Voorwaarden e bepalingen

Naar Serviceovereenkomst

1. Inleidende bepalingen

1.1 Queste algemene voorwaarden rendono integralmente l'uscita dall'overeenkomst tussen di Klant e de Dienstverlener per definire regole leganti in voorwaarden voor the leveren en gebruiken van Diensten en Producten. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen de Dienstverlener en de Klant.

1.2 Le definizioni di comprensione sono state voor de toepassing van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

 • T & C - betekent deze algemene voorwaarden.
 • Accordo - betekent een Serviceovereenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener.
 • cliente - betekent een individu dat zaken doet of een rechtsperson die een overeenkomst aangaat met de Dienstverlener.
 • Klantenser - betekent de server en andere hardwareapparatuur die niet eigendom is van, beeerd of gecontroleerd wordt door de Dienstverlener.
 • Dienstverlerner - contattare Easy Software Ltd., presso Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londen, numero identificativo della società: 08960980.
 • Prodotto - betekent elke Service of deel daarvan dat wordt geleverd onder een specifieke merknaam van de Dienstverlener op based van het merkbeleid van de Dienstverlener. De Klant acquista il prodotto COSÌ COM'È. Onndersteuning en altre diensten worden afzonderlijk geleverd.
 • Listino prezzi - betekent het document of de webpage waarop de prijs van de Service en/of the Product wordt vastgesteld, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.
 • Dienstverlenerserver - betekent de server en andere hardwareapparatuur die wordt beheerd of gecontroleerd door de Dienstverlener. Il Dienstverlener può essere utilizzato per creare diensten van derden om de juiste serverprestaties te waarborgen.
 • Specifiche di implementazione del servizio - betekent de implementatievoorwaarden die door de Dienstverlener zijn vastgesteld en/of geïndividualiseerd door de Klant overeenkomstig de Overeenkomst. Tenzij de Klant een Implementatieservice heeft gekocht o tenzij expliciet vermeld, is er geen gegarandeerde Implementatieservice inbegrepen in de prijs van het Product.
 • Specifiche tecniche del servizio - betekent de ondersteuningsvoorwaarden die door de Dienstverlener zijn vastgesteld en/of geïndividualiseerd door de Klant overeenkomstig de Overeenkomst. Il prezzo del prodotto è un supporto di supporto heeft gekocht o tenzij esplicito vermeld, è er geen gegarandeerde supporto di supporto inbegrepen nei prezzi del prodotto.
 • Servizi - betekent de specifieke Service die door de Dienstverlener aan de Klant wordt geleverd onder de Overeenkomst en die een licentie voor de Service kan omvatten, onderhoud van de Service, ondersteuning van de Service en andere gerelateerde diensten, voor zover overeengekomen in de Overeenkomst en het Product .
 • Proefversie van de Service - betekent een proefversie van de Service die gratis en in beperkte mate aan de Klant ter beschikking wordt gestid.
 • amministratore - betekent een person die door de Klant is aangewezen voor het beheer van zijn gebruikersaccount.
 • Utente - betekent een natuurlijke person die voor de Klant werkt (als werknemer, partner, directeur, person die op lange termijn samenwerkt met de Klant onder de overeenkomst van het verstrekken van juridische diensten), voor wie de Klant een gebruikersaccount aanmaakt.
 • Account utente - betekent een gebruikersaccount met een unieke toegangscode en wachword.
 • Gegevensbeveiligingssysteem - Betekent een document waarin Methoden worden beschreven voor het beveiligen van gegevens die zijn opgeslagen in de Service-applicatie.
 • Feste - betekent gezamenlijk de Klant en de Dienstverlener.

2. Methode van aanvaarding van T&C

2.1. De Service wordt aan de Klant geleverd op based van de gesloten Overeenkomst. Deze T&C rende integraal deel uit van de Overeenkomst.

2.2 De Overeenkomst wordt gesloten op de dag van ondertekening door beide Partijen. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via de webinterface, wordt de Overeenkomst gesloten bij betaling van de prijs voor de Service (in geval van draadloze overdracht wanneer het bedrag dat overeenkomt met de prijs voor de Diensten is bijgeschreven op de bankrekening van de Dienstverlener) voor het bedrag questo è specificato nel primo periodo di fatturazione. Dit geldt niet als de Klant de Proefversie van de Service zal gebruiken onder de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 4 van deze T&C.

3. Leva del van de Service

3.1 Dienstverlener voert de Service uit op het internetadres dat is gespecificeerd in de productspecificatie en de subdomeinen daarvan of op de servers van de Klant overeenkomstig de Overeenkomst e de technische specificities zoals vermeld in de productspecificatie.

3.2 Il reikwijdte van de Diensten è definito nelle specifiche del prodotto, die aan de Overeenkomst è gehecht. Le specifiche del prodotto definiscono le singole informazioni fornite in termini di contenuto e metodo di attivazione in dettaglio.

4. Proefversie van de Service

4.1 Prima di Overeenkomst wordt gesloten, kan de Dienstverlener de Proefversie van de Service aan de Klant ter beschikking stellen tramite het webdomein of op de server van de Klant, tot de door de Dienstverlener bepaalde omvang.

4.2 Per ottenere il modulo di registrazione sulla pagina web, questa è specificata nelle specifiche del prodotto, all'avanguardia del Klant di voorwaarden per la leva della Proefversie del servizio, die worden beheerst per l'articolo 4, l'articolo 7, l'articolo 9, l'articolo 11, l'articolo 12, articolo 14, coperchio 6, articolo 15, articolo 16 en articolo 17 van deze T&C.

4.3 La verifica del servizio fornita al cliente per il periodo di tempo è specificata nelle specifiche del prodotto, tenendo conto del provider e dell'elenco.

4.4 Il cliente die de proefversie van de Service gebruikt, è gerechtigd om gegevens op te slaan, maar alleen voor het doel van het verifiëren van de systeem functionaliteit. Il Cliente deve essere consapevole del fatto che il Provider non è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti e di conseguenza la porta del Cliente è opportuna per ottenere la verifica del Servizio.

4.5 Voorafgaand aan het verstrijken van de proefversie van de Service, zal de Provider de overdracht naar de betaalde versie van de Service aan de Cliënt mogelijk make en hem voorzien van vrijblijvende betalingsinformatie. Per quanto riguarda i prezzi e le scommesse, la parola del servizio è stata attivata in termini di sovraprezzo per le offerte dirette alla porta del cliente che si oppone alla verifica del servizio in eccesso rispetto alla versione beta del servizio. Nel caso in cui il Cliente decida di optare per il superamento della versione betaalde del Servizio non è stato gestito, uno dei test di verifica del Servizio richiede un periodo di tempo di garanzia del Servizio presso il Cliente.

4.6 Il cliente deve rendermi conto che la porta del cliente è opgeslagen in de proefversie van de Service na afloop van de periode waarvoor de proefversie van de Service is verstrekt, onherroepelijk worden gewist. De Cliënt wordt per e-mail via het internetdomein van de proefversie van de Service op de hoogte gebracht van het aanstaande verstrijken van de proefversie van de Service en het verwijderen van de gegevens na beëindiging ervan.

5. Durata dell'esecuzione del servizio

5.1 De Overeenkomst bepaalt di deze voor een bepaalde di onbepaalde periode è gesloten. De Overeenkomst wordt gesloten voor (i) een bepaalde periode voor Services die via de webinterface worden verstrekt en (ii) een onbepaalde periode voor Services die via de servers van de Cliënt worden verstrekt.

6. Prezzo

6.1 De Cliënt è verplicht de prijs te betalen voor het gebruik van de Service on based van geleverde belastingdocumenten (facturen) die door de Provider zijn uitgegeven. Facturen worden in elektronische vorm uitgegeven. Prijzen voor Services worden vastgesteld volgens de Offerte of Prijslijst, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst.

6.2 La carta di debito/credito in/di altri metodi di pagamento online die door de Cliënt wordt gebruikt om zich aan te melden voor het gebruik van de Service (i) verstrekt via de webinterface en (ii) verstrekt op based van het maandabonnement, wordt automatisch belast 30 Dagen na de datum waarop de Cliënt zich heeft aangemeld voor het gebruik van de Service. Als de Cliënt wil voorkomen dat hij wordt best last voor de Service, moet de Cliënt het abonnement drie dagen voor de automatische verlenging van het gebruik van de Service annuleren. De Provider raadt aan om bij de prepaidkaartmaatschappij of bank te controleren of terugkerende facturering mogelijk is.

6.3 Il cliente può accedere online alla tua area clienti. Om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht voor de volgende facturerings period, moet de Cliënt het abonnement ten minste drie dagen voor de verlengingsdatum annuleren. Se il cliente riceve un abbonamento per dieci minuti prima di annullare i dati di pagamento, si ferma a un abbonamento a un'altra parte del ciclo di fatturazione aziendale.

6.4 Il bestelling di un servizio può fornire parole extra costose che vengono annullate prima del betaling e possono essere pagate dal provider. Per il prodotto scaricabile dal provider GEEN viene restituito solo se il downloadkanaal è inserito ed è disponibile un downloadpoging. L'annullamento del bestelling nadat de betaling è ontvangen, è mogelijk op afspraak, als de bestelde Service niet è gebruikt of als er geen downloadpoging is gedaan.

7. Licentieovereenkomst

7.1 Il cliente deve essere tenuto a riconoscere a tutti i proprietari di diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale del servizio rispetto al fornitore. De Cliënt è daarom verplicht de Service alleen te gebruiken binnen de reikwijdte van de verstrekte licentie.

7.2 De Cliënt verkrijgt door het sluiten van de Overeenkomst een niet-exclusieve licentie voor de Service voor één of meer Gebruikers, afhankelijk van het aantal gevestigde Gebruikersaccounts. De Cliënt non è gerechtigd om de licentie te verlenen of over te dragen of sublicentie te verlenen aan een derde zonder vooraftelijke schriftelijke toestemming van de Provider. Anche il cliente non è offerto dal servizio che ti offre servizi di assistenza clienti gratuiti, anche gratuitamente al tuo pagamento, e l'altro richiede la possibilità di ottenere denaro dal fornitore. De licentie è anche van toepassing op tutti gli aggiornamenti di aanpassingen aan de Service die door de Provider zullen worden uitgevoerd.

7.3 Nella data in cui la parola del servizio viene visualizzata sul server del cliente, il cliente viene inviato al codice di accesso del prodotto da scaricare. Nel modo in cui il servizio viene visualizzato tramite l'interfaccia web, il cliente riceve informazioni sul codice broncode del servizio che ti chiede, ma non ti accorgerai di essere in altre maniere con cui interferire.

7.4 Il cliente non è gestito dal servizio al di fuori di un altro software-uitrusting che richiede la protezione del provider.

7.5 Tutte le licenze software fornite dal provider sono state distribuite su richiesta Licenza GNU/GPL 2. Tenzij anders vermeld, worden alle afbeeldingen, cascading style sheets and inbegrepen JavaScript uitgebracht onder Easy Software Commercial Use License (Licenza):

La licenza è una licenza compatibile con GPL per tutti i siti di interesse per la visualizzazione, i fogli di stile a cascata e gli elementi JavaScript del tema e lo stile del Provider che viene prodotto dal Provider. Sono stati inseriti nella licenza GPL versione 2.0, anche gli elementi di un prodotto non sono stati compilati nello stesso modo e sono stati compilati in base al codice GPL e sono stati pubblicati in un browser di una parola chiave combinata, non sono GPL. Questo aspetto, i fogli di stile a cascata negli elementi JavaScript sono protetti dagli autori del provider e non sono in grado di utilizzare le parole chiave e gestite per l'input del klant, la forza del klant del Partnerovereenkomst del Provider si basa sull'offerta. De klant kan deze bestanden niet opnieuw verspreiden of ze opnemen in een pakket of extensie zonder voorafgaande toestemming van de Provider. La distribuzione ongeautoriseerde di toegankelijk fan voor een derde partij zonder voorafgaande toestemming van de Provider, machtigt de Provider om een ​​contractuele boete in rekening te brengen ter hoogte van 10.000 EUR voor elke schending van de licentie.

7.6 Tutti i software del Provider, con l'utilizzo del software, sono stati definiti nell'articolo 7.5. van deze algemene voorwaarden, wordt gedistribueerd onder de Licenza GNU/GPL 2: Https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Condizioni di pagamento

8.1 De facturingsperiode voor een overeenkomst die voor een bepaalde periode is gesloten, is de periode (aantal maanden) waarvoor de overeenkomst is gesloten. Il Provider zal de facturen uitgeven met een vervaldatum van 14 kalenderdagen voor de via de webinterface of e-mail geleverde diensten, tenzij anders vermeld in de offerte.

8.2 In cambio di un overeenkomst per un periodo di pagamento per il Provider per la fornitura di un periodo di informazioni sulle scommesse non vincolanti al prezzo di acquisto delle scommesse per diensten per quel periodo. Indien de prijs voor de dienst wordt betaald overeenkomstig de betalingsinformatie, wordt de periode van levering van de dienst automatisch verlengd.

8.3 In caso di riscossione di denaro nel riscatto dei prezzi a favore del dienst, il fornitore ha diritto a un contratto di locazione con un riscatto minimo per raggiungere lo 0,5% del tasso di cambio totale per l'inizio del giorno del riscatto. Als de klant in gebreke blijft met een betaling, heeft de Provider het recht om de levering van de dienst op te schorten of te beperken totdat de volledige betaling van de schuld is ontvangen. Per il periodo di opschorting di beperking van de levering van de dienst è de klant nog steeds verplicht om de prijs te betalen overeenkomstig de geleverde belastingdocumenten. Herhaalde vertraging in de betaling aan de zijde van de klant wordt beschouwd as een wezenlijke schending van de overeenkomst.

8.4 Quando ti accorgi di aver incontrato alcune cose prima di tutto, uniscile automaticamente a una versione automatica di tutto il tuo abbonamento. L'ultimo abbonamento verrebbe automaticamente esteso a un altro periodo di abbonamento in base al periodo di abbonamento che ti consente di ottenere un periodo di abbonamento. Si dice che abbia inizio un periodo di fatturazione diverso da quello di cui hai bisogno per ottenere una tariffa che ti sia stata data al momento in cui un contratto di lavoro è vermeld (più alcuni passaggi di durata, anche se vuoi ottenere una tariffa vermelde tra l'altro) tramite il metodo di fatturazione che die aan ons hebt verstrekt. Zorg ervoor dat uw factureringinformatie correct is om te voorkomen dat uw abonnement verloopt.
Per ottenere un abbonamento, ti assicuro che i hierboven beschreven abonnementskosten die op terugkerende si basano sul rekening worden gebracht op de kaart die bij ons bekend is, totdat u het abonnement annuleert. Abonnementen zijn doorlopend en worden automatisch verlengd, tenzij u het abonnement annuleert of wij uw account beëindigen. Per annullare l'iscrizione, inviare un'e-mail all'utente "Annullare automaticamente l'iscrizione" a salesadmin@easysoftware.com
Prijzen en voorwaarden voor abonnementen kunnen op alce moment worden gewijzigd. De prijs en voorwaarden die van kracht waren toen u uw eerste aankoop deed of toen uw abonnement voor het laatst werd verlengd, blijven van kracht gedurende die abonnementsperiode, maar nieuwe prijzen en voorwaarden kunnen van toepassing zijn op verlengingen of nieuwe abonnementen. Easy Software Ltd. per le tue attività di kennis geven van elke wijziging in prezzi di voorwaarden voordat deze van kracht worden. Als u uw abonnement niet wilt verlengen onder deze nieuwe prijzen of voorwaarden, kunt u uw abonnement annuleren zoals hierboven beschreven.

9. Rechten and verplichtingen van de Provider

9.1 De Provider è gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Service of de omvang ervan. In dat geval zal de Provider de klant informeren via de webinterface die verband houdt met de geleverde Service. Il klant è stato creato da un overeenkomst te beëindigen in geval van eenzijdige wijzigingen in deze algemene voorwaarden, die de klant weigert, indien overeengekomen in de overeenkomst.

9.2 Il Provider fornisce tutte le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti tecnici necessari per fornire la funzionalità del servizio in questione, come il klant voldoet e la base del sistema per i servizi, inclusi nelle specifiche del prodotto del relativo portale web. Se c'è una situazione non standard che ha optato per l'acquisto di tutte le funzionalità del servizio, questo provider nei bijzonder si occupa di overeenstemming con l'overeenkomst.

9.3 Als de klant een probleem met de snelheid van de Service of de beschikbaarheid ervan detecteert, è hij verplicht dit incidente onmiddellijk te melden aan de Provider gespecificeerd via e-mail in de product specificatie of telefonisch via contacten die beschikbaar zijn om het probleemoplossingsproces te versnellen. De klant houdt er rekening mee dat er gebeurtenissen buiten de controle van de Provider kunnen zijn die van invloed kunnen zijn op de functionaliteit of beschikbaarheid van de Service voor de gebruiker (zoals storage van de internetverbinding aan de zijde van de klant, natuurramp, DOS- of DNS-aanvallen op technische apparatuur van de Provider en anderen). Il Provider non è in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori per il klant.

9.4 De Klant houdt rekening met en stemt ermee in dat de Provider om ernstige redenen tijdelijk kan stoppen met het leveren van de Service, vooral in gevallen zoals het voorkomen van cyberaanvallen, indien nodig, of in geval van ernstige storage van de Service, die moet worden opgelost door noodzakelijke afsluiting. Una fusione di informazioni sull'indebitamento della leva del servizio può essere ridotta al gesto del Klant. De Provider è verplicht om adeguate operationele en veiligheidsmaatregelen te creëren om potentiële storageen of beperkte of volledige niet-beschikbaarheid van de Service te minimiseren.

9.5 Il Provider dice che il suo non è stato assegnato è per l'interno dei gestori di servizi e per il prossimo. Bovendien stemt de Provider ermee in dat hij niet gerechtigd is om gebruikersinhoud te bewerken, te censureren of te controleren.

9.6 La Partijen è sopravvalutata dal fatto che il Provider abbia diritto ai propri interessi in merito alle richieste del Klant. De Klant è anche un'enige verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens die zijn opgeslagen op de server van de Klant of op de server van de Provider.

9.7 Per un buon servizio offerto dal servizio è necessario sapere chi è l'utente a cui inviare, scegliere la versione del rilascio, l'identificazione del contratto, l'URL dell'istanza, installare i plug-in e utilizzare i fornitori di attività precedenti, il provider gebruikt voor identificazione van de Klant, verificatie van autorisatie om de Service te gebruiken en bescherming van de rechten van de Provider. Prima di accettare l'accettazione, cerca di capire se il Provider è interessato, con l'aiuto delle tue stesse risorse, controllando il servizio gestito in eccesso con il contratto di servizio e il contratto di servizio con le comunicazioni in eccesso. Klant en de computersystemen van de Provider.

10. Rechten en verplichtingen van de Klant

10.1 De Klant mag de Service niet gebruiken in strijd met algemeen bindende wettelijke voorschriften.

10.2 Om toegang te krijgen tot de Service kan de Provider enkele identificagegeevens and aanvullende information van de Klant verzoeken. De Klant moet ware, nauwkeurige and actual information verstrekken.

10.3 Op verzoek van de Provider zal de Klant de nodige medewerking verlenen bij het oplossen van storageen of het aanpassen van de Service.

10.4 De Klant mag de API-interface die door de Provider wordt geleverd alleen gebruiken bij toegang tot de Service via de web interface door derdenapplicaties of -services. De Klant mag de Service niet op andere geautomatiseerde wijze gebruiken of toegang krijgen tot de Service, zoals via scripts, bots, webcrawlers, enz. voor Services die via de webinterface worden geleverd.

10.5 De Klant moet de toegangsdetails tot de Service geheim houden, de Klant è verplicht deze niet aan een andere person te vertellen of toegang tot hen mogelijk te maken voor een derde partij. De Klant è anche verplicht zijn technische apparatuur in de redelijkerwijs vereiste mate te beveiligen om het risico van misbruik van toegangsdetails tot het gebruikersaccount te minimizzaseren.

10.6 Indien de Klant de verplichtingen die in deze paragraaf zijn opgelegd, schendt, draagt ​​de Provider geen aansprakelijkheid voor schade die aan de Klant wordt toegebracht, en is de Klant als enige verantwoordelijk voor schade die aan de Provider of derden wordt toegebracht. Schending van deze verplichtingen geeft de Provider bovendien het diritto om deze Overeenkomst te beëindigen. Se il Klant ontdekt dat er toegang kan zijn tot de Service voor derden als gevolg van het lekken van information over toegang tot de Service, moet de Klant si fonde con il Provider via e-mail.

10.7 Il download del software viene eseguito in un periodo di beschikbaar gratuito. Durante questo periodo, l'account di download viene automaticamente rimosso. De Provider zal de bronbestanden NIET via e-mail di een ander kanaal verstrekken, maar alleen tramite il suo account online.

11. Conto Gebruikers

11.1 De Klant kan één di meer Gebruikersaccounts hebben. Elk Gebruikersaccount kan slechts door één Gebruiker worden gebruikt. De Klant is niet gerechtigd om het Gebruikersaccount voor een derde partij in te stellen, tenzij dit is bepaald door de Overeenkomst of door deze T&C. De Klant non è gerechtigd om de Gebruikersaccounts onder meerdere Gebruikers te delen. De Klant heeft echter het recht om het ongebruikte Gebruikersaccount op alce moment over te dragen aan de nieuwe Gebruiker.

11.2 In geval van schending van art. 11.1. Questi T&C sono i termini e le condizioni del fornitore che sono stati on-middellijk e indigeni in circa 7 giorni prima dell'inizio del versamento e della vendita del fornitore.

12. Beheer van het gebruikers account

12.1 Elke Klant kan één of meer Gebruikersaccounts kiezen, die de beheerdersrechten zullen dragen. Il beheerder kan de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gebruikersaccounts toevoegen, bewerken en verwijderen and toegangsrechten instellen voor die accounting (zoals toegang tot de rapporten, het opzetten van bestanden, ecc.),
 • toegang krijgen tot alle gegevens van de Klant ongeacht de toegangsinstellingen van individual Gebruikers,
 • een altro Gebruikersaccount kiezen dat de beheerder wordt.

12.2 De Klant draagt ​​volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Service door de Gebruikers, de handelingen die door deze Gebruikers worden uitgevoerd, en tutti gegevens die in de account van de Klant zijn geüpload. De Klant moet ervoor zorgen dat al zijn Gebruikers zich houden aan de bepalingen van deze T&C.

13. Verboden gedrag

13.1 De Klant mag geen inhoud uploaden, verzenden of anderszins opslaan in het Service portaal die die mogelijk een softwarevirus of andere bestanden en programma's bevat die de functionaliteit van de apparatuur van de Provider of andere Klanten kunnen vernietigen, beschadigen of beperken. Bovendien heeft de Klant geen recht om inhoud naar de Service te uploaden waarvan het bezit of de de distributie illegaal is, inhoud die illegaal interferiert met het auteursrecht van een derde partij of deel uitmaakt van een criminale activiteit, spam te verspreiden tramite de Service of te proberen toegang te krijgen tot het Gebruikersaccount van een andere Klant of servers van de Provider. Lo schendering van deze verplichtingen wordt beschouwd als wezenlijk en geeft de Provider het diritto om de Overeenkomst te beëindigen en van de Klant te eisen dat hij de contractuele boete betaalt ten bedrage van EUR 10.000,- per alke overtreding en bovendien eventuele schade.

14. Beëindiging van de Overeenkomst

14.1 De contractuele relatie eindigt door terugtrekking uit de Overeenkomst, door het verstrijken van de overeengekomen duur van de Overeenkomst, door beëindiging van een rechtspersonoon (del fornitore di de Klant) met liquidatie, door beëindiging van de Overeenkomst o door overeenkomst tussen de Partijen.

14.2 Indien de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, heeft de Klant het diritto om de Overeenkomst zonder opgaaf van reden op alce moment te beëindigen. Il termine di scelta è stato iniziato solo il primo giorno del calendario e si è concluso con il dato di scelta presso il provider.

14.3 Il Provider ha ricevuto il diritto di Overeenkomst zonder opgaaf van reden op alce moment te beëindigen. L'opzione termina due volte prima di iniziare il primo giorno del calendario e si avvia al dato dell'opzione a Klant.

14.4 De Klant heeft het recht om de Overeenkomst te beëindigen in gevallen zoals gespecificeerd in art. 9.1. van deze T&C.

14.5 Indien de Klant wezenlijk di herhaaldelijk zijn verplichtingen schendt die voortvloeien uit deze T&C di uit de Overeenkomst en deze wezenlijke en herhaalde schending niet binnen 14 dagen na de datum van de kennisgeving in de vorm van een aangetekende brief of vanaf de datum van verzending van de e -mailnotificatie aan de Klant wordt hersteld, is de Provider gerechtigd zich terug te trekken uit de Overeenkomst. Il terugtrekking è efficace nel giorno in cui il kennisgeving van terugtrekking aan de Klant.

14.6 In geval van ernstige schending van verplichtingen door de Klant die voortvloeien uit deze T&C of uit de Overeenkomst, è il Provider gerechtigd zich terug te trekken uit de Overeenkomst en de levering van de Service onmiddellijk na het constateren van een dergelijke schending te beëindigen.

15. Informazioni sul servizio di assistenza

15.1 La Partijen zijn overeengekomen dat de totale anansprakelijkheid van de Provider voor elke claim on base of juridische relatie die voortvloeit uit de Overeenkomst en het geschatte bedrag van de schade niet hoger mag zijn dan het equivalent van the betaalde bedrag voor de levering van de Service in het voorgaande kalenderjaar. Indien de maximale schadevergoeding onder de voorgaande zin non può worden bepaald, is the maximale schadevergoeding beperkt tot de kwartaalvergoeding voor specific Services die geabonneerd en geleverd via de l'interface web.

15.2 Il Provider non è verontwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van de levering van Services, zoals verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van gegevens, financiële of enige indirecte, speciale of gevolgschade. In geval van overmacht zijn Partijen ontheven van hun verplichtingen op basis van de Overeenkomst, en enige niet-naleving (geheel of gedeeltelijk) of vertraging bij de nakoming van verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, zal niet worden beschouwd als schending van de Overeenkomst. Voor de doeleinden hiervan betekent overmacht elke omstandigheid waarvoor aansprakelijkheid is uitgesloten overeenkomstig het Tsjechische recht, waaronder, maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, verandering van de politieke sitie die de uitvoering van de rechten en verplichtingen hieronder verhindert of onge passato belemmert, di enige andere soortgelijke reden, gebeurtenis of feit.

15.3 Quando è stato chiuso da Overeenkomst houdt de Klant er rekening mee che zelfs met de beste inspanningen van de Provider, een korte-termijn on beschikbaarheid van de Service can optreden, die wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van de Provider (bijv. internetverbinding storage) . De Klant nasce daarom in en verbindt zich ertoe al zijn gegevens die binnen de Service zjn opgeslagen, op een altre località geografiche te back-uppen.

15.4 Il prodotto viene utilizzato così com'è. Incompatibiliteit met andere software, hardwareconfiguratie of gedeeltelijke disfunctie geeft de Klant GEEN recht om de bestelling te annuleren of een terugbetaling te krijgen.

16. De bescherming van persoonsgegevens

16.1 De Klant verklaart dat hij zich bewust is van zijn wettelijke verplichtingen as beheerder van persononsgegevens van de Gebruikers en klanten. De methode en verwerking van personsgegevens van deze entiteiten binnen de Service wordt bepaald door de Klant. Il Provider non è in grado di garantire il diritto alla giustizia per quanto riguarda l'utilizzo del denaro da parte del Klant come responsabile delle persone.

16.2 Tutti dicono che il Provider si è unito al Klant con la sua leva del Servizio, che ha dichiarato di essere qualificato e tutti sono stati coinvolti nel commercio e nel marketing. Als de Klant een natuurlijke person is, worden de volgende gegevens verzameld: name, achternaam, factuuradres, e-mail, phonenummer, information over het gebruik van de Service.

16.3 Tutte le comunicazioni relative al servizio sono supportate dal protocollo SSL. De Klant verklaart hierbij dat hij deze methode van versleuteling voldoende veilig acht.

16.4 Il Provider fornisce informazioni sulle informazioni che ti vengono mostrate dalla porta del Cliente e specifica i tempi di registrazione dell'Account Gestore al suo account, il Cliente qui specificato nel mio account.

16.5 Degevens van de Cliënt worden opgeslagen in de elektronische systemen van de Provider gedurende de contractuele relatie. Dopo aver consultato le informazioni relative al Provider, tutti i requisiti sono richiesti per le regole. Il cliente deriva dal fatto che il nome del fornitore e il logo del cliente sono stati utilizzati nel prezzo dei clienti del fornitore per il resto del tempo del servizio clienti, molti altri clienti hanno incontrato il cliente sulla base dei suoi vantaggi commerciali.

17. Disposizioni finali

17.1 La Partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijkheid ti fa attenzione a tutte le informazioni che die più tempi di relazione contrattuale con la Overeenkomst hebben geleerd.

17.2 Le richieste del cliente die voortvloeien uit de Overeenkomst e questi T&C non possono essere espresse in modo eccessivo sulla richiesta di informazioni richieste dal provider.

17.3 Per tutte le duidelijkheid vestigen de Partijen uitdrukkelijk dat zij ondernemers zijn e dat zij deze Overeenkomst binnen hun bedrijfsactiviteit sluiten.

17.4 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst of deze T&C ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid, afdwingbaarheid of effectiviteit van de overige bepalingen van de Overeenkomst of deze T&C. In quel momento in cui il Partijen verplicht om all inspanningen te leveren om een ​​wijziging van de Overeenkomst tot stand te brengen, waarbij de ongeldige, niet-afdwingbare of niet-effectieve bepaling wordt vervangen door een nieuwe bepaling die overeenkomt met het oorspronkelijk beoogde doel.

17.5 In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van Offerte, Productspecificatie, Implementatieservicespecificatie, Ondersteuningsservicespecificatie en T&C, hebben deze documenten voorrang in de volgende volgorde:

(i) Offerte,

(ii) Specifiche del servizio di implementazione,

(iii) Specifiche del servizio di assistenza,

(iv) Specifiche del prodotto

(v) T&C,

(vi) Informazioni aperte

17.6 Deze T&C worden beheerst door de wet van de Tsjechische Republiek, lid van de Europese Unie. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering of interpretatie van de Overeenkomst, dat de Partijen niet op vriendschappelijke wijze kunnen oplossen, zal definief worden beslecht door het Tsjechische arbitrageorgaan, de Arbitrage rechtbank verbonden aan de Economische Kamer van de Tsjechische Republiek it Agrarische Kamer van de Tsjechische Republiek, door drie scheidsrechters die zijn benoemd in overeenstemming met de regels van die Arbitrage rechtbank. Elke Partij zal één scheidsrechter benoemen. Beide scheidsrechters zullen binnen 30 dagen overeenstemming bereiken over de derde scheidsrechter. Molti di due scheidsrechters binnen de bovengenoemde termijn geen overeenstemming bereiken over the derde scheidsrechter, e wordt deze benoemd door de voorzitter van de Arbitrage rechtbank. Het arbitrale vonnis is bindend voor de Partijen. La Partijen verbinden zich hierbij onherroepelijk om de tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis onder geen enkele jurisdictie aan te vechten.

17.7 Questo T&C treden in lavorazione il 1 luglio 2017.

Beginselen van de verwerking van personsgegevens

Caro cliente,

Laat ons u informeren over hoe Easy Software (hierna ook aangeduid als "wij" of "ons bedrijf") uw persononsgegevens verwerkt in verband met het aanbieden, sluiten, verstrekken en onderhouden van producten en diensten van ons bedrijf.

Il punto di partenza è quello di fornire informazioni su persone specifiche che die we verzamelen, hoe ze behandelen, waar we ze vandaan halen, waarvoor we ze gebruiken, aan wie we de gegevens kunnen verstrekken, waar u information kunt verkrijgen over uw persoonsgegevens die we verwerken, of wat uw individuele rechten zijn met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Lees daarom de inhoud van deze beginselen. We zullen graag al uw vragen beantwoorden in een van onze vestigingen bij Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk via e-mail: info@easysoftware.com.

1. Informazioni generali

Ons bedrijf è onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen met betrekking tot de verwerking van personsgegevens van klanten die we moeten naleven, met name met betrekking tot de nakoming van onze contractuele verplichtingen of de uitoefening van officiële autoriteit. In questo verband zouden onze producten en diensten helemaal niet kunnen leveren zonder uw persononsgegevens te krijgen. Bovendien verwerken we personsgegevens van klanten buiten het kader van onze wettelijke verplichtingen voor het doel van klantenzorg en om u te benaderen met gerichte aanbiedingen van producten e diensten. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. Se ti piace in queste cose che ti danno da fare, puoi trovare un paio di prodotti geleverde di diensten beperkt di altre parole aangepast, afhankelijk van de omvang van de gegevens die we mogen verwerken. Elke klant wordt geïnformerd over de omvang van de beperkingen of aanpassingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is all information hierin ook van toepassing op de verwerking van personsgegevens van potentiële klanten, dat wil zeggen peoplen met wie we contact hebben maar nog geen contractuele relatie hebben vastgesteld, evenals voormalige klanten. De informatie hierin is ook van toepassing, in redelijke mate, op de verwerking van persoonsgegevens van andere personen, ten aanzien waarvan het bedrijf bepaalde verplichtingen heeft, of met wie ons bedrijf rechtstreeks contact heeft zonder een contractuele relatie met hen te hebben (zoals vertegenwoordigers van persone giuridiche). Als ondderdeel van de verwerking van uw Perseongegevens respecteren wij de hoogste normen van gegevensbescherming en houden wij ons in het bijzonder aan de volgende principi D Doel, Met Behulp van Gedefinieerde Middelen, op een gedefinieerde manier en alleen voor een tijd die nodig è incontrato betrekking tot het doel; wij verwerken alleen nauwkeurige persononsgegevens van klanten en zorgen ervoor dat hun verwerking overeenkomt met en noodzakelijk is voor het gedefinieerde doel; (b) Wij beschermen en verwerken uw persononsgegevens op een manier die de hoogst mogelijke beveiliging van de gegevens waarborgt en voorkomen ongeoorloofde of onbedoelde toegang tot persononsgegevens van klanten, hun wijziging, vernietiging of verlies, ongeoorloofde overdrachten, andere ongeoorloofde verwerking of e er misbruik; (c) Wij informeren u altijd duidelijk over de verwerking van uw personsgegevens en uw rechten om nauwkeurige en volledige informatie te ontvangen over de omstandigheden van een dergelijke verwerking, evenals uw andere gerelateerde rechten; (d) Bij ons bedrijf houden we ons aan technische en organisatorische maatregelen adeguato om een ​​niveau van beveiliging te waarborgen dat overeenkomt met alle mogelijke risico's; tutte le persone che muoiono in contatto vengono a contatto con le persone che lavorano con i klanten, quindi verplicht om vertrouwelijk te blijven over de information die is verkregen in verband with the verwerking van dergelijke gegevens. Il beheerder van uw persononsgegevens è ons bedrijf, namelijk Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, ID: 08960980. De verwerking van persongegevens zonder uw toestemming betreft meestal situazioni waarin u verplicht bent bepaalde personsgegevens aan ons bekend te maken als voorwaarde om ons product of dienst te kunnen leveren, of waarin wij gerechtigd zijn uw persononsgegevens anderszins te verwerken. Op basis van uw toestemming verwerkt ons bedrijf uw persononsgegevens voor de volgende doeleinden: (a) klantenzorg; dit zijn activiteiten die niet staan ​​voor de uitvoering van een contract of een ander juridisch kader van de verwerking van persononsgegevens, en omvatten het volgende: (i) marktonderzoek; (ii) il monitoraggio delle attività sul sito web delle persone che hanno letto nel verband met de aangeboden diensten (dit doel heeft dus geen betrekking op louter het verkrijgen van information over acties van bezoekers van de website van ons bedrijf in de vorm van cookies zoals beschreven in het artikel over elektronische communicatiemiddelen en mobiele toepassingen); (b) aanbieden van producten en diensten; dit omvat met name de verspreiding van informatie, het aanbieden van producten en diensten van ons bedrijf en andere partijen, includeef product- en dienstaanbiedingen gericht op specifieke klanten, allemaal via verschillende kanalen, zoals per post, elektronische middelen (inclusief elektronische post en berichten die naar mobile apparaten worden gestuurd tramite un numero di telefono), o per telefono, tramite un sito web. In deze gevallen is ons bedrijf ook in zekere mate gerechtigd om producten en diensten aan klanten aan te bieden zonder hun toestemming; Indien dit door de wet wordt vereist, wordt u hierover geïnformerd met betrekking tot uw diritto om uw bezwaar tegen verdere aanbiedingen van producten of diensten kenbaar te maken. In questo modo, tutte le persone possono essere informate anche in merito alla gestione delle informazioni e all'acquisizione di prodotti e diensten del dergelijke. Più dettagli worden verstrekt in deze principes. Le nostre persone devono essere informate su una persona che non ha bisogno di nulla è su un corpo umano che fa parte di te voldoen. Verwerken met nome contatto- e identificazioneegegevens.

2.4. Metodi per l'utilizzo delle persone

Il modo in cui la gestione delle persone viene gestita da persone simili manualmente al controllo automatizzato, incluse le procedure algoritmiche, nei sistemi informatici delle loro attività.

Uw persononsgegevens worden voornamelijk verwerkt door werknemers van ons bedrijf en, indien nodig, door derden. Voordat we uw persongegevens aan een derde partij bekendmaken, sluiten we altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij, waarin dezelfde garanties worden opgenomen met betrekking tot de verwerking van persongegevens als die welke ons bedrijf naleeft in overeenstemming met zijn wettelijke verpli chtingen.

2.5. Ontvangers van persoonsgegevens

Uw personsgegevens zijn met name beschikbaar voor werknemers van ons bedrijf in verband met de uitvoering van hun professionele taken die het werken met persononsgegevens van klanten vereisen, maar alleen in de mate die nodig is in het betreffende geval en in overeenstemming met all beveiligingsmaatregelen.

Bovendien worden uw personsgegevens bekendgemaakt aan derden die deelnemen aan de verwerking van personsgegevens van klanten van ons bedrijf, of kunnen dergelijke personsgegevens om andere redenen beschikbaar worden gesteld aan hen in overeenstemming met de wet. Voordat we uw persongegevens aan derde partij bekendmaken, sluiten we altijd een schriftelijke overeenkomst met de derde partij om de verwerking van persongegevens op een manier te bepalen die dezelfde garanties bevat met betrekking tot de verwerking van persongegevens als die welke ons bedrijf nalee ft in overeenstemming incontrato zijn wettelijke verplichtingen.

2.5.1. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving è ons bedrijf gerechtigd, of rechtstreeks, zonder uw toestemming, verplicht om uw persoonsgegevens bekend te maken aan:

 • rilevante overheidinstanties, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties voor de uitvoering van hun verplichtingen en voor de handhaving van een vonnis;
 • altre parti in de mate bepaald door de wetgeving, zoals aan derden voor de inning van onze vorderingen op klanten.

2.5.2. Con la tua ricerca di informazioni su come gestire le persone in difficoltà, confronta le tue persone anche con Easy Software ltd. voor de distributie van information, anbieding van producten en diensten van on ons bedrijf, bescherming van de rechten en belangen van ons bedrijf en klantenzorg.

2.6. Il resoconto delle persone viene reso disponibile a un paese di proprietà

Uw personsgegevens worden verwerkt op het grondgebied van de Tsjechische Republiek e altri staten van de Europese Unie waar International Group-entiteiten zijn gevestigd en die dezelfde standard voor gegevens bescherming van persongegevens delen als Tsjechische Republiek. Noch ons bedrijf, noch de entiteiten die de persononsgegevens van klanten verwerken, verstrekken personsgegevens van klanten aan landen buiten de Europese Unie.

2.7. Termijn voor verwerking van personsgegevens

La maggior parte delle persone coinvolte nel lavoro di klanten alleen gedurende de tijd die richieste è soddisfatta anche nella gestione. Ogni volta che valutiamo tutti i tempi, abbiamo la migliore idea di credere che le persone interessate ti spieghino la vera verità per un bambino. Zodra noi vaststellen dat de gegevens niet langer nodig zijn voor van de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt, vernietigen we de gegevens. Per quanto riguarda il lavoro svolto da persone incaricate della gestione delle persone, abbiamo anche internamente il termine di gestione dei danni alle persone in relazione al valore aggiunto, na afloop waarvan noi de noodzaak om dergelijke persongegevens voor het betreffende doel te verwerken, zeer zorgvuldig beoordelen. In dit verband geldt ook dat personeonsgegevens verwerkt voor het doel van:

(a) uitvoering van contracten worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; daarna zijn de importante persononsgegevens meestal tien jaar bruikbaar;

(b) aanbieding van producten en diensten worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie; daarna zijn de importante persononsgegevens meestal tien jaar bruikbaar; als persononsgegevens in dit verband aan derden worden bekendgemaakt, wordt de verwerkingstermijn bepaald door de derden in overeenstemming met de toepasselijke wegeving en regels vermeld in deze beginelen;

(c) klantenzorg worden verwerkt gedurende de looptijd van de contractuele relatie met de klant; daarna zijn de importante personsgegevens meestal tien jaar bruikbaar.

2.8. Giusto per affrontare il viaggio

In questo inizio iniziamo a indagare su di te leggen waarom noi uw personeonsgegevens nodig hebben en dat ze voor bepaalde doeleinden alleen met uw toestemming mogen verwerken. Non ho intenzione di affrontare il problema con te verlenen aan ons bedrijf om uw personsgegevens te verwerken e u bent ook gerechtigd om toestemming in te trekken. Op dit punt willen we eraan herinneren dat we ook gerechtigd zijn om bepaalde persononsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken zonder uw toestemming. Anche se stai cercando un interesse, zullen we de verwerking van de importante persononsgegevens voor doeleinden die de importante toestemming vereisen, stopzetten; we kunnen echter gerechtigd of zelfs verplicht zijn om dezelfde persononsgegevens voor andere doeleinden te verwerken.

Se desideri che tu toestemming te verlenen o il tuo toestemming intrekt, possiamo:

(a) de beschikbaarheid, omvang di voorwaarden van onze producten di diensten dienovereenkomstig aanpassen, di

(b) weigeren u onze producten of diensten te levan zodra we ontdekken dat een dergelijke toestemming nodig è om het product of de dienst op de gegeven voorwaarden te levaen.

Als u uw toestemming voor de verwerking van personsgegevens wilt intrekken, kunt u terecht bij een van onze vestigingen, ons een short sturen naar Company, Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk, of via e-mail: info@easysoftware.com o via het formulier op de webpage van Easy Software. 2.9 Bronnen van personsgegevens Wij verkrijgen personsgegevens van klanten met name van: (a) de klanten zelf, rechtstreeks, zoals bij het sluiten van contracten met betrekking tot de door het bedrijf geleverde producten of diensten, en/of onrechtstreeks, zoals tijdens het gebruik van de producten of diensten van het bedrijf door de klanten, of als onderdeel van het beschikbaar stellen van informatie over de producten en diensten van het bedrijf aan de klanten, zoals via de website van het bedrijf, enz.; (b) potenziali klanten die geïnteresseerd zijn in de diensten van ons bedrijf als onderdeel van marketingevenementen en -campagnes; (c) eigen activiteiten door verwerking en evaluatie van andere persononsgegevens van de klanten. 2.10 Uw right op toegang tot persongesgegevens en bescherming van klantenrechten Als u on om information vraagt ​​met betrekking tot de verwerking van uw personsgegevens, zullen wij u zonder onnodige vertraging all information verstrekken over de gegevens die wij over u verwerken. Per la raccolta di queste informazioni, il diritto di redelijke vergoeding van de kosten te vragen die zijn gemaakt om de informazioni te verstrekken. Als u erachter komt of denkt dat ons bedrijf of een derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens uw persononsgegevens verwerkt in strijd met de bescherming van uw privéleven en/of in strijd met de wet, met name als uw persononsgegevens onjuist zijn, kunt u : (a) verklaring vragen aan ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens; b) verzoek om herstel van de gebrekkige toestand; in het bijzonder kunt u verzoek om correctie of wijziging van de persoonsgegevens; indien nodig worden de gegevens tijdelijk geblokkeerd of vernietigd. Als wij uw verzoek legal vinden, zal ons bedrijf of de derde partij die deelneemt aan de verwerking van gegevens de gebrekkige toestand kosteloos and onmiddellijk verhelpen. 2.11 Bedrijf als verwerker van persononsgegevens In bepaalde gevallen verwerkt ons bedrijf ook persononsgegevens van klanten met toestemming van een andere partij (een andere beheerder). Deze gevallen omvatten bijvoorbeeld samenwerking met Easy Software ltd., voor producten of diensten van derden, of samenwerking met derden. Per le informazioni dettagliate dettagliate sono gli alti requisiti di contatto per il contatto con le persone interessate, tenzij ons bedrijf gemachtigd è per le informazioni che verstrekken in het betreffende geval. 2.12 Mezzi di comunicazione elettronici su applicazioni mobili Tutte le offerte di klantenzorg si basano sulla tecnologia di base dei moderni mezzi di comunicazione elettronici su applicazioni mobili che utilizzano più di un prodotto e di un dispositivo mobile. In het bijzonder omvatten deze diensten diensten die verband houden met het gebruik van internet, social netwerken en verschillende mobiele applicazionis. Rete sociale. U kunt ons ook benaderen via verschillende social networkwerken. Gebruiken deze communicatiekanalen met name ass marketingtools; onze producten en diensten worden op dit moment niet via social netwerken geleverd. Cookies. Gebruiken ook cookies bij het leveren van onze producten en diensten. I cookie sono piccoli metodi di visualizzazione delle parole scelte nel computer del gestore che viene caricato su un sito web per il primo che cercano. Questi bestanden vergemakkelijken de identificazione van de manier waarop de bezoekers werken met de inhoud van onze website, wat ons helpt bij het nastreven van een vriendelijkere communicatie met onze website bezoekers di un marketing efficiente. Ulteriori informazioni sui cookie sono disponibili sul sito web onze. 2.13 Principes Deze principes zijn geldig en effectief vanaf ___________. La versione originale dei principi è stata resa pubblica sul sito web dei nostri lettori ed è anche disponibile su alcune vestigia. Bijlage 1 - Omvang van verwerkte personeonsgegevens Identificatiegegevens - deze omvatten gegevens zoals naam, achternaam, datum, e-mail, telefoonnummer, werkgever of vertegenwoordigd bedrijf; voor klanten die natuurlijke personen-ondernemers zijn, anche il numero identificativo e il numero btw. Altre informazioni di identificazione possono essere fornite tramite l'indirizzo IP del computer utilizzato e le informazioni di autenticazione specificate che abbiamo superato. Contactgegevens - naam, achternaam, contactadressen, telefoonnummers, e-mailadressen o andere vergelijkbare contactgegevens. Altri contatti vergelijkbare contattano kunnen l'indirizzo IP del computer utilizzato e bestanden van specifieke authenticationegegevens zijn die we overeenkomen te gebruiken. In quel momento un'impresa innovativa per un prodotto di dienst intrekt, verwerken anche il dato di intrekking di anvraag stesso con verstrekte gegevens vóór di intrekking. Gegevens die voortvloeien uit de nakoming van verplichtingen oit contracten - afhankelijk van de aard van het geleverde product of de geleverde dienst, verwerken wij information met betrekking tot the geleverde product of de geleverde dienst. In questa categoria verwerken wij persongegevens zoals de looptijd van het contract, ________ Persoonsgegevens die zijn verkregen in verband met de levering van onze producten of diensten - deze omvatten persongegevens die zijn verkregen tijdens onze interacties.

(i) gegevens die dienen ter beveiliging van communicatie;

(ii) prendi in considerazione la tua attività professionale per la comunicazione, l'interesse per un prodotto del tuo servizio, la tua strategia di implementazione o le tue specifiche esigenze in base al nostro impegno.

Strumenti di implementazione

1. Informazioni generali

Tenzij anders vermeld esplicito, worden alle vergaderingen geleverd via een virginle vergaderoplossing. Tutti i deelnemers possono essere individueel aanwezig zijn e uitgerust zijn con un auricolare.

De omvang van de pakketten is gebaseerd op onze beste ervaring. Questa è la migliore implementazione minima. Elke implementatie is echter uniek and daarom is soms extra tijd tijd vanwege specifieke eisen van klanten. I consulenti di Easy Redmine conoscono la verità su un rapporto sul miglior tempo possibile.

Tenzij anders vermeld esplicito, wordt de implementatie in het Engels geleverd; alle documenten en schriftelijke documentatie worden in het Engels geleverd.

2. Disposizioni generali

2.1. Nuove applicazioni

We ontwikkelen and verbeteren de application voortdurend. I nuovi versi si esprimono in modo diverso in de volgende cycli:

 • Elke drie maanden wordt er een nieuwe versie uitgebracht
 • L'ontwikkeling di una nuova versione ha scritto una parola per il rilascio bevroren, zodat deze kan worden getest
 • Le correzioni dei bug sono trascorse 14 giorni

Uw suggerimenti incontrato betrekking tot de ontwikkeling van de application worden geïmplementeerd als voordelig zijn voor de meerderheid van onze klanten en in overeenstemming zijn met onze productontwikkelingstrategie. Ons doel è om projectmanagement gemakkelijker te maken.

2.2. Samenwerkingsprocesss

Wij waarderen open communicatie. Abbiamo ottenuto un processo wederzijds in van het implementeren van nieuwe software in uw bedrijf. Ci rendiamo conto che per il resto del partito è come se avessimo aperto le nostre informazioni personali in questo momento.

De communicatie kan worden uitgevoerd via e-mail, online vergaderingen, telefonofoongesprekken en personlijke vergaderingen. Per avere successo in merito al processo di implementazione è necessaria la comunicazione sul livello operativo. Om deze reden moet elke partij snel reageren wanneer ze door de tegenpartij worden gecontacteerd. We kunnen meestal binnen twee werkdagen reageren.

I tempi di implementazione per il consulente samenwerken hanno incontrato altre questioni interne. Oplossingen voor problemen die niet direct verband houden met de implementatie worden aan u geleverd door on ndersteuningsteam. Als er behoefte is an een interventie op de server van de klant of een andere servergerelateerde consultatie, wordt de communicatie doorgegeven aan onze serverondersteuningsspecialisten. Als u niet volledig tevreden bent met het work van onze onndersteuningsafdelingen tijdens de implementatie, adviser e il tuo consulente. Uw feedback è belangrijk voor ons.

2.3. Vooraf betaalde MANDAGEN (MD) en rapportage van de bestede tijd

Le informazioni sull'acquisto di MANDAGEN sono contenute nella tabella interna del protocollo. L'implementazione è stata scritta prima di essere eliminata. Se il tuo professionista ha a che fare con la gestione delle persone, è possibile che tu lo prenda regolarmente nel canale di Easy Software. Quando la tua posizione sarà regolata, è possibile che il costo del denaro sia ridotto a causa del tuo budget ridotto (implementazione). Reiskosten kunnen ook apart in rekening worden gebracht. Brengen de hele tijd in rekening die de consultant besteedt aan reizen van / naar klantlocaties. Vooraf betaalde consultatie-uren moeten binnen 6 maanden na het eerste contact met de toegewezen consultant worden gebruikt.

I migliori rapporti di tempo vengono forniti al meglio dal progetto che richiede più tempo per l'implementazione del MANDAGEN senza che il proprio budget di base venga assegnato a molte persone che vogliono essere solo un paio di volte. Un consulente geeft, afzonderlijk van het tijdsrapport, een voorstel over hoe de resterende uren te besteden.

L'implementazione è stata eseguita in modo ottimale. De som van de tijd besteed aan elke fase is gelijk aan het total vooraf betaalde budget van MANDAGEN. De laagste tijdwaarde die aan de klant in rekening wordt gebracht, is 0,25 uur.

 • Iniziali ad analizzare
 • Iniziale vergadering online
 • Configurazioni dell'applicazione (l'espansione dipende dalla complessità delle applicazioni necessarie per l'installazione)
 • Moduli
 • Aanvullende vereisten voor de configuratie
 • Informazioni sui tempi di implementazione e test sui tempi di implementazione (e-mail, chiamate telefoniche)

Specificare le parole delle attività svolte da Mandato per il proprio budget di spesa:

 • Una volta il consulente si è aggiudicato l'ultima implementazione, la configurazione dell'ultima applicazione
 • Analizza van uw vereisten
 • Consulenze interne van uw vereisten
 • Vereiste consultazioni
 • Tekenen van verschillende scenario's voor het implementeren van uw vereisten
 • Assistenza e aggiornamenti del protocollo di implementazione
 • Implementatiegerelateerde vergaderingen en telefonofoongesprekken
 • Moduli
 • Comunicazione e-mail con il consulente
 • Organizzazione, pianificazione e pianificazione delle attività
 • Coördinatie van internal afdelingen als hun betrokkenheid nodig is (ondersteuning, serverspecialist)
 • Tempo del consulente assegnato al reis (tenzij deze apart wordt betaald, zie de eerste aline)
 • Segui il progetto di implementazione
 • Als bepaald systeemgedrag wordt gemeld as a un bug maar uiteindelijk correct blijkt te zijn, wordt de tijd van de consultant besteed an het afhandelen van dit verzoek anche gedekt door het budget
 • Werk van serverspecialist on uw server
 • Il lavoro degli specialisti del server ti aiuta a vendere

De volgende activiteiten worden no gedekt door het vooraf betaalde budget and worden daarom non betaald door de klant:

 • Werk van het onndersteuningsteam
 • Het oplossen van mogelijke bugs

2.4. Verhoging van het budget prepagato

Het is mogelijk om het budget van prepaid MANDAGEN alleen te verhogen na uw bevestiging. Een verhoging van het budget prepagato è più importante per le spese di conversione:

 • Ha visto l'analisi introduttiva del fatto che il programma di implementazione MANDAGEN te laag era. Il consulente ti aiuterà a parlare di un grande lavoro di chatting sulle attività che possono essere espresse in termini di implementazione del volto. Dit plan zal ook laten zien welke activiteiten in het bijzonder meer aandacht (MANDAGEN) nodig hebben dan oorspronkelijk geschat.
 • Quando vai in giro, dirai che il gesto è stato fatto prima e poi in linea di fondo.
 • Non è molto facile da usare nell'interfaccia applicativa standard da implementare, quindi è necessario modificare i nodi.
 • L'assistenza sul tuo server non è inclusa nel genoma di segnalazione per la registrazione dell'implementazione di MANDAGEN, ma è molto importante.
 • La formazione aanvullende è vereist (die niet in de oorspronkelijke schatting was opgenomen).
 • La parola tijdens het implementatieproces duidelijk dat het aantal MANDAGEN prepagato non voldoende è om aan al uw vereisten te voldoen.

Probeer Easy Redmine 30 giorni gratis

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geografische location