Termini e Condizioni

La Acordul de servicii

1. Prevederi introduttivi

1.1 Questi termini e condizioni sono parte integrante dell'Accordului încheiat între Client și Fornizor și definec regulile și condițiile obligatorii de fornire a Serviciilor și Produselor și de utilizare a Serviciilor și Produselor. Acești termeni și condiții guvernează relația contractă dintre Furnizorul Serviciului și Client.

1.2 Definițiile stabilite mai jos au, in ambito acestor termeni și condiții, următoarea semnificație:

 • T & C - înseamnă acești Termeni și Condiții.
 • Acord - Includere un accordo di servizio tra il cliente e il fornitore.
 • . - înseamnă o persona fizică care desfășoară afaceri sau o entitate juridică care încheie un Acord cu Furnizorul.
 • Serverul Clientului - Tutti i server e le altre apparecchiature hardware che non sono finite, gestite o controllate dal Fornitore
 • provider - La nostra azienda Easy Software Ltd., con sede sociale la Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londra, ID azienda: 08960980.
 • Prodotto - înseamnă orice Serviciu sau parte acestuia furnizat sub numele de marcă specific al Furnizorului, în conformitate cu politica sa de marcă. Clientul cumpără Produsul COSÌ COM'È. Suportul și alte servicii sunt furnizate separat.
 • Listino prezzi - înseamnă documentul sau page web care stabilește prețul Serviciului și/sau al Produsului, dacă nu este specificat altfel în Acord.
 • Serverul Furnizorului - înseamnă serverul și alte echipamente hardware gestionate sau controlate de Furnizor. Il fornitore può utilizzare il servizio di assistenza per garantire prestazioni adeguate al server
 • Specificaarea Serviciului de implemente - înseamnă termenii și condițiile de implemente stabilite de Furnizor și/sau individualize de Client în conformitate cu Acordul. Ad eccezione del caso in cui il Cliente acquisisca un Servizio di implementazione o sia specificato in modo esplicito, non esiste un Servizio di implementazione garantito incluso nel prezzo del Prodotto.
 • Specificarea Serviciului de suport - înseamnă termenii și condițiile de support stabilite de Furnizor și/sau individualize de Client în conformitate cu Acordul. Ad eccezione del caso in cui il Cliente acceda a un Servizio di supporto o se questo è specificato in modo esplicito, non esiste un Servizio di supporto garantito incluso nel prezzo del Prodotto.
 • Servizio - înseamnă Serviciul specific furnizat de Furnizor Clientului în conformitate cu Acordul și che poate include la licenza per Serviciu, întreținerea Serviciului, suportul pentru Serviciu și altri servizi conexe, în măsura convenită în Acord și Produs.
 • Versiunea de încercare a Serviciului - înseamnă versiunea de încercare a Serviciului, care este pusă la dispoziția Clientului gratuit și într-o măsură limitatită.
 • Amministratore - înseamnă o personană desemnată de Client pentru administrarea Contului său de utilizator.
 • Utente - înseamnă o persona fizică care lucrează pentru Client (ca angajat, partener, director executiv, o persona care colaborează cu Clientul pe termen lung în baza unui acord de furnizare de servicii juridice), pentru care Clientul își configurează un Cont de utilizator.
 • Continua dall'utente - înseamnă contul de utilizator cu un cod de accesses și o parolă unice.
 • Sistema di sicurezza dati - înseamnă un document care descrie metodele de securizare a datalor stocate în aplicația Serviciului.
 • Părți - înseamnă împreună Clientul și Furnizorul.

2. Metoda de acceptare a T&C

2.1. Serviciul este furnizat Clientului pe baza Acordului încheiat. Parte integrante di Acordului sunt acești T&C.

2.2 Acordul este încheiat în ziua semnării de către ambele Părți. Nel caso in cui l'accordo sia disponibile per l'intermediazione sul Web, l'accordo sia il piano presunto per i servizi (nel caso in cui il trasferimento venga effettuato, se tutti i costi per i servizi sono accreditati in conto bancario al fornitore) in tutte le specifiche ă în primul perioadă de facturare. Questo lucru non si applica al cliente che utilizza Versiunea de încercare a Serviciului în condițiile stabilite în art. 4 din acești T&C.

3. Furnizarea Serviciului

3.1 Fornizorul rulează Serviciul l'adresa de internet specificată în specificția Produsului și subdomeniile sale sau pe serverele Clientului conform Acordului și specificațiilor tehnice stabilite în specificția Produsului.

3.2 Domeniul de aplicare al Serviciilor è definito in specificația Produsului, care este atașată la Acord. Specificația Produsului definește Service parțiale individual in termeni de conținut și metodă de activare în detaliu.

4. Versiunea de încercare a Serviciului

4.1 Prima di acquistare un accordo, il Fornitore può consentire la Versiunea de încercare a Serviciului Clientului prin domeniul web sau pe serverele Clientului, în măsura definită de Fornizor.

4.2 Prima di completare la formula di iscrizione alla pagina web specificata nella specifica del Prodotto, il Cliente accetta i termini di fornitura alle Versiunii di Incercare a Serviciului, che sono i gestori dell'art. 4., artt. 7., artt. 9., artt. 11., artt. 12., artt. 14. comma 6, art. 15., artt. 16. și art. 17. din acești T&C.

4.3 Versiunea de încercare a Serviciului este fornizată Clientului pentru perioada specificată în specificația Produsului, cu excepția cazului în care Furnizorul decide altfel.

4.4 I clienti che utilizzano la versione di incertezze del servizio sono pronti a salvare la data, dar numai in scopul verificării funcționalității sistema. Il cliente considera faptul că Furnizorul non è responsabile per l'accessibilità e la conservazione della data o del salvataggio del cliente durante l'utilizzo della versione versiunii di încercare a Serviciului.

4.5 In caso di scadenza della versione di incerta del servizio, il fornitore consente di trasferire la versione della versione al servizio del cliente e di fornire informazioni sulla piattaforma neoobbligatoria. Prin plata prețului, Serviciul si attiva in măsura convenită, iar datale salvate de Client în versiunea de încercare a Serviciului vor fi transferre la versiunea plătita a Serviciului. Nel caso in cui il Cliente non utilizzi l'opzione di trasferimento della versiunea plătita a Serviciului, fornire la versione versiunea di încercare a Serviciului se încheie când scadrà perioada per la fornitura di versiunea di încercare a Serviciului Clientului.

4.6 Il cliente considera faptul la data di salvataggio del cliente nella versione di incerta del servizio che dovrebbe essere irrimediabilmente oltre la scadenza del periodo per la prima versione di incerta del servizio. Il cliente viene informato via e-mail o tramite internet sulla versione di încercare a Serviciului che non avrà scadenza imminente alla versione di încercare a Serviciilor și ștergerea datalor du terminare acesteia.

5. Durata furnizarii Serviciului

5.1 Acordul stipulează dacă a fost încheiat pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Acordul este încheiat pentru (i) perioada determinată petru Serviciile fornizate prin à interfaccia web și (ii) perioada nedeterminată pentru Serviciile fornizate prin serverele Clientului.

6. Prețul

6.1 Il cliente è obbligato a chiedere un preventivo per l'utilizzo dell'area di servizio per la documentazione fiscale (fattura) del fornitore. Facturile vor fi emise in forma elettronica. Prețurile pentru Servicii sunt stabilite în conformitate cu Cotația sau List de prețuri, cu excepția cazului în care sa convenit altfel în Acord.

6.2 Carta di debito/credito e/o altri metodi di pagamento online utilizzati dal Cliente per registrarsi per l'utilizzo del Servizio (i) fornito tramite interfaccia web e (ii) fornito in abbonamento lunare prima di inserire automaticamente i 30 giorni di dati in care Clientul sa înscris pentru utilizarea Serviciului. Se il cliente desidera evitare il plata per il servizio, deve annullare l'abbonamento con tre anni di reintegro utilizzo del servizio. Si consiglia di verificare presso l'azienda di carte prepagate o in banca per confermare che l'area di fatturazione ricorrente è possibile.

6.3 Il cliente può accedere all'abbonamento online semplicemente collegandosi alla zona cliente. Per evitare il plagio dell'area di fatturazione periodica, il cliente deve annullare l'abbonamento a causa della perdita di tre dati di ritorno. Se il cliente annulla l'abbonamento quando si inseriscono tre piccoli dati di ritorno, l'abbonamento si apre sul ciclo di fatturazione attuale.

6.4 Comanda oricărui Serviciu poate fi anulată fără taxe supplimentare înainte ca plata să fie virată în contul Furnizorului. Pentru Produsele descărcable, Furnizorul nu emite NICIUN rambursare duupă ce canalul de scarcărcare a fost activat și a fost făcută orice încercare de scarcărcare. Anularea comenzii du primerea plății este posibilă prin acord, dacă Serviciul comandat nu a fost utilizat o nu a încercat descărcarea acestuia.

7. Accordo di licenza

7.1 I clienti considerano faptul come tutti i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale oltre al servizio di fornitura di mobili. Il cliente è, per prima cosa, obbligato a utilizzare il servizio numai in base alle licenze fornite.

7.2 Il cliente, principalmente Accordi, fornisce una licenza non esclusiva per il Servizio per uno o più Utenti, in funzione del numero di Conti di utilizzo stabili. I clienti non sono dreptul per accordarsi o concedere licenze o sub-licenze uni terțe părți fare accordi prelabil în scris al Furnizorului. De asemenea, Clientul nu are dreptul să închirieze Serviciul sau să-l pună la dispoziție, fie gratuit, fie contra cost, terților fără acordul prealabil în scris al Furnizorului. Licența se aplică și pentru toate actualizările sau ajustările Serviciului care vor fi efectuate de Furnizor.

7.3 Nel caso in cui il servizio sia fornito al server del cliente, il cliente è pronto a scarseggiare il codice sopra al produttore. Nel caso in cui il servizio sia fornito tramite l'interfaccia web, il cliente non è ancora pronto a ottenere il codice sopra al servizio, non lo visualizzerà, non lo modificherà o non interferirà con l'altro.

7.4 I clienti ora sono pronti a incorporare il servizio in un altro software di gestione per ottenere un accordo preliminare negli scrivanie di Furnizorului.

7.5 Tutti i software estensibili ale Furnizorului sono distribuiti sotto licenza GNU/GPL 2.0. Dacă nu se specifică altfel, toate imaginile, foile de stiluri în cascada și JavaScript include sunt eliberate sub Licența de utilizare commercială ușoară a software-ului (Licenza):

Licența este o licență compatibilă cu GPL care se referă numai la imaginile, foile de stiluri în cascada și elementele JavaScript ale Temelor și Stilurilor Furnizorului. Conforme alla licenza GPL versiunea 2.0, gli elementi di un prodotto che non sono stati compilati e sono stati tagliati indipendentemente dal codice GPL e combinati nel browser del client non devono essere convertiti in GPL. Questa immaginazione, fogli di stili a cascata e gli elementi JavaScript sono proprietari di mobili e non possono essere utilizzati e manipolati dal cliente per scopi commerciali o non commerciali per ottenere accordi prestabiliti nelle scrivanie dei mobili.

eferințe: - tradurre exactă - nu elaborare asupra cuvintelor individuale - nu tradurrenumele tag-urilor HTML și attribuire lor - nu tradurreți, dacă textul este deja în limba țintă - nu tradurreți termeni tehnici bine cunoscuți precum „hero image” sau „cta” - nu traduceți numele companiilor precum „Atlassian” sau „Google” - nu adăugați niciun text introductiv precum „Ieșire:” înaintea textului tradus Intrare: scopuri, cu excepția cazului în care Clientul a semnat Acordul de Parteneriat al Furnizorului. Il cliente non può ridistribuire questo file o includerlo in un pacchetto o un'estensione per ottenere l'accordo preordinato al Furnizorului. Distribuirea neautorizată sau punerea la dispoziția unei terțe părți fără acordul prelabil al Furnizorului autorizează Furnizorului să factureze o penalitate contractă în valoare de 10.000 EUR per orice încălcare a Licenței.

7.6 Tutti i software-urile Furnizorului, cu excepția software-ului definiti nell'art. 7.5. din aceste T&C, sunt distribuite sub licența GNU/GPL 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Termini di pagamento

8.1 Il periodo di fatturazione per l'accordo in anticipo per il periodo determinato di tempo è il periodo (numero di luni) per l'accordo in anticipo. Fornito emesso fatture con il termine della pagina 14 o il calendario per il servizio fornito tramite interfaccia web o e-mail, ad eccezione della casualità che è specificata in tutto il mondo.

8.2 Nel caso in cui l'accordo sia in anticipo per il periodo di tempo determinato, prima della scadenza del periodo di tempo, fornisci al cliente poche informazioni sui neoobbligatori per i tuoi servizi per il periodo di tempo. Nel caso in cui il prezzo per il Servizio sia conforme alle informazioni sulla piattaforma, il periodo di fornitura del Servizio va a lungo termine.

8.3 Per quanto riguarda il prezzo per il servizio, i Fornitori sono pronti a fare il pieno di soldi per il valore dello 0,5% della somma rimanente per perdere denaro. Dacă Clientul este în înîntârziere cu orice plată, Furnizorul are dreptul să suspende sau să limitze fornizarea Serviciului până la plata integrală a datoriei. Per il periodo di sospensione o limitazione dei servizi di fornitura, il cliente è obbligato a richiedere il documento fiscale conforme. Intârzierea repetată în plaă din partea Clientului este considerată o încălcare substanțială a Acordului.

8.4 Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor la efectuarea unei achiziții, vă încrieți automat pentru o reînnoire automată a abonamentului dvs. Abonamentul dvs. ti ritroverai automaticamente a sfatare il tuo periodo di abonamento in funzione del periodo di abonamento che si prende tutto il tempo necessario. Vi se va percepe tariful declarat la momentul achiziției (plus taxele aplicabile, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată atunci când tariful declarat nu include TVA) l'innceputul fiecărei perioade de facturare a abonamentului dvs. prin metoda de facturare pe care ne-ați furnizat-o. Ti assicuriamo che le informazioni sulla fatturazione sono corrette per prevenire la scadenza dell'abbonamento.
Prin achiziționarea unui Abonament, sunteți de accord cu aceste taxe de abonament care vor fi percepute pe cardul de pe fișier în mod recurent până e anulați Abonamentul. Abonamentele sunt continue și se reînnoiesc automat, cu excepția cazului în care anulați sau noi vă întrerupem contul. Per l'annullamento dell'iscrizione, ti preghiamo di inviare un'e-mail con l'argomento "Anulare automaticamente all'iscrizione" a salesadmin@easysoftware.com
Prețurile și termenii pentru abonamente pot fi modificați în orice moment. Prețul și termenii în vigoare lo momentul achiziției inițiale sau l'ultima reînnoire a abonamentului dvs. vorremmo vivere per un lungo periodo di abonamento, daremo noi prețuri e termini potremmo applicarci per reinnoiri o noi abonamente. Easy Software Ltd. ti offre la possibilità di notificare la rizonabilità in cui non è possibile modificare il prezzo o terminare l'operazione all'interno del tuo paese. Dacă nu doriți să reînnoiți abonamentul dvs. în conformitate cu aceste noi prețuri sau termeni, puteți anula abonamentul dvs. conforme descrierii de mai sus.

9. Drepturi și obligații ale Furnizorului

9.1 Le forniture sono necessarie per apportare modifiche all'assistenza o per estinguere l'acestuia. In questo caso, Furnizorul va informato Clientul prin intermediariul interfeței web legato de Serviciul furnizat. I clienti sono tenuti a resiliare Acordul in caso di modifica unilaterale di un altro T&C, per quanto riguarda il rifiuto da parte dei clienti, che è previsto in Acord.

9.2 Furnizorul se angajează să ia toate măsurile în cadrul posibilităților sale tehnice pentru a asigura că Serviciul este funcțional și disponibil, dacă Clientul îndeplinește cerințele de sistem de bază pentru Serviciile enumerate în specificația Produsului sau pe portalul web relevant. Nel caso in cui appaia una situazione non standard legata ai servizi funzionali, il fornitore ha proceduto in modo speciale in conformità con l'accordo.

9.3 Se il cliente rileva un problema legato alla vita del servizio o alla disponibilità dell'assistenza, è obbligato a riferire immediatamente l'incidente fornito tramite e-mail specificata nella specifica del prodotto o tramite telefono disponibile per accelerare il processo di risoluzione del problema. Il cliente è considerato faptul che potrebbe esistere anche nell'ambito del controllo dell'arredamento, che potrebbe influenzare la funzionalità o la disponibilità del servizio per l'Utilizator (con la disfunzione della connessione a Internet da parte del cliente, protezione naturale, atacuri DOS o DNS come supporto tecnico per l'arredamento). e altre) . Fornire non poartă nicio responsabilitate pentru daunele care apar în legătură cu astfel de evenimente pentru Client.

9.4 I clienti che considerano e sono d'accordo con il fornitore possono, per motivi seri, cercare di fornire temporaneamente servizi di assistenza, in particolare per evitare prevenzioni di danni alla cibernetica, se ne hanno bisogno, o in caso di disfunzioni gravi dei servizi, che devono essere retribuiti principalmente închiderea necesara . Notificarea care informează despre întreruperea furnizării Serviciului trebuie trimisă Clientului cât mai curând posibil. L'offerta è obbligata a creare misure operative e di sicurezza adeguate per ridurre al minimo le potenziali disfunzioni, limitare o rendere completamente indisponibile il servizio.

9.5 Fornire informazioni sul fatto che non è necessario fornire informazioni sui dati dell'utente che hanno una buona terza parte. In più, la fornitura è in accordo con ciò che non è necessario modificare, controllare e monitorare e il provider.

14.2 Il Fornitore ha il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato, se il Cliente viola uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nei presenti T&C, o se il Cliente utilizza il Servizio in modo contrario al Contratto o alle norme legali generalmente vincolanti. In tal caso, il Fornitore ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni al Cliente.

14.3 Il Cliente ha il diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fornitore. La risoluzione del Contratto non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal periodo precedente alla risoluzione del Contratto.

14.4 Alla risoluzione del Contratto, il Fornitore ha il diritto di cancellare tutti i dati memorizzati sul server del Cliente o sul server del Fornitore, a meno che le Parti non concordino diversamente per iscritto.

L'Accordo o i presenti T&C sono o diventano invalidi o inapplicabili, la validità e l'applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate. Le Parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida o inapplicabile con una disposizione valida e applicabile che corrisponda il più possibile allo scopo economico della disposizione invalida o inapplicabile.

17.5 L'Accordo e i presenti T&C sono regolati e interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Ceca. Eventuali controversie derivanti da o in connessione con l'Accordo o questi T&C saranno risolte dai tribunali competenti della Repubblica Ceca.

17.6 L'Accordo e i presenti T&C costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi, intese e negoziazioni, sia scritti che orali, relativi all'oggetto dell'Accordo.

17.7 Il Contratto e i presenti T&C possono essere modificati o integrati solo per iscritto e con il reciproco consenso delle Parti.

17.8 L'Accordo e le presenti T&C entrano in vigore ed hanno effetto alla data della loro firma da parte delle Parti.

Produzione:

14.2 Dacă Acordul este încheiat pentru o perioadă nedeterminată, Clientul sono dreptul să îl rezilieze fără motiv în orice moment. Il periodo di notifica è il giorno e l'inizio prima del calendario del giorno in cui sono stati pubblicati i documenti di notifica del cambio del fornitore.

14.3 Furnizorul sono dreptul să rezilieze Acordul fără motiv în orice moment. Il periodo di notifica è di tre giorni e di inizio prima del calendario di tutti i giorni in cui sono stati pubblicati gli avvisi di revisione presso il cliente.

14.4 I clienti sono dreptul să rezilieze Acordul în cazurile specificate în art. 9.1. din aceste T&C.

14.5 Nel caso in cui la Clientela non calcolasse in modo sostanziale o ripetesse la vendita obbligatoria risulterà da questi T&C o da Accordi e non risolverà l'incasso sostanziale e la ripetizione entro il termine di 14 giorni della registrazione dei dati notificata in forma di scrittura soare recomandată sau de la data trimestrii notificării prin e-mail către Client, Furnizorul are dreptul să se retragă din Acord. Retragerea è efficace nei tuoi primi messaggi di notifica di retragere presso il cliente.

14.6 Nel caso in cui la Clientela dovesse riportare obbligatoriamente i risultati di questi T&C o dell'Accordo in modo molto gravoso, i Fornitori sono obbligati a ritirare l'Accordo e a fornire immediatamente il Servizio di assistenza dopo aver constatato un astfel de încălcări.

15. Limitarea responsabilității pentru Serviciu

15.1 Părțile au convenit că răspunderea totală a Furnizorului pentru orice cerere formulată pe baza relației juridice risultante da un accordo e la somma stimata da un daunelor non deve essere superata ed è limitata la somma equivalente alla somma totale per fornire servizi di fornitura în anul anteriore calendaristico. Se daunele maxime în conformitate cu propoziția anterioară nu pot fi determinate, daunele maxime sunt limit la taxa trimestrale corrente per il servizio specifico abonate și fornizate prin interfaccia web.

15.2 Fornitura nu este responsabil pentru daunele indirecte rezultate din furnizarea Serviciilor, cum ar fi pierderea de profituri, pierderea de venituri, pierderea de date, daune financiare sau orice alte daune indirecte, speciali sau consecințe. Nella maggior parte dei casi, le parti vengono liberate dall'obbligo lore, bazate pe Acord, iar orice neîndeplinire (in general sau parțială) o întârziere în îndeplinirea obligațiilor impuse de ast Acord nu va fi considerată încălcare a Acordului. In questo ambito, per la maggior parte delle circostanze in cui la risposta è esclusa in conformità con la legge, inclusiva, per far sì che si limitino il destino naturale, il rischio, la situazione politica che occupa l'impedimento o l'impedimento nel modo inadeguato plinirea drepturilor și obligațiilor de aici sau orice alt motiv, eveniment sau fapt similar.

15.3 Prin încheierea Acordului, Clientela ia în considera faptul că, chiar și cu cel mai bun efort al Furnizorului, este posibilă o indisponibilitate pe termen scurt a Serviciului, che è cauzata da circostanțe din afara sferai de influență a Furnizorului (de exemplu, eșecul conexiunii la Internet). Il cliente è d'accordo e si impegna a fare il backup dei dati di vendita archiviati nel quadro dei servizi in un'altra posizione geografica.

15.4 Clientul utiliză Serviciul COSÌ COM'È. Incompatibilità con altri software-uri, configurazioni hardware o disfunzioni parziali NU e conferire al cliente un diritto di comando o un primo rambursarea banilor.

16. Protezione dei dati personali

16.1 Il cliente dichiara che è soggetto all'obbligo di vendita legale presso l'amministratore delegato con carattere personale dell'utente e del cliente. Metoda și processare datalor cu caracter personal ale acestor entități în cadrul Serviciului è determinato dal Cliente. Fornire non poartă nicio responsabilitate pentru îndeplinirea corespunzătoare un obbligo legale ale Clientului în nomina de amministratore de data cu carattere personale.

16.2 Tutti i dati vengono raccolti dal fornitore del cliente nell'ambito dei fornitori di servizi di assistenza, l'acquisto di servizi di vendita e le comunicazioni trimestrali commerciali e di marketing. Dacă Clientul este o personal fizică, sunt colectate următoarele date: nume, prenume, adresă de facturare, e-mail, număr de telefono, informazioni prind utilizarea Serviciului.

16.3 Tutte le comunicazioni nel servizio di assistenza sono criptate principalmente con il protocollo SSL. Il cliente dichiara a prima vista di considerare questo metodo di crittografia sufficiente per la sicurezza.

16.4 Fornire informazioni specifiche sul Cliente nel tempo di iscrizione al Contului său de Utilizator către vreun terț, con l'eccezione del caso in cui il Cliente è un accordo in modo specifico con questo lucro.

16.5 I dati del cliente vengono immagazzinati nei sistemi elettronici di fornitura per la durata dei rapporti contrattuali. După încetarea acesteia, Furnizorul stochează doar datale necesare conformității reglementărilor. Il cliente è un accordo per i fornitori può utilizzare numerosi e logo-ul său nell'elenco dei clienti per i fornitori per la durata del contratto, ad eccezione del caso in cui si convenga con i clienti per baza ghidurilor o politici vendita di marca.

17. Disposizioni finali

17.1 Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea cu prire l'orice informații pe care le-au aflat în timpul relației contracte în cadrul Acordului.

17.2 Drepturile Clientului rezultate din Acord și din aceste T&C nu pot fi atribuite fără acordul prealabil în scris al FurnizoruluiAcordul sau aceste T&C devin invalide, ineficiente sau neexecutabile, aceasta nu va afecta valabilitatea, executabilitatea sau eficacitatea prevederilor ramase din Acord sau aceste T &C. In acest caz, Partile sunt obligate sa faca toate eforturile pentru a incheia o modificare a Acordului, prin care prevederea invalida, neexecutabila sau ineficienta va fi inlocuita cu o noua prevedere corespunzatoare scopului initial.

17.5 In cazul oricarei coliziuni intre prevederile Cotației, specificației produsului, specificației de implementare a serviciului, specificației de serviciu de suport și T&C, prioritatea acestor documente va fi:

(i) Cotația,

(ii) Specificația de implement a serviciului,

(iii) Specifiche di servizio di supporto,

(iv) Specificaţia produsului

(v) T&C,

(vi) Informazioni pubbliche

17.6 Aceste T&C è il governo della legea Republicii Cehe, membro di Uniunii Europene. Una controversia che appare in sede legale sia per la prestazione che per l'interpretazione dell'Accordo, perché la Părțile non possa essere presa in considerazione in modo amichevole, è la soluzione definitiva del suo corpo arbitrale, la Corte Arbitraj ată la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Cehe și Camera Agrară a Republicii Cehe, de către trei arbitri numiți în conformitate cu regulile acelei Curți de Arbitraj. Fiecare parte va nominaliza un arbitru. Ambii arbitri vor conveni asupra celui de-al treilea arbitru în termen de 30 de zile. Dacă cei doi arbitri nu reușesc, în termenul de mai sus, să ajungă un accordo cu prire la cel de-al treilea arbitru, questo è il numero di președintele Curții de Arbitraj. Hotărârea arbitrală va fi definitivo și obligatorie pentru Părți. La parte è irrevocabile e non può contestare l'applicazione di un tribunale arbitrale in sede giurisdizionale.

17.7 Aceste T&C intră în vigoare la 1. 7. 2017.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Trascina il cliente,

Vă informăm cum Easy Software (denumită în continuare „noi” sau „compania noastră”) prelucrează datele dvs. cu caracter personal în legătură cu oferirea, încheierea, furnizarea și menținerea produselor și serviciilor company noastre.

Scopul acestor principii este de a vă oferi informații despre datale cu caracter personal pe care le colectăm, modul în care le tratăm, sursele din care le obținem, scopul pentru care le utilizăm, cui putem forniza datale, unde puteți ottenere informazioni despre datale dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm sau care sunt drepturile dvs. individuale referitoare la proteția datalor cu caracter personal.

Prin urmare, ti consiglio di citare questo principio. Vorresti chiederti di rispondere all'indirizzo di posta elettronica presso la nostra birorie presso Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit o la tua e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informazioni generali

L'azienda noastră este supusă unor obligații legal referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale client pe care trebuie să le respectăm, în special în ceea ceea ceea ceea îndeplinirea obligațiilor noastre contracte sau esercitare autoritații oficiale. In questo senso, ora potrei fornire prodotti e servizi di assistenza per non fornire datale dvs. cu carattere personale. Di recente, prelucrăm datele cu caracter personal ale client dincolo de cadrul obbligatilor noastre legale în scopul îngrijirii client și pentru al tuo indirizzo oferte țintite de produse și servizicii. Avem nevoie de consimțământul dvs. pentru a face acest lucru. Se decidi di non accordarti consimțământul dvs. In questo caso, i prodotti o i servizi forniti possono essere limitati o regolati in modo diverso, nella funzione di sfera datalor che si trova di fronte ai preludi. Fiecare client è informato su come privare la sfera di limitazione o regolazione.

Ad eccezione del caso specifico in modo esplicito, tutte le informazioni contenute in questo articolo sono applicabili e prelucrării datalor cu caracter personal ale potenziale cliente, adică person cu care suntem în contact, dar nu au stabilit încă o relație contractă, precum și foș tilor clienti. Informațiile Conținute AICI SE APLICă, de Asemena, într-o măsură rezonabilă, prelucrării dateler cu caracter Person uală cu acestea (cum ar fi reprezentanții entităților juridice).

1.1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

În cadrul prelucrării datelor dvs. con carattere personale, rispetta i più recenti standard di protezione a un datalor con carattere personale e rispetta i seguenti principi speciali:

a) Procesăm întotdeauna datele dvs. cu caracter personal în scopuri clar și comprensibile definito, utilizând mijloace definito, într-un mod definit și numai pentru o perioadă necesară în ceea ce privește scopul; processare numai dati personali precisi al cliente e non assicuriamo che prelucrarea lo corespunde ed è necessario per definire lo scopo;

(b) Protejăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod care assigură cea înaltă securitate posibilă a datelor și previne orice access neautorizat sau accidental la datale personale ale clientelor, modificaa, distrugerea sau pierderea acestora, transferurile neautorizate, alte prelucrări neautorizate sau alte abuzuri;

(c) Vă informăm întotdeauna în mod clar cu privare la prelucrarea datalor dvs. cu caracter personal și la drepturile dvs. de a primi informații precise și complete cu privare la circumstanțele unei astfel de prelucrări, precum și la celelalte drepturi legato de aceasta;

(d) La compagnia nostra, rispettando la tecnica avanzata e l'organizzazione adecvate per assicurare un livello di sicurezza in modo da garantire il possibile rischio di tutoraggio; Tutte le persone che vincono in contatto con i dati con carattere personale e il cliente sono obbligate a fornire informazioni riservate in merito alla data di nascita.

: sinistra">2. Informații despre prelucrarea datalor cu caracter personal

2.1. Informații despre amministratore

Amministratore datalor dvs. cu caracter personal este Company noastră, adică Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Regatul Unit, ID: 08960980

2.2. Scopul și baza legală a prelucrării

2.2.1. Prelevare dati con carattere personale ti farà capire.

Aceasta se referă în mod obișnuit la situațiile în care sunteți obbligat să dezvăluiți anumite date cu caracter personal pentru a permetterti di beneficiare del prodotto o del nostro servizio, o nel caso in cui îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal dobândite în alt mod.

(a) In virtutea legii, suntem îndreptățiți să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal fără consimțământul dvs. In particolare scopuri de conformitate cu obligațiile noastre legale, in speciale:

(i) conformità con la divulgazione legale presso le autorità pubbliche;

(ii) conformitatea cu obligațiile de arhivare.

b) Încheierea sau executarea unui contract cu dvs.

(c) Protecția drepturilor și intereselor protejate de lege, în special în ceea ce privește soluționarea oricăror dispute, in special în scopul soluționării acestora în istantaneo o in altre dispute.

2.2.2. Prelucrarea datalor cu carattere personale con simțământul dvs.

Aceasta si riferiva in una situazione speciale in merito al fatto che l'accordo è stato volontario perché noi siamo prelucrăm datele cu caracter personal furnizate sau dobândite în alt mod. Neacordarea consimțământului dvs. Poate fi un motiv care să împiedice Compania noastră să fornizeze anumite product ou servicii o să o determinare se adeguarsi in mod rezonabil disponibilitatea, domeniul sau condițiile produselor și serviceciilor fornizate.

In baza consimțământului dvs., Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) îngrijirea clienti; questa è un'attività che non rappresenta l'esecuzione di un contratto o l'altui cadru legale per prelucrare un appuntamento con carattere personale e include: (i) cercetarea pieței; (ii) monitorizarea acțiunilor client pe site-ul Company noastre în legătură cu serviciile oferite (astfel, questo scop nu se referă la dobândirea simplă a informațiilor despre acțiunile vizitatorilor site-ului Company noastre sub formă de cookie-uri, așa cum este descris mai jos în Articolul privind mijloacele electronice de comunicare și aplicațiile mobile);

b) oferirea de produse și servicii; In particolare, questo lucru include la distribuzione di informazioni, l'offerta di prodotti e servizi alle aziende nostre e altre parti, l'offerta di prodotti e servizi indirizzati a un cliente specifico, tutti su canali diversi, insieme alla posta in gioco, la posta elettronica (inclusa posta electronică și mesajele trime la dispozitive mobile prin intermediul unui număr de telefono), sau prin telefono, prin intermediariul unui site web. Prima di tutto, in questo caso, l'Azienda noastră este, de asemenea, îndreptățită să offere produse și servicii client fară a obține consimțământul acestora; Dacă este impus de lege, veți fi informat în aest sens cu prire la dreptul dvs. de a vă exprima dezacordul cu orice ofertă ulterioară de produse sau servicii. In questo senso, datele dvs. con carattere personale potrebbe essere, di asamenea, trasmettere terților în scopul distribuzione di informazioni e offerte di prodotti e servizi ad acestor terți. Mai multe detalii sunt furnizate mai jos în aceste Principii.

2.3. Domeniul datelor cu caracter personal ale cliente prelucrate

La nostra azienda prelucrează datele dvs. cu caracter personal în măsura necesară pentru a îndeplini scopurile de mai sus. In particolare, prelucrăm datale de contact și de identifica. Informații detaliate despre domeniul datelor cu caracter personal ale cliente prelucrate sunt indica în Anexa 1 la aceste Principii.

2.4. Metodo di prelucrare un appuntamento con un carattere personale

Metoda prin care Compania noastră prelucrează datele dvs. cu caracter personal include atât prelucrarea manuală, cât și cea automatizată, inclusiv prelucrarea algoritmică, în sistemele de informații ale Company noastre.

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în principal de către angajații Company noastre și, în măsura în care este necesar, de către terți. Înainte de orice divulgare a datalor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un accordo scris cu terțul, care conține aceleași garanții în ceea ceea privește prelucrarea datalor cu caracter personal ca cele rispettate de Company noastră în conformitate cu obligațiile vendita legale.

2.5. Destinatarii datalor cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal sunt puse la dispoziție în angajaților special Company noastre în legătură cu îndeplinirea obligațiilor lor professional care necesită lucrul cu datale cu caracter personal ale client, însă numai în măsura necesară în cazul rispettiv și în conformitate cu to ate măsurile de securitate.

Inoltre, datele dvs. cu caracter personal sunt dezvăluite terților care participă la prelucrarea datalor cu caracter personal ale clientienților Company noastre sau, astfel de date cu caracter personal pot fi puse la dispoziția acestora pe alte baze în conformitate cu legea. Înainte de orice divulgare a datalor dvs. cu caracter personal către un terț, încheiem întotdeauna un accordo scris cu terțul pentru a stabili prelucrarea datalor cu caracter personal într-un mod care să conțină aceleași garanții în ceea ceea ceea prelucrarea datelor cu caracter personal ca cele rispettate de Compania noastră in conformitate cu obliga țiile vendita legale.

2.5.1. In conformità con la legislazione applicabile, l'Azienda è nostra îndreptățită sau direct, fără consimțământul dvs., obbligata a dezvăluie datale dvs. cu caracter personal către:

 • autorità rilevante ale statului, istantaneo e autoritativo di applicazione a legii în scopul îndeplinirii obligațiilor lor și în scopul executării hotărârilor judecătorești;
 • altre parti nella misura pregressa della legislazione, così come sono finite nello scopo della raccolta creata dai nostri clienti.

2.5.2. Sottopone i dati personali in qualità di responsabile del trattamento. In tali casi, trattiamo i dati personali per conto dei nostri clienti e in conformità con le loro istruzioni. I nostri clienti sono responsabili di garantire che il trattamento dei dati personali sia lecito e di aver ottenuto tutti i consensi e le autorizzazioni necessarie. In qualità di responsabile del trattamento, siamo obbligati a mantenere la riservatezza e la sicurezza dei dati personali e ad attuare adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali da elaborazioni non autorizzate o illecite, perdita accidentale, distruzione o danneggiamento. Assistiamo inoltre i nostri clienti nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti sulla protezione dei dati applicabili. Datele personale sunt prelucrate prin autorizarea unei alte părți (alt amministratore). Per esempio, questo caso include cooperare con Easy Software ltd., per produrre o servire terzi, o cooperare con terzi. Per informazioni dettagliate, è necessario contattare l'amministratore in particolare al datalor personale, eccettuato il caso in cui la nostra azienda è autorizzata a fornire informazioni in particolare.

2.12. Mezzo di comunicazione elettronica e applicazioni mobili

In tutti i clienti, l'Azienda ha bisogno di tecnologia per consentirti di utilizzare le moderne tecnologie di comunicazione elettronica e le applicazioni mobili per l'utilizzo dei prodotti e dei servizi dell'Azienda. In particolare, acestea include servizi legati all'utilizzo di internet, rețelelor sociale e diverse applicazioni mobili.

Rețele sociale. De asemenea, ne puteți address prin different rețele social. In particolare, utilizzare questo canale di comunicazione come strumento di marketing; produsele și serviciile noastre nu sunt fornizate prin rețelele sociale în questo momento.

Cookie-uri. Per l'occasione, utilizza cookie-uri per fornire prodotti e servizi a noi. Cookie-urile sunt fișiere text mici stocate în computerul utilizatorului du upă încărcarea unui site web pentru prima data. Questa fișiere facilita l'identificazione del modulo quando i visitatori lo creano con il nostro sito web continuativo, ceea ceea ceea ceea în urmărirea unei comunicări mai prietenoase cu visitatorii sito web nostru o un marketing più efficiente. Più informazioni sui cookie sono disponibili sul nostro sito.

2.13. Principii

Aceste Principii sunt valabile și eficiente începând cu ___________. Versiunea current a Principiilor is publicată pe site-ul Company noastre și este disponibilă și la sediile noastre.

Allegato 1 - Domeniul de aplicare al datalor personale prelucrate

Data di identificazione - acestea include data precum nume, prenume, data, e-mail, număr de telefono, agajator sau company reprezentată; per i clienti che sono persone fisiche - imprenditori, assegni, numero di identificazione e codice fiscale. Alte possibili date di identificazione includono, ad esempio, informazioni sull'indirizzo IP del computer utilizzato e il file di dati di autenticazione specifici che sono convenienti per l'utilizzo.

Data di contatto - nume, prenume, adrese de contact, numere de telefon, adrese de e-mail sau alte date de contact similare. Altre date di contatto simili potrebbero essere l'indirizzo IP del computer utilizzato e il file di dati di autenticazione specifici che sono convenienti per l'utilizzo.

Nel caso in cui ritiri o cercherai di acquistare un prodotto o un servizio, prelucrăm și data retragerii cererii împreună cu datale fornizate înainte de retragere.

Data di risultato dell'obbligo di adempimento previo contratto - in funzione della natura del prodotto o del servizio fornito, prelucrăm informații legato del prodotto o servizio fornito. In questa categoria, prelucrăm date personale precum termenul de contract, ________

Data personale dobândite în legătură cu furnizarea produselor sau serviciilor noastre - acestea include data personale dobândite în timpul interacțiunilor noastre. In particolare, acestea include:

(i) date care servec la securizarea comunicațiilor;

(ii) registrarsi negli ambiti di comunicazione preferiti, interesse espresso per un prodotto o servizio strategico per l'utente. di investimenti o certezze specifiche decidi di nuovo.

Servizi di implementazione

1. Condizioni generali

Dacă nu este specificat altfel, toate întâlnirile se desfășoară prin intermediul unei soluții de întâlnirile virtuală. Tutti i partecipanti devono partecipare individualmente e devono essere echipați cu o cască.

Scopul pachetelor se bazează pe cea mai bună experiență a noastră. De obicei, acesta este un scop minim de implementare. Con tutto questo, l'implementazione di questo è unico e, soprattutto, uneori este necesar timp supplimentar, din cauza cerințelor specifice ale client. Consultanții Easy Redmine può fornire un rapporto di tempo petrecut la cera.

Dacă nu este specificat altfel, implementarea se livrează în limba engleză; tutti i documenti e la documentazione scritta vor fi livrate în limba engleză.

2. Prevederi generale

2.1. Noi versioni dell'applicazione

Scopri e arricchisci l'applicazione in modo continuo. La nostra versione è inclusa nel ciclo aggiornato:

 • La nuova versione è lansa la fiecare trei luni
 • Trasformare una delle nostre versioni in una luna prima di lanciarsi in un'altra versione può essere testata
 • La riparazione dell'errore è stata lanciata ogni 14 anni

Sugestiile dvs. Il legato di sviluppo dell'applicazione deve essere implementato in modo casuale per ottenere benefici per la maggior parte dei nostri clienti e in conformità con la nostra strategia di sviluppo del prodotto. Scopul nostru este de a face managementul proiectelor mai ușor.

2.2. Processo di collaborazione

Apreciem comunicarea deschisa. Intram într-un processo reciproco di implementazione di un nuovo software in azienda dvs. Credetemi perché è benefico per l'ambizione di darvi informazioni importanti sulle cose e sul tempo.

Comunicarea poate fi efectuată prin e-mail, întâlniri online, apeluri telefonice și întâlniri personale. Per finalizzare il successo del processo di implementazione, è necessario comunicare reciprocamente il livello operativo. Con questo motivo, la tua parte dovrà reagire rapidamente quando questo è il contatto con i tuoi partner. In realtà, sono quasi in grado di reagire ai processi di doppia fortuna.

Nel tempo implementato, il consulente va a collaborare con il dipartimento interno più celeberrimo al nostro. Risolvere problemi che non sono direttamente legati all'implementazione e va fi livrată de către echipa noastră de support. Se esiste una richiesta di intervento sul server del cliente o un'altra consultazione legale del server, comunicando la trasmissione di informazioni specialistiche sul supporto del server. Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de munca dipartimental noastre de support în tempor implementatii, dovresti essere sicuro di affidarti ai consulenti dvs. Feedback-ul dvs. este important pentru noi.

2.3. MANDAYS preplătite și rapportarea timpului petrecut

Informațiile prind numărul de MANDAYS preplătite pot fi găsite în tabelul introductiv to acestui protocol. Implementarea se efectuează de obicei la distanță. Se preferisci il personale interno, è possibile organizzarsi in birouil Easy Software. Se preferisci organizzare la tua sede, è possibile che tu ricopra il tuo programma di calcolo preliminare (scopul implementării). Il costo del prezzo potrebbe essere, di conseguenza, fatto a parte. Vom percepisce întregul timp petrecut călătorind de / la sediul clientului de către consultant. Orele de consultare preplătite trebuie utilizate în termen de 6 luni de la primul contact cu consultantul desemnat.

Le informazioni sul tempo di pettinatura sono quelle che obbligano i clienti a ridurre l'attività e approssimativamente dopo il MANDAYS di implementazione del bugiardo prestabilito sono quelle di petrecut e poi quando ci sono ancora più ore. Un consulente fornisce, separatamente dal rapporto di tempo, o propunere privato modulo di peterecere a orelor rămase.

Implementarea constă în următoarele faze. Suma timpului petrecut pe fiecare fază este egală cu bugetul preplătit total of MANDAYS. Il valore del tempo cel mai mic percepito dal cliente è di 0,25 ore.

 • Analisi iniziale
 • Întâlnirea inițială online
 • Configurazione dell'applicazione (sforzo di lucro basato sulla complessità di certi aspetti da impostare)
 • Moduli
 • Cerințe supplimentare privind configuraa
 • Assistenza nel tempo implementativo e testamento nel tempo implementativo (e-mail, telefonate)

Più esatto, le principali attività sono state raccolte da MANDAYS nel bugetul preplătit:

 • Timpul consultantului petrecut ucrând la implementarea dvs., configurarând aplicația dvs.
 • Analisi cerințelor dvs.
 • Consulti interni alla cerințelor dvs.
 • Consultari necesare
 • Desenarea diversi scenari da implementare a Cerințelor dvs.
 • Richiedi e aggiorna il protocollo di implementazione
 • Întâlniri și apeluri telefonice legato de implementare
 • Moduli
 • Comunicare via e-mail con il consulente
 • Organizzare, pianificare e programmare
 • Coordonarea departmentelor interno dacă este necesară implicarea lor (Support, specialist de server)
 • Il tempo di consulenza richiesto nel calendario (ad eccezione del caso in cui è una piattaforma separata, consultare il primo paragrafo)
 • Gestione del progetto di implementazione
 • Dacă anumite comportamente ale sistemului sunt rapportate ca fiind o eroare, dar în cele din urmă se dovedesc a fi corecte, timpul consultantului petrecut în gestionarea acestei solicitări este, de asemenea, acoperit din buget
 • Munca specialștilor de server pe serverul dvs.
 • Uno specialista del server si occupa di sollecitare i tuoi clienti.

Următoarele activități nu sunt coperite de bugetul preplătit și, prin urmare, nu sunt plătite de către client:

 • Munca echipei de suport
 • Riparare eventuali errori

2.4. Creșterea bugetului preplătit

È possibile che tu crei bugetul preplătit MANDAYS numai după confirmarea dvs. O creare un bugetului preplătit este de obicei necesară din următoarele movente:

 • Se costante, dopo un'analisi introduttiva, c'è una stima originale a MANDAYS-urilor da implementare a prima vista. Il consulente deve fornire o stimare l'attualizzazione di un'attività da svolgere per completare l'area di implementazione. Questo piano va organizzato e si occupa di attività in particolare necessità ma più attenzione (MANDAYS) decât al preventivo iniziale.
 • Dacă doriți să fiți informat mai despre timpul petrecut decât în ​​paragraful de mai sus.
 • Non è possibile implementare certi dvs. nell'interfaccia dell'applicazione standard, non è necessario modificare la personalizzazione.
 • Supporta il server dvs. ora è meglio considerare per stimare l'obbligo di implementazione di MANDAYS, che è necessario.
 • È necessario chiedere un supplemento (che non è necessario considerare per valutare l'inizio).
 • È evidente nel tempo del processo di implementazione che il numero di MANDAYS-uri preinstallato non è sufficiente per soddisfare tutti i tuoi desideri.

Cerca Easy Redmine in 30 mesi di ricerca gratuita

Funzionalità complete, protezione SSL, backup-uri zilnice, in geolocalizarea dvs.