötietojen suojaaminen

16.1 Asiakas ilmoittaa olevansa tietoinen oikeudellisista velvoitteistaan ​​käyttäjien ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelijänä. Näiden tahojen henkilötietojen käsittely and käsittelytapa Palvelussa määräytyvät asiakkaan toimesta. La maggior parte delle donne asiatiche ha un'ampia gamma di opzioni per la musica asiatica.

16.2 Il gioco d'azzardo è molto importante per l'asiakkaalta, il ruolo di un amico, senza un grande paratamista e un ascolto e un'ampia gamma di marchi. Jos asiakas on luonnollinen henkilö, kerätään seuraavat legatoot: nimi, sukunimi, laskutusosoite, sähköposti, puhelinnumero, tietoja Palvelun käytöstä.

16.3 Kaikki viestintä Palvelun sisällä su salattu SSL-protokollalla. Asiakas ilmoittaa täten, että hän pitää tätä salausmenetelmää riittävän turvallisena.

16.4 Palveluntarjoaja sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja kolmansille osapuolille, ellei Asiakas erikseen suostu siihen.

16.5 Asiakkaan legatoot säilytetään Palveluntarjoajan sähköisissä järjestelmissä sopimussuhteen keston ajan. Sen päätyttyä Palveluntarjoaja säilyttää invano sääntelyvaatimusten noudattamiseen tarvittavat legatoot. Asiakas hyväksyy, että Palveluntarjoaja käyttää asiakkaan nimeä e logoa Palveluntarjoajan asiakasluettelossa sopimuksen voimassaolon aikana ja sen jälkeen, ellei asiakkaan brändiohjeistoon tai politiikkaan perustuen ole toisin sovittu.

17. Loppumääräykset

17.1 Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa kaikki tieot, jotka he ovat saaneet tietoonsa sopimussuhteen aikana.

17.2 Asiakkaan oikeuksia, jotka johtuvat sopimuksesta ja näistä käyttöehdoista, ei saa siirtää eteenpäin ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

17.3 Selvyyden vuoksi osapuolet vahvistavat nimenomaisesti, etä he ovat yrittäjiä ja että tämä sopimus tehdään heidän liiketoimintansa puitteissa.

17.4 Se il prodotto è stato rimosso e non è stato utilizzato per il controllo del flusso di lavoro, non è stato utilizzato alcun metodo di pagamento, non è stato utilizzato per l'acquisto di prodotti alimentari, non è stato utilizzato per il consumo di alcolici, non è stato utilizzato alcun prodotto. tevyyteen, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai tehokkuuteen. Tällaisessa tapauksessa osapuolten on tehtävä kaikki tarvittavat toimenpiteet sopimuksen muuttamiseksi siten, että pätemätön, täytäntönpanokelvoton o tehottomaksi tullut määräys korvataan uudella alkuperäisen tarkoituksen mukaisella määräyksellä.

17.5 Mikäli tarjouksen, tuotetiedteen, palvelun toteutustiedotteen, tukipalvelun tiedotteen ja käyttöehtojen määräysten välillä on ristiriita, näiden asiakirjojen etusija on seuraava:

(i) Tarjous,

(ii) Toteutustiedote,

(iii) Tiedote di Tukipalvelun,

(iv) Tuotetiedote,

(v) Käyttöehdot,

(vi) Julkinen tieto

17.6 Nämä käyttöehdot ovat Tšekin tasavallan, Euroopan unionin jäsenen, lakien alaisia. Mikäli sopimukseen liittyvästä suorituksesta tai tulkinnasta aiheutuu erimielisyyksiä, joita osapuolet eivät voi ratkaista sovinnollisesti, asia ratkaistaan ​​lopullisesti Tšekin tasavallan talouskamarin e maatalouskamarin yhteydessä toimivan välimiesoikeuden kolmen vä limiehen toimesta, jotka nimitetään kyseisen välimiesoikeuden sääntöjen mukaisesti. Kumpikin osapuoli nimeää yhden välimiehen. Molemmat välimiehet sopivat kolmannesta välimiehestä 30 päivän kuluessa. Mikäli kaksi välimiestä eivät edellä mainitussa määräajassa pääse sopimukseen kolmannesta välimiehestä, tämä nimitetään välimiesoikeuden puheenjohtajan toimesta. Välimiesoikeuden päätös on lopullinen ja sitova osapuolille. Il sito di questo sito è stato utilizzato per evitare che la macchina venga danneggiata durante il periodo di inattività.

17.7 Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1. 7. 2017.

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Hyva asiakas,

Hauamme kertoa sinulle, miten Easy Software (jäljempänä myös "me" tai "yhtiömme") käsittelee henkilötietojasi liittyen tarjoamiimme, solmimiimme, tarjoamiimme ja ylläpitämiimme tuotteisiin ja palveluihin.

Näiden periaatteiden tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, miten niitä käsittelemme, mistä lähteistä saamme ne, mihin tarkoitukseen niitä käytämme, kenelle voimme luovuttaa tietoja, mistä voit saada tietoa käsittelemistämme henk ilötiedoistasi tai mitkä ovat yksilölliset oikutesi henkilötietojen suojan osalta.

Lue siis näiden periaatteiden sisältö. Vastaamme mielellämme kysymyksiisi missä tahansa toimipisteessämme osoitteessa Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskuntae sähköpostitse: info@easysoftware.com.

1. Yleistä tietoa

Yhtiömme on velvollinen noudattamaan erilaisia ​​lakisääteisiä velvoitteita, jotka koskevat asiakkaan henkilötietojen käsittelyä, ja meidän on noudatettava niitä erityisesti sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi tai viranomaistoiminnan harjoittamiseksi. Tässä suhteessa emme voisi tarjota tuotteitamme and palvelujamme lainkaan ilman henkilötietojesi antamista. Lisäksi käsittelemme asiakkaiden henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme ulkopuolella asiakaspalvelun tarkoituksiin e tarjotaksemme sinulle kohdennettuja tarjouksia tuotteista e palveluista. Tarvitsemme suostumuksesi tähän. Jos päätät olla antamatta suostumustas näissä tapauksissa, tarjoamamme tuotteet tai palvelut voivat olla rajoitettuja tai muuten mukautettuja sen mukaan, mitä tietoja olemme oikeutettuja käsittelemään. Jokainen asiakas saa legatoon rajoituksista tai muutoksista.

Elletään, että kaikki tässä sisältyvä tieto koskee myös potenziaalisten asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä, eli henkilöitä, joiden kanssa olemme yhteydessä, mutta joilla ei ole vielä sopimussuhdetta, sekä entisiä asiakkaita. Tässä sisältyvä tieto koskee myös muiden henkilöiden henkilötietojen käsittelyä, joilla yrityksellä on tiettyjä velvoitteita tai jotka ovat suoraan yhteydessä yritykseemme ilman sopimussuhdetta (kuten oikeushenkilöiden edustajat). 1.1 Henkilötietojen käsittelyn periaatteet Henkilötietojesi käsittelyssä noudatamme korkeimpia henkilötietojen suojan standardeja ja erityisesti noudatamme seuraavia periaatteita: (a) Käsittelemme aina henkilötietojasi selkeästi e ymmärrettävästi määritellyn tarkoituksen, määriteltyjen keinojen, määritellyllä tavalla jain van tarkoituksen cannalta tarpeellisen ajan; käsittelemme vane tarkkoja asiakkaiden henkilötietoja ja varmistamme, että niiden käsittely vastaa ja su tarpeellista määriteltyyn tarkoitukseen; (b) Suojellemme ja käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa mahdollisimman korkean tietoturvan ja estää asiakkaan henkilötietoihin luvattoman tai tahattoman pääsyn, niiden muuttamisen, tuhoamisen tai menetyksen, luvattomat siirrot, muun luvattoman kä sittelyn tai muun väärinkäytön; (c) Ilmoitamme aina selkeästi sinulle henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi saada tarkka ja täydellinen tieto tällaisen käsittelyn olosuhteista sekä muista niihin liittyvistä oikeuksistasi; d) Yrityksessämme noudatamme asianmukaisia ​​teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme turvallisuustason, joka vastaa kaikkia mahdollisia riskejä; kaikki henkilötietoihin liittyvään käsittelyyn liittyvät legatoot saaneet henkilöt ovat velvollisia pitämään salassa tietoonsa saadut legatoot. 2. Tietoja henkilötietojen käsittelystä 2.1. Rekisterinpitäjästä Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on yrityksemme, eli Easy Software Oy, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, Y-tunnus: 08960980. 2.2 Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta 2.2.1. Le magliette sono molto belle ilman suostumustas Tämä koskee yleensä tilanteita, joissa sinun on annettava tiettyjä henkilötietoja meille edellytyksenä tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiselle tai joissa meillä su oikeus käsitellä sinun muulla tavoin hankkimiasi henkilöti etoja. (a) Lain nojalla meillä on oikeus käsitellä henkilötietojasi ilman suostumustasi seuraaviin lakisääteisiin velvoitteisiin liittyviin tarkoituksiin: (i) Lain mukaiset ilmoitukset viranomaisille; (ii) Arkistointivelvoitteiden noudattaminen. (b) Sopimuksen tekeminen tai täyttäminen kanssasi. (c) Oikeuksien ja etujen suojaaminen, jotka ovat suojattuja lailla, erityisesti kaikkien riitojen ratkaisemiseksi, erityisesti oikeudenkäynnin tai muiden riitojen tarkoituksiin. 2.2.2 Henkilötietojen käsittely suostumuksellasi Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa suostut vapaaehtoisesti siihen, että käsittelemme sinun antamiasi tai muulla tavoin hankkimiamme henkilötietoja. Suostumuksen epääminen voi olla syy, joka estää yritystämme tarjoamasta tiettyjä tuotteita tai palveluita tai pakottaa sen kohtuullisesti muuttamaan tarjottavien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta, laajuutta tai ehtoja. Suostumuksesi perusteella yrityksemme käsittelee henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin: a) Asiakaspalvelu; nämä ovat toimintoja, jotka eivät edusta sopimuksen täyttämistä tai muuta henkilötietojen käsittelyn oikeudellista kehystä ja sisältävät seuraavat: (i) markkinatutkimus; (ii) seuranta asiakkaan toimista yrityksemme verkkosivustolla liittyen tarjottuihin palveluihin (tämä tarkoitus ei siis liity pelkästään tietojen keräämiseen yrityksemme verkkosivuston vierailijoiden toimista evästeiden muodossa, kuten alla olevassa artikkelissa sähköisistä vi estintävälineistä ja mobiilisovelluksista kuvataan); b) Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen; tähän sisältyy erityisesti tietojen jakelu, yrityksemme ja muiden osapuolten tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, mukaan lukien tietyille asiakkaille kohdennetut tuote- ja palvelutarjoukset, eri kanavien kautta, kuten postitse, sähköisesti (mukaan lukien sähkö posti ja viestit matkapuhelimiin lähetettyinä puhelinnumeroon), tai puhelimitse, verkkosivuston kautta. Jossain määrin näissä tapauksissa yrityksellämme on myös oikeus tarjota tuotteita ja palveluita asiakkaille ilman heidän suostumustaan; jos laki niin edellyttää, sinulle ilmoitetaan tässä suhteessa oikeudestasi ilmaista vastustuksesi minkä tahansa jatkotarjouksen suhteen. Tässä suhteessa henkilötietojasi voidaan myös välittää kolmansille osapuolille tietojen jakelua e kolmansien osapuolten tuotteiden e palveluiden tarjoamista varten. Lisätietoja annetaan myöhemmin näissä periaatteissa. 2.3 I prodotti asiatici non possono essere utilizzati per evitare problemi con il prodotto. Käsittelemme erityisesti yhteystietoja ja tunnistetietoja. Yksityiskohtaiset legatoot asiakkaiden käsiteltävien henkilötietojen laajuudesta on esitetty liitteessä 1 näihin periaatteisiin. 2.4

Menetelmä, jolla Yrityksemme käsittelee henkilötietojasi, sisältää sekä analisen että automaattisen käsittelyn, mukaan lukien algoritmisen käsittelyn, Yrityksemme tietojärjestelmissä.

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Yrityksemme työntekijöiden toimesta ja tarvittaessa myös kolmansien osapuolien toimesta. Una volta che la cravatta è stata creata da un giocatore di ruolo, alcuni dei quali sono stati soppressi da un kyseisen di una collezione di kanssa, è possibile che tu abbia bisogno di un'altra quantità di denaro quando Yrityksemme non è in grado di raggiungere il livello di velocità.

2.5. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietojasi ovat saatavilla erityisesti Yrityksemme työntekijöille, jotka käsittelevät ammatillisten velvollisuuksiensa yhteydessä asiakkaiden henkilötietoja, kuitenkin vain tarvittavassa laajuudessa ja noudattaen kaikkia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi henkilötietojasi luovutetaan kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat Yrityksemme asiakkaiden henkilötietojen käsittelyyn, tai tällaiset henkilötiedot voidaan luovutaa heille muilla perusteilla lain mukaisesti. Una volta che la cravatta è stata creata da un giocatore di ruolo, alcuni dei quali sono stati soppressi da un kyseisen di una collezione di kanssa, è possibile che tu abbia bisogno di un'altra quantità di denaro quando Yrityksemme non è in grado di raggiungere il livello di velocità.

2.5.1. Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti Yrityksellämme on oikeus tai velvollisuus luovuttaa henkilötietosi:

 • asiaankuuluville valtion viranomaisille, tuomioistuimille ja lainvalvontaviranomaisille heidän velvollisuuksiensa täyttämiseksi ja tuomioiden täytäntöönpanon tarkoituksiin;
 • muille osapuolille laissa määritellyssä laajuudessa, kuten kolmansille osapuolille saataviemme perimistarkoituksessa.

2.5.2. Mikäli annat suostumuksesi, joka oikeuttaa meidät käsittelemään tietoja, jotka edustavat henkilötietoja, vastaavassa laajuudessa, luovutamme henkilötietosi myös Easy Software ltd:lle linkedon jakelua, tuotteiden ja palveluiden tarjoamista, Yrityksemme oikeuksien ja etujen suoja amista sekä asiakaspalvelua varten.

2.6. Henkilötietojen luovuttaminen ulkomaille

Henkilötietojasi käsitellään Tšekin tasavallassa alueella ja muissa Euroopan unionin valtioissa, joissa kansainväliset konserniyhtiöt sijaitsevat ja joilla on sama henkilötietojen suojan taso kuin Tšekin tasavallassa. Yrityksemme tai asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat tahot eivät luovuta asiakkaiden henkilötietoja Euroopan unionin ulkopuolisille maille.

2.7. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Yrityksemme käsittelee asiakkaiden henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen cannalta. Arvioimme aika ajoin, onko tiettyjen henkilötietojen käsittely tarpeen tietylle tarkoitukselle. Kun havaitsemme, että legatoot eivät enää ole tarpeen niille tarkoituksille, joita varten niitä su käsitelty, tuhoamme legatoot. Per evitare che la tensione di rete sia troppo elevata o che si tratti di una quantità di materiale insufficiente, è necessario che il prodotto non venga scaricato. Tässä suhteessa pätee myös, että henkilötietoja, jotka on käsitelty:

a) sopimusten täyttämiseksi käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; sen jälkeen asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen vuoden ajan;

b) tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; sen jälkeen asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen vooden ajan; jos henkilötietoja luovutetaan tällaisessa yhteydessä kolmansille osapuolille, käsittelyn kesto määräytyy kolmansien osapuolten mukaan sovellettavan lainsäädännön ja näiden periaatteiden mukaisesti;

c) asiakaspalvelua varten käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan; sen jälkeen asiaankuuluvia henkilötietoja voidaan yleensä käyttää kymmenen voden ajan.

2.8. Suostumuksen peruuttamisoikeus

Näissä Periaatteissa olemme yrittäneet selittää, miksi tarvitsemme henkilötietojasi and että tietyissä tarkoituksissa voimme käsitellä niitä invain suostumuksellasi. Sinun ei ole pakko antaa suostumustas Yrityksellemme henkilötietojesi käsittelyyn, ja sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. In caso di problemi con la musica, è meglio che il mio oikeus käsitellä unisca il henkilötietoja tietyissä tarkoituksissa ilman suostumustas. Jos peruutat suostumuksesi, lopetamme kyseisten henkilötietojen käsittelyn suostumusta vaativiin tarkoituksiin; kuitenkin meillä voi olla oikeus tai jopa velvollisuus käsitellä samoja henkilötietoja muissa tarkoituksissa.

Jos kieltäydyt antamasta tai peruutat suostumuksesi, voimme:

(a) mukauttaa tuotteidemme tai palveluidemme saatavuutta, laajuutta tai ehtoja vastaavasti, tai

(b) kieltäytyä tarjoamasta sinulle tuotteitamme tai palveluitamme, kun saamme tietää, että tällainen suostumus on tarpeen tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi annetuilla ehdoilla.

Haluat peruuttaa suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn, ota yhteyttä mihin tahansa toimipisteeseemme, lähetä meille kirje osoitteeseen Yritys, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta, ta i sähköpostitse: info@easysoftware.com tai lomakkeen kautta Easy Softwaren verkkosivuilla.

2.9. Henkilötietojen lähteet

Hankimme asiakkaiden henkilötietoja erityisesti seuraavista lähteistä:

(a) asiakkailta suoraan, esimerkiksi sopimusten tekemisen yhteydessä, jotka liittyvät tarjottuihin yrityksen tuotteisiin tai palveluihin, ja/tai epäsuorasti, esimerkiksi asiakkaiden käyttäessä yrityksen tuotteita tai palveluita tai saadessaan tie toa yrityksen tuotteista ja palveluista, kuten yrityksen verkkosivuston kautta jne.;

b) potentiaalisilta asiakkailta, jotka ovat kiinnostuneita yrityksemme palveluista markkinointitapahtumien ja kampanjoiden yhteydessä;

(c) omista toiminnoistamme, kun käsittelemme ja arvioimme muiden asiakkaiden henkilötietoja.

2.10. Oikeutesi pyytää pääsyä henkilötietoihisi e asiakkaan oikeuksien suojaaminen

Jos pyydät meiltä tietoja henkilötietojesi käsittelystä, annamme sinulle kaikki legatoot sinusta käsittelemistämme legatooista ilman aiheetonta viivytystä. Tämän legatoon antamiseksi voimme vaatia kohtuullista korvausta legatoon toimittamisesta aiheutuneista kustannuksista. Jos havaitset tai epäilet, että yrityksemme tai kolmas osapuoli, joka osallistuu tietojen käsittelyyn, käsittelee henkilötietojasi ristiriidassa yksityisyytesi suojan ja/tai lain kanssa, erityisesti jos henkilötietosi ovat virheellisiä, voit:

a) pyytää selitystä yritykseltämme tai kolmannelta osapuolelta, joka osallistuu tietojen käsittelyyn;

b) pyytää virheellisen tilan korjaamista; erityisesti voit pyytää henkilötietojen korjaamista tai muuttamista; tarvittaessa legatoot tilapäisesti estetään tai tuhotaan.

Se il tuo pyyntösi osoittautuu perustelluksi, yrityksemme tai kolmas osapuoli, joka osallistuu tietojen käsittelyyn, poistaa virheellisen tilan maksutta and välittömästi.

2.11. Yritys henkilötietojen käsittelijänä

Tietyissä tapauksissa yrityksemme käsittelee myös asiakkaiden henkilötietoja toisen osapuolen (toisen rekisterinpitäjän) valtuutuksella. Esimerkkeja näistä tapauksista ovat yhteistyö Easy Software ltd:n kanssa kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden osalta tai yhteistyö kolmansien osapuolten kanssa. Yksityiskohtaista tietoa varten on aina otettava yhteyttä kyseisen henkilötietojen rekisterinpitäjään, ellei yrityksemme ole valtuutettu antamaan tietoja kyseisessä tapauksessa.

2.12. Sähköiset viestintävälineet and mobiilisovellukset

Asiakaspalvelun osana yrityksemme kehittää teknologioita, joiden avulla voit käyttää moderneja sähköisiä viestintävälineitä ja mobiilisovelluksia yrityksemme tuotteiden e palveluiden käyttämiseen. Quando si tratta di un'internet di qualità, i costi di vendita sosiaalisten e quelli di telefonia mobile più costosi possono essere facilmente accettati.

Sosiaaliset verkostot. Voit myös ottaa meihin yhteyttä eri sosiaalisten verkostojen kautta. Käytämme näitä viestintäkanavia erityisesti markkinointivälineinä; tuotteitamme and palveluitamme eitällä hetkellä tarjota sosiaalisten verkostojen kautta.

Evasteet. Käytämme myös evästeitä tarjotessamme tuotteitamme e palveluitamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle ensimmäisen verkkosivuston lataamisen jälkeen. Quando l'assistenza può essere utilizzata per accedere a un'area protetta di questo tipo, è possibile che l'utente non sia in grado di controllare l'area di ricarica e il livello di sicurezza. Lisätietoja evästeistä on saatavilla verkkosivustollamme.

2.13. Periaatteet

Nämä periaatteet ovat voimassa ja tehokkaita ___________. Nykyinen versio periaatteista on julkaistu yrityksemme verkkosivustolla ja on saatavilla myös toimipisteissämme.

Liite 1 – Käsiteltyjen henkilötietojen laajuus

Tunnistetiedot - näihin kuuluvat tieot, kuten nimi, sukunimi, päivämäärä, sähköposti, puhelinnumero, työnantaja tai edustettu yritys; luonnollisille henkilöille - yrittäjille myös tunnistenumero ja verotunniste. Mahdollisiin muihin tunnistetietoihin kuuluvat esimerkiksi käytetyn tietokoneen IP-osoite and sovittujen todennustietojen legatoostot

Yhteystiedot - nimi, sukunimi, yhteystiedot, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet tai muut vastaavat yhteystiedot. Muita vastaavia yhteystietoja voivat olla käytetyn tietokoneen IP-osoite ja sovittujen todennustietojen legatoostot.

Se peruutat jätetyn hakemuksen tuotteesta o palvelusta, käsittelemme myös hakemuksen peruutuspäivää yhdessä ennen peruutusta annettujen tietojen kanssa.

Sopimusten täyttämiseen liittyvät legatoot - riippuen tarjotun tuotteen tai palvelun luonteesta, käsittelemme tietoja liittyen tarjottuun tuotteeseen tai palveluun. Tähän luokkaan kuuluvat henkilötiedot, kuten sopimuksen kesto, ________

Tuotteidemme tai palveluidemme tarjoamiseen liittyvät henkilötiedot - näihin kuuluvat henkilötiedot, jotka saamme vuorovaikutuksessamme. Ulteriori informazioni sull'attività:

i) viestinnän turvaamiseen liittyvät tieot;

(ii) tietueet valitsemastasi viestintäkielestä, kiinnostuksesta tuotteeseen tai palveluun, sijoitusstrategioistasi tai meille paljastetuista erityisvaatimuksistasi.

Toteutuspalvelut

1. Yleiset ehdot

Jos ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, kaikki kokoukset järjestetään virtual kokousratkaisun kautta. Kaikkien osallistujien tulee osallistua yksilöllisesti ja olla varustettu kuulokkeilla.

Pakettien laajuus perustuu parhaaseen kokemukseemme. Yleensä tämä on vähimmäistoteutuksen laajuus. Tutti i tipi di informazioni su come ottenere informazioni, e siksi joskus tarvitaan lisäaikaa asiakkaan erityisvaatimusten vuoksi. Easy Redmine -konsultit voivat tarvittaessa toimittaa käytetyn ajan rapportin.

Jos ei ole nimenomaisesti toisin mainittu, toteutus toimitetaan englanniksi; kaikki asiakirjat e kirjallinen dokumentaatio toimitetaan englanniksi.

2. Yleiset määräykset

2.1. Uudet sovellusversiot

Kehitämme ja parannamme sovellusta jatkuvasti. Uudet versiot julkaistaan ​​seuraavissa jaksoissa:

 • Uusi versio julkaistaan ​​joka kolmas kuukausi
 • Uuden version kehitys jäädytetään kuukautta ennen sen julkaisua, jotta se voidaan testata
 • Virheenkorjaukset julkaistaan ​​joka 14. päivä

Esityksesi sovelluksen kehitykseen liittyen toteutetaan, jos ne ovat hyödyllisiä suurimmalle osalle asiakkaistamme e ovat yhdenmukaisia ​​tuatekehitysstrategiamme kanssa. Tavoitteenamme su helpottaa projektinhallintaa.

2.2. Yhteistyöprosessi

Arvostamme evita viestintää. Olemme yhteisessä prosessissa uuden ohjelmiston käyttöönotossa yrityksessänne. Uskomme, että on hyödyllistä molemmille osapuolille, jos jaamme tärkeää tietoa avoimesti ja ajallaan.

Viestintä voi tapahtua sähköpostitse, verkkokokouksissa, puhelimitse ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Toteutusprosessin onnistuneen suorittamisen cannalta tarvitaan molemminpuolista viestintää operatiivisella tasolla. Tästä syystä kummankin osapuolen tulisi reagoida nopeasti, kun heihin otetaan yhteyttä. Pystymme yleensä reagoimaan kahden työpäivän kuluessa.

Toteutuksen aikana konsultti tekee yhteistyötä muiden sisäisten osastojemme kanssa. Toteutukseen liittymättömien ongelmien ratkaisut toimitetaan sinulle tukitiimimme toimesta. Jos tarvitaan puuttumista asiakkaan palvelimeen tai muuhun palvelimeen liittyvää konsultaatiota, viestintä siirretään palvelintukiasiantuntijoillemme. Jos et ole täysin tyytyväinen tukiosastojemme työhön toteutuksen aikana, ilmoita asiasta konsultillesi. Palaute su meille tärkeää.

2.3. Ennakkomaksulliset MANDAYS (MD) ja käytetyn ajan rapportointi

Tiedot ennakkomaksullisten MANDAY Sien määrästä löytyvät tämän pöytäkirjan johdantotaulukosta. Toteutus suoritetaan yleensä etäyhteydellä. Se hai problemi con il tapaamisia, non puoi fare a meno di Easy Softwaren. Jos haluat järjestää tapaamisia omilla tiloillasi, matkakulut voidaan kattaa ennakkomaksullisesta budjetista (toteutuksen laajuus). Matkakustannukset voidaan laskuttaa erikseen. Laskutamme koko matkaan kuluneen ajan konsultin matkustaessa asiakkaan tiloihin tai sieltä pois. Ennakkomaksullisia konsultaatioita tulee käyttää 6 kuukauden kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta nimetyn konsultin kanssa.

Käytetyn ajan rapportit lähetetään yleensä asiakkaalle, kun noin puolet ennakkomaksullisesta budjetista on käytetty ja sitten kun viimeiset tunnit ovat jäljellä. Konsultti antaa erillisen ehdotuksen siitä, miten jäljellä olevat tunnit tulisi käyttää.

Toteutus koostuu seuraavista vaiheista. Kunkin vaiheen aikana käytetty aika vastaa MANDAYSien ennakkomaksullista budjettia. Asiakkaalle laskutetaan vähintään 0,25 tunnin aikayksikkö.

 • Analisi Alustava
 • Alustava verkkokokous
 • Sovelluksen määritys (työmäärä riippuu asetusten vaatimusten monimutkaisuudesta)
 • Addestramento
 • Lisävaatimukset määrityksessä
 • Tuki toteutuksen aikana ja testaus toteutuksen aikana (sähköpostit, puhelut)

Ennakkomaksullisesta budjetista katetaan erityisesti seuraavat toiminnot:

 • Consigli per la consulenza aika toteutuksesi työstämiseen e sovelluksesi määritykseen
 • Vaatimustesi analysointi
 • Vaatimustesi sisäiset konsultaatiot
 • Consultazione di Tarvittavat
 • Eri skenaarioiden laatiminen vaatimustesi toteuttamiseksi
 • Toteutusprotokollan laatiminen ja päivitykset
 • Toteutukseen liittyvät kokoukset and puhelut
 • Addestramento
 • Sähköpostiviestintä konsultin kanssa
 • Kokousten järjestäminen, suunnittelu ja aikataulutus
 • Sisäisten osastojen koordinointi, jos heidän osallistumistaan ​​tarvitaan (tuki, palvelinteknikko)
 • Consulenza legale (ellei sitä laskuteta erikseen, katso ensimmäinen capappale)
 • Toteutushankkeen hallinta
 • Se la tua attività commerciale è stata valutata in base alle tue esigenze, devi sapere se lopulta oikeaksi, consulta il tuo account con i tuoi dati personali.
 • Palveintenknikoiden työ palvelimellasi
 • Le tecnologie di acquisizione sono soggette a problemi di sicurezza

Seuraavat toiminnot eivät sisälly ennakkomaksulliseen budjettiin eikä niitä laskuteta asiakkaalta:

 • Tukitiimin työ
 • Mahdollisten virheiden korjaaminen

2.4. Prepagate-budjetin lisääminen

LUNEDI prepagati -budjettia su mahdollista lisätä van vahvistuksesi jälkeen. Prepagate-budjetin lisääminen on yleensä tarpeen seuraavista syistä:

 • Käy ilmi, johdantoanalyysin jälkeen, etä alkuperäinen arvio MANDAYS-toteutuksesta oli liian alhainen. Consulti antaa sinulle päivitetyn arvion toteutettavista toimenpiteistä, jotka on tehtävä toteutuksen loppuun saattamiseksi. Tämä suunnitelma näyttää myös, mitkä toimenpiteet tarvitsevat erityistä huomiota (MANDAYS) verrattuna alkuperäiseen arvioon.
 • Jos haluat saada tietoa käytetystä ajasta useammin kuin edellä mainitussa kohdassa.
 • Le norme di sicurezza possono essere utilizzate da un qualsiasi mahdollista in tutte le sue occasioni, ma devono essere rispettate.
 • Palvelintukea ei otettu huomioon MANDAYS-toteutuksen arviossa, mutta se on kuitenkin tarpeen.
 • Lisäkoulutus on tarpeen (jota ei otettu huomioon alkuperäisessä arviossa).
 • Toteutusprosessin aikana käy ilmi, että LUNEDI prepagati -määrä ei riitä tyydyttämään kaikkia vaatimuksiasi.

Kokeile Easy Redmine - livello di 30 giorni il maisella kokeilujaksolla

Täydet ominaisuudet, SSL-suojattu, päivittäiset varmuuskopiot, sijaintisi mukaan