Koşullar ve Şartlar

Hizmet Sözleşmesine

1. Giriş Hükümleri

1.1 Bu şartlar ve koşullar, Müşteri ile Sağlayıcı arasında yapılan Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Hizmetlerin ve Ürünlerin sağlanması ve kullanımı için bağlayıcı kuralları ve koşulları belirler. Buşartlar ve koşullar, Hizmet Sağlayıcısı ile Müşteri arasındaki sözleşmeli ilişkiyi düzenler.

1.2 Aşağıda belirtilen tanımlar, buşartlar ve koşullar için aşağıdaki anlamı taşır:

 • T & C - bu Şartlar ve Koşullar anlamına gelir.
 • accordo - Müşteri ile Sağlayıcı arasında yapılan bir Hizmet Sözleşmesi anlamına gelir.
 • cliente - Sağlayıcı ile Sözleşme yapan iş yapan bir birey veya yasal kişi anlamına gelir.
 • Müşterinin sunucusu - Sağlayıcı tarafından sahip olunmayan, yönetilmeyen o kontrol edilmeyen sunucu ve diğer donanım ekipmanı
 • Sağlayıcı - Easy Software Ltd. sede, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londra, sede Kimlik Numarası: 08960980.
 • prodotto - Il marchio politico di Sağlayıcının dayanarak sağlanan belirli bir Sağlayıcı marka adı altında sunulan Hizmet veya onun bir parçası anlamına gelir. Müşteri Ürünü OLDUĞU GİBİ satın almaktadır. Destek e diğer hizmetler ayrı olarak sağlanır.
 • Fiyat Listesi - Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, Hizmet ve/veya Ürünün fiyatını belirleyen belge veya web sayfası anlamına gelir.
 • Sağlayıcının sunucusu - Sağlayıcı tarafından yönetilen veya kontrol edilen sunucu ve diğer donanım ekipmanı. Sağlayıcı, uygun sunucu performansını sağlamak için üçüncü taraf hizmetlerini kullanabilir
 • Uygulama Hizmeti spesifikasyonu - Sağlayıcı tarafından belirlenen ve/veya Sözleşmeye göre Müşteri tarafından bireyselleştirilen uygulama koşulları e koşulları. Müşteri bir Uygulama Hizmeti satın almadıysa veya açıkça belirtilmediyse, Ürünün fiyatına garanti edilen bir Uygulama Hizmeti bulunmamaktadır.
 • Destek Hizmeti spesifikasyonu - Sağlayıcı tarafından belirlenen ve/veya Sözleşmeye göre Müşteri tarafından bireyselleştirilen destek koşulları e koşulları. Müşteri bir destek Hizmeti satın almadıysa veya açıkça belirtilmediyse, Ürünün fiyatına garanti edilen bir Destek Hizmeti bulunmamaktadır.
 • Hizmet - Sağlayıcı tarafından Müşteriye Sözleşme kapsamında sağlanan belirli Hizmet, ve Sözleşme ve Üründe anlaşılan şekilde lisanslama, Hizmetin bakımı, Hizmet desteği ve diğer ilgili hizmetleri içerebilir.
 • Hizmetin deneme sürümü - Müşteriye ücretsiz ve sınırlı bir şekilde sunulan Hizmetin deneme sürümü anlamına gelir.
 • direttore - Müşteri tarafından Kullanıcı Hesabının yönetimi için belirlenen bir kişi anlamına gelir.
 • utente - Müşteri için çalışan (çalışanı, ortağı, yönetici direktörü, hukuki hizmetlerin sağlanması anlaşması kapsamında uzun süreli olarak Müşteri ile işbirliği yapan bir kişi) doğal bir kişi anlamına gelir.
 • Kullanicı Hesabı - benzersiz bir erişim kodu ve şifre ile kullanıcı hesabı anlamına gelir.
 • Veri guvenlik sistemi - Hizmet uygulamasında depolanan verilerin güvenliğini sağlama yöntemlerini açıklayan bir belge anlamına gelir.
 • Taraflar - Ortaklaşa Müşteri ve Sağlayıcı anlamına gelir.

2. T&C'nin kabul yöntemi

2.1. Hizmet, Sözleşme ile Müşteriye sağlanır. Sözleşmenin ayrılmaz parçaları bu T&C'dir.

2.2 Sözleşme, il suo iki Taraf tarafından imzalandığı gün sonunda yapılır. Sözleşme, web arayüzü aracılığıyla yapılıyorsa, Sözleşme, Hizmetin fiyatı için ödeme yapılmasıyla (kablosuz transfer durumunda, Hizmetlerin fiyatına karşılık gelen miktarın Sağlayıcının banka hesabına kredilendiğ i durumda) ilk fatura döneminde belirtilen miktarın ödenmesiyle yapılır. Bu, Müşterinin T&C'nin 4. maddesinde belirtilen koşullar altında Deneme sürümünü kullanacak olması durumunda geçerli değildir.

3. Hizmetin sağlanması

3.1 Sağlayıcı, Hizmeti Ürün spesifikasyonunda belirtilen Internet adresinde ve alt alan adlarında veya Müşterinin suncularında Sözleşme ve Ürün spesifikasyonunda belirtilen teknik özelliklere göre çalıştırır.

3.2 Hizmetlerin kapsamı, Sözleşmeye eklenen Ürün spesifikasyonunda belirtilir. In particolare, le informazioni e il tempo di acquisizione delle informazioni fornite dagli Hizmetleri si sono rivelate molto importanti.

4. Hizmetin deneme sürümü

4.1 Sözleşme yapılmadan önce Sağlayıcı, Müşteriye Deneme sürümünü web alanında veya Müşterinin sunucularında, Sağlayıcı tarafından belirlenen ölçüde etkinleştirebilir.

4.2 Ürün spesifikasyonunda belirtilen web sayfasındaki kayıt formunu doldurarak Müşteri, T&C'nin 4., 7., 9., 11., 12., 14. alt bölüm 6, 15., 16. ve 17. maddeleri tarafından düzenlenen Deneme sürümünün sağ lanma koşullarını kabul eder.

4.3 Hizmetin deneme sürümü, Sağlayıcı aksi karar vermedikçe, Ürün spesifikasyonunda belirtilen süre boyunca Müşteriye sağlanır.

4.4 Hizmetin deneme sürümünü kullanan Müşteri, yalnızca sistem işlevselliğini doğrulama amacıyla veri kaydetme hakkına sahiptir. Müşteri, Deneme sürümü Hizmeti kullanarak kaydettiği verilerin erişilebilirliği ve korunması konusunda Sağlayıcının sorumlu olmadığını dikkate alır.

4.5 Deneme sürümü Hizmetin süresi dolmadan önce, Sağlayıcı, Müşteriye ücretli sürüme geçiş imkanı sağlar ve bağlayıcı olmayan ödeme bilgilerini sağlar. Müşteri, fiyatı ödeyerek Hizmetin anlaşılan ölçüde etkinleştirilmesini sağlar ve Deneme sürümü Hizmetinde kaydedilen veriler, ücretli sürüme aktarılır. Müşteri, ücretli sürüme geçiş seçeneğini kullanmazsa, Deneme sürümü Hizmetin Müşteriye sağlandığı süre dolunca sona erer.

4.6 Müşteri, Deneme sürümü Hizmetinde kaydettiği verilerin, Deneme sürümü Hizmetin sağlandığı sürenin sona ermesinden sonra geri alınamaz bir şekilde silineceğini dikkate alır. Müşteri, Deneme sürümü Hizmetin süresinin dolması ve verilerin sona ermesinden sonra e-posta veya Deneme sürümü Hizmetinin internet alanı aracılığıyla bilgilendirilir.

5. Hizmetin Sağlanma Süresi

5.1 Anlaşma, belirli bir süre için mi yoksa belirsiz bir süre için mi yapıldığına bağlı olarak düzenlenir. Anlaşma, (i) web arayüzü aracılığıyla sağlanan Hizmetler için belirli bir süre ve (ii) Müşterinin sunucuları aracılığıyla sağlanan Hizmetler için belirsiz bir süre için yapılır.

6. prezzo

6.1 Müşteri, Sağlayıcı tarafından düzenlenen vergi belgeleri (faturalar) temel alınarak Hizmeti kullanım için fiyat ödemekle yükümlüdür. L'elettronica di fabbrica è ortamda düzenlenecektir. Hizmetler için fiyatlar, Teklif veya Fiyat listesine göre belirlenir, aksi durumda Anlaşmada anlaşılırsa.

6.2 Le carte bancarie/carte di credito bancarie possono essere utilizzate per i pagamenti con carta di credito e/o qualsiasi altro tipo di acquisto, (i) l'accesso al sito web tramite Hizmetler için e (ii) l'acquisizione di denaro da parte di Hizmetler, Müşterinin Hizmeti kullanmaya kaydolduğu tarihten itibaren 30 gün sonra otomatik olarak tahsil edilecektir. Müşteri, Hizmet için ücretlendirilmekten kaçınmak istiyorsa, Hizmet kullanımının otomatik yenilenmesinden üç gün önce aboneliği iptal etmek zorundadır. Sağlayıcı, tekrarlayan faturalandırmanın mümkün olup olmadığını doğrulamak için ön ödemeli kart şirketi veya bankayla iletişime geçmeyi önerir.

6.3 Müşteri, aboneliğini çevrimiçi olarak müşteri bölgesine giriş yaparak kolayca değiştirebilir. Se la tua attività è stata eseguita correttamente, è possibile che i tuoi amici non siano in grado di farlo. Müşteri, aboneliğini en az üç gün önce yenileme tarihinden iptal ederse, aboneliği mevcut fatura dongüsünün sonunda sona erer.

6.4 Herhangi bir Hizmetin siparişi, ödeme Sağlayıcının hesabına geçmeden önce ek ücret talep edilmeden iptal edilebilir. İndirilebilir Ürünler için, Sağlayıcı, indirme kanalı etkinleştirildikten ve herhangi bir indirme denemesi yapıldıktan sonra HERHANGİ bir geri ödeme yapmaz. Ödeme alındıktan sonra siparişin iptal edilmesi, sipariş edilen Hizmetin kullanılmadığı veya herhangi bir indirme denemesi yapılmadığı durumunda anlaşmaya bağlı olarak mümkündür.

7. Lisans Sözleşmesi

7.1 Müşteri, Hizmetin tüm mülkiyet hakları ve diğer fikri mülkiyet haklarının Sağlayıcıya ait olduğunu dikkate alır. Müşteri, bu nedenle Hizmeti yalnızca sağlanan lisans kapsamında kullanmakla yükümlüdür.

7.2 Müşteri, Anlaşmanın yapılmasıyla birlikte, kurulan Kullanıcı Hesaplarının sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla Kullanıcı için Hizmete özel olmayan bir lisans elde eder. Müşteri, Sağlayıcının önceden yazılı izni olmaksızın lisansı veya alt lisansı üçüncü bir tarafa verme veya devretme hakkına sahip değildir. Müşteri, Sağlayıcının önceden yazılı izni olmaksızın Hizmeti kiralamak veya başka bir şekilde, hem ücretsiz hem de karşılığında, üçüncü taraflara sunmak hakkına sahip değildir. Lisans, Sağlayıcı tarafından gerçekleştirilecek tüm güncellemeler oya ayarlamalar için de geçerlidir.

7.3 Hizmet, Müşterinin sunucusunda sağlanıyorsa, Müşteri, Ürünün kaynak kodunu indirebilme hakkına sahiptir. Hizmet, web arayüzü aracılığıyla sağlanıyorsa, Müşterinin Hizmetin kaynak kodunu elde etme, görüntüleme, değiştirme veya herhangi bir şekilde mudahale etme hakkı yoktur.

7.4 Müşteri, Sağlayıcının önceden yazılı izni olmaksızın Hizmeti başka bir yazılım donanımına dahil etme hakkına sahip değildir.

7.5 Tüm Sağlayıcı yazılım uzantıları, GNU/GPL 2 versione altında dağıtılır. Tutto ciò che ti serve è la tua medicina, la tua risoluzione, la tua targhetta e l'editazione JavaScript, Easy Software Ticari è disponibile (licenza) altında yayınlanır:

Lisans, Sağlayıcının Temaları e Stilleri hanno deciso di utilizzare i programmi, kaskatı stil sayfaları e JavaScript öğeleriyle ilgili olan, GPL uyumlu bir lisansdır. GPL sürüm 2.0 lisansına göre, bir ürünün, birlikte derlenmeyen ve GPL kodundan bağımsız olarak gönderilen ve bir Müşterinin tarayıcısında birleştirilen öğeleri GPL olmak zorunda değildir. In questo modo, è possibile utilizzare le opzioni JavaScript e JavaScript, i programmi di registrazione e i programmi di archiviazione consentono di modificare le impostazioni e manipolare edilemez, inoltre i programmi di memorizzazione delle impostazioni non sono disponibili. Müşteri bu dosyaları yeniden dağıtamaz veya bunları Sağlayıcının önceden onayı olmadan herhangi bir pakete veya uzantıya dahil edemez. Sağlayıcının önceden onayı olmadan üçüncü bir tarafa erişilebilir hale getirme veya dağıtma durumunda, Sağlayıcıya Lisansın herhangi bir ihlali için 10.000 EUR tutarında sözleşme cezası faturası düzenleme yetkisi verilir.

7.6 Bu Şartlar e Koşulların 7.5. maddesinde tanımlanan yazılım dışında, Tüm Sağlayıcının yazılımı GNU/GPL 2 versione altre informazioni: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.en.html.

8. Ödeme Koşulları

8.1 Belirli bir süre için yapılan Anlaşma için fatura dönemi, Anlaşmanın yapıldığı süre (ay sayısı) kadardır. Sağlayıcı, web arayüzü veya e-mail aracılığıyla sağlanan Hizmetler için 14 takvim günü vade tarihli faturaları düzenleyecektir, ancak Açıklamada belirtilmediği sürece.

8.2 Belirli bir süre için yapılan Anlaşma süresi dolmadan önce, Sağlayıcı, Müşteriye aynı süre için Hizmetlerin ödenmesiyle ilgili bağlayıcı olmayan ödeme bilgilerini gönderecektir. Hizmetin fiyatı ödeme bilgilerine uygun olarak ödendiğinde, Hizmetin sağlanma süresi otomatik olarak uzatılacaktır.

8.3 Hizmetin fiyatının ödenmesinde gecikme durumunda, Sağlayıcı, her başlayan gecikme günü için kalan tutarın %0,5'i tutarında gecikme faizi alır. La maggior parte delle persone che hanno bisogno di aiuto, Sağlayıcı, borcun tamamının ödenmesine kadar Hizmetin sağlanmasını askıya almak veya sınırlamak hakkına sahiptir. Hizmetin askıya alınması veya sınırlanması süresi boyunca, Müşteri, teslim edilen vergi belgelerine uygun olarak fiyatı ödemekle yükümlüdür. Müşteri tarafından tekrarlanan ödeme gecikmesi, Anlaşmanın önemli bir ihlali olarak kabul edilir.

8.4 Bir satın alma işlemi yaparken Şartlar ve Koşulları kabul etmek suretiyle, aboneliğinizin otomatik olarak yenilenmesini kabul etmiş olursunuz. Aboneliğiniz, satın alma sırasında seçtiğiniz abonelik süresine dayanarak her abonelik döneminin sonunda otomatik olarak yenilenecektir. Bize sağladığınız fatura yöntemi aracılığıyla her fatura döneminin başında belirtilen oran (ve uygulanabilir vergiler, örneğin belirtilen oran KDV içermiyorsa katma değer vergisi gibi) tahsil edilecektir. Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece, abonelik ücretlerinin kartınıza tekrarlayan şekilde tahsil edilmesini kabul etmiş olursunuz. Abonelikler sürekli olup, siz iptal etmediğiniz veya hesabınızı sonlandırmadığımız sürece otomatik olarak yenilenir. Aboneliğinizi iptal etmek için, "Abonelik otomatik yenileme iptali" konulu bir e-mail gondererek salesadmin@easysoftware.com adresine e-mail gonderin.
Abonelikler için fiyatlar ve koşullar her zaman değişebilir. Se alcuni di loro sono stati registrati o aboneliğinizin in un figlio yenilendiği zamandaki fiyat e koşullar, o abonelik süresi boyunca geçerli olmaya devam eder, ancak yenilemeler o yeni abonelikler için yeni fiyatlar e koşullar uygulanabilir. Easy Software Ltd., è un'azienda che offre un'ampia gamma di prodotti per la creazione di contenuti di grandi dimensioni. Se il problema è stato raggiunto, il livello di aboneliğinizi yenilemek istemiyorsanız potrebbe essere ridotto a zero, quindi l'awareness potrebbe causare problemi di debilitazione.

9. Sağlayıcının Hakları e Yükümlülükleri

9.1 Sağlayıcı, Hizmeti veya kapsamını herhangi bir değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu durumda, Sağlayıcı, ilgili Hizmetle ilgili web arayüzü aracılığıyla Müşteriyi bilgilendirecektir. Müşteri, Anlaşmada kabul edilen tek taraflı değişikliklere karşı çıkan bu Şartlar ve Koşullara dayanarak Anlaşmayı sona erdirebilir.

9.2 Sağlayıcı, Müşterinin Hizmet için Ürün spesifikasyonunda veya ilgili web portalında belirtilen Hizmetler için temel sistem gereksinimlerini karşılaması durumunda, Hizmetin islevsel ve kullanılabilir olması için teknik imkanları dahilinde tüm adımları atmayı taahhut eder. Hizmetin işlevselliği ile ilgili olağandışı bir durum ortaya çıkarsa, Sağlayıcı özellikle Anlaşmaya uygun olarak hareket eder.

9.3 Müşteri, Hizmetin hızı veya kullanılabilirliği ile ilgili herhangi bir sorun tespit ederse, bu olayı derhal Sağlayıcıya, Ürün spesifikasyonunda belirtilen e-mail aracılığıyla veya sorun çözme sürecini hızlandırmak için kullanılabilir olan telefonla bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, Sağlayıcının kontrolü dışında gerçekleşebilecek, Hizmetin işlevselliğini veya kullanılabilirliğini etkileyebilecek olaylar olduğunu dikkate alır (Müşteri tarafında internet bağlantısı arızası, doğal afet, Sağlayı cının teknik ekipmanına yönelik DOS veya DNS saldırıları ve diğerleri gibi). Sağlayıcı, ma tu olaylarla ilgili olarak Müşteriye herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

9.4 Müşteri, Hizmetin sağlanmasını geçici olarak durdurabileceğini kabul eder ve kabul eder, özellikle siber saldırıları önlemek için veya gerekli kapanışla çözülmesi gereken ciddi bir hizmet arızası durumunda, Hizmetin sağlanmasının kesintiye u ğraması hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. Hizmetin kesintiye uğradığına dair bildirim, mümkün olan en kısa sürede Müşteriye gönderilmelidir. Sağlayıcı, Hizmetin potansiyel arızalarını veya sınırlı veya tamamen kullanılamaz hale gelmesini en aza indirmek için uygun isletme ve güvenlik önlemleri oluşturmakla yükümlüdür.

9.5 Sağlayıcı, kullanıcı verilerinin içeriğini herhangi bir üçüncü tarafa sağlama hakkına sahip olmadığını taahhüt eder. Ayrıca, Sağlayıcının, herhangi bir kullanıcı içeriğini düzenleme, sansürleme veya izleme hakkına sahip olmadığını kabul eder.

9.6 Taraflar, Sağlayıcının Müşteri verilerinin mülkiyet hakkını elde etmediği konusunda anlaşmışlardır. Müşteri, Müşterinin sunucusunda veya Sağlayıcının sunucusunda depolanan verilerin içeriğinden tamamen sorumludur.

9.7 Hizmetin uygun bir şekilde uygulanması için aşağıdaki verilerin toplanması, kaydedilmesi ve işlenmesi gerekmektedir: sürüm numarası, sözleşme tanımlayıcısı, örnek URL'si, yüklenmiş eklentilerin listesi etkin kullanıcı sayısı , Sağlayıcının Müşteriyi tanımlamak, Hizmeti kullanma yetkisini doğrulamak ve Sağlayıcının haklarını korumak için kullandığı veriler. Per controllare il cavo di alimentazione, i pulsanti di controllo, i pulsanti di controllo del canale Hizmeti hizmet sözleşmesine uygun bir şekilde kullanıp kullanmadığınıp kontrol etme yetkisine sahip olduğunu kabul edersiniz e yukarıdaki verilerin Müşteri ile Sağ layıcının bilgisayar sistemleri arasındaki iletişimde iletilmesine izin verirsiniz.

10. Müşterinin Hakları ve Yükümlülükleri

10.1 Müşteri, Hizmeti genel olarak bağlayıcı yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde kullanmamalıdır.

10.2 Hizmete erişim sağlamak için, Sağlayıcı Müşteriden bazı kimlik bilgileri ve ek bilgiler isteyebilir. Muşteri gerçek, doğru ve güncel bilgiler sağlamalıdır.

10.3 Sağlayıcının talebi üzerine, Müşteri, Arıza giderme veya Hizmetin ayarlarını yaparken gerekli işbirliğini sağlamalıdır.

10.4 Müşteri, API arayüzünü yalnızca üçüncü taraf uygulamalar veya hizmetler aracılığıyla Hizmete web arayüzü üzerinden erişirken kullanmalıdır. Müşteri, web arayüzü üzerinden sağlanan Hizmetler için betikler, botlar, web tarayıcıları vb. gibi diğer otomatik yöntemlerle Hizmeti kullanmamalı veya erişmemelidir.

10.5 Müşteri, Hizmete erişim bilgilerini gizli tutmalı, Müşteri, bu bilgilere herhangi bir başka kişiye söylememeli veya erişim imkanı sağlamamalı veya kullanıcı hesabına bir üçüncü tarafa erişim imkanı sağlamamalıdır. Müşteri, ayrıca, Kullanıcı Hesabının erişim bilgilerinin kötüye kullanım riskini en aza indirmek için teknik ekipmanını makul ölçüde güvence altına almalıdır.

10.6 Müşteri, BU paragrafta yüklenen yükümlükleri ihlal ede, Sağlayıcı, Müşteriye Meydana Gelen Zararlardan Herhangi Bir Meydana Meydana TARAFADA MEYDADA MEYDADA MEYDADA MEYDADA MEYDADA MEYDADA MEYDAN AMAMEN SORUMLUDUR. Bu yükümlülüklerin ihlali, ayrıca, Sağlayıcının bu Sözleşmeyi sona erdirme hakkını doğurur. Müşteri, Servise erişim bilgilerinin sızması nedeniyle üçüncü tarafların Servise erişimi olabileceğini keşfederse, ma durumu e-posta yoluyla Sağlayıcıya bildirmelidir.

10.7 Yazılımın indirilmesi yalnızca belirli bir süre için kullanılabilir. Bu süreden sonra, indirme hesabı otomatik olarak devre dışı bırakılır. Se il messaggio di posta elettronica è stato scaricato, il canale di posta elettronica è stato scaricato e il messaggio di posta elettronica non è più disponibile.

11. Kullanıcı Hesabı

11.1 Müşterinin bir veya daha fazla Kullanıcı Hesabı olabilir. Her Kullanıcı Hesabı yalnızca bir Kullanıcı tarafından kullanılabilir. Müşteri, Kullanıcı Hesabını üçüncü bir tarafa kurmak için yetkili değildir, ancak Sözleşme veya bu Şartlar ve Koşullar tarafından belirlenmişse. Müşteri, Kullanıcı Hesaplarını birden fazla Kullanıcı arasında paylaşma hakkına sahip değildir. Bununla birlikte, Müşteri, kullanılmayan Kullanıcı Hesabını herhangi bir zamanda yeni Kullanıcıya devretme hakkına sahiptir.

11.2 Da Şartlar e Koşulların 11.1. maddesinin ihlali durumunda, Sağlayıcı, derhal Sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahiptir ve Müşteri, Sağlayıcıya haksız zenginleşmeyi 7 gün içinde ödemekle yükümlüdür.

12. Kullanıcı Hesabı Yönetimi

12.1 Her Müşteri, Yönetici haklarına sahip olacak bir veya daha fazla Kullanıcı Hesabı seçebilir. Yönetici aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilir:

 • Kullanıcı Hesaplarını eklemek, düzenlemek ve silmek ve bu hesaplara erişim haklarını ayarlamak (raporlara erişim, dosya oluşturma vb.),
 • Tüm Müşteri verilerine, bireysel Kullanıcıların erişim ayarlarına bakılmaksızın erişim sağlamak,
 • Yönetici olacak farklı bir Kullanıcı Hesabı seçmek.

12.2 Müşteri, Kullanıcılar tarafından Hizmetin kullanılması, bu Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen eylemler ve hesabına yüklenen tüm verilerden tam sorumludur. Müşteri, tüm Kullanıcılarının bu Şartlar ve Koşulların hükümlerine uymasını sağlamalıdır.

13. Yasaklanan Davranışlar

13.1 Müşteri, Hizmet portalına yazılım virüsü veya diğer dosyalar and programlar içeren, Sağlayıcının veya diğer Müşterilerin ekipmanının işlevselliğini yok edebilecek, zarar verebilecek veya sınırlayabilecek içerikleri yükleyem ez, gönderemez veya başka şekilde depolayamaz. Ayrıca, Müşteri, üçüncü bir tarafın telif hakkına yasadışı müdahalede bulunan, bir suç faaliyetinin parçası olan veya yasadışı olarak sahip olunan veya dağıtılan içeriği Hizmete yüklemeye veya Hizmet aracılığıyla spam da ğıtmaya veya başka bir Müşterinin Kullanıcı Hesabına veya Sağlayıcının sunucularına erişmeye çalışmaya yetkili değildir. Bu yükümlülüklerin ihlali, Sağlayıcının Anlaşmayı sona erdirme ve Müşteriden her ihlal için EUR 10.000,- tutarında sözleşme cezası ödemesini talep etme hakkını doğurur ve ayrıca herhangi bir potansiyel zararı da içerir.

14. Anlaşmanın Sonlandırılması

14.1 Sözleşme ilişkisi, Anlaşmadan çekilme, Anlaşmanın belirlenen süresinin sona ermesi, bir tüzel kişinin (Sağlayıcı veya Müşteri) tasfiye edilmesi, Anlaşmanın sona ermesi veya Taraflar arasında anlaşma ile sona erer.

14.2 Anlaşma süresiz olarak yapılmışsa, Müşteri herhangi bir neden olmaksızın Anlaşmayı her zaman sona erdirebilir. Bildirim süresi bir aydır ve bildirimin teslim tarihini takip eden takvim ayının ilk gününde başlar.

14.3 Sağlayıcı, herhangi bir neden olmaksızın Anlaşmayı her zaman sona erdirebilir. Bildirim süresi üç aydır ve bildirimin teslim tarihini takip eden takvim ayının ilk gününde başlar.

14.4 Müşteri, bu Şartlar ve Koşulların 9.1. maddesinde belirtilen durumlarda Anlaşmayı sona erdirebilir.

14.5 Müşteri, bu Şartlar ve Koşullar veya Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini önemli ölçüde veya tekrarlayan şekilde ihlal eder ve bu önemli ve tekrarlayan ihlali, ihlal hakkında bilgilendiren bildirimin teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde d üzeltmezse, Sağlayıcı Anlaşmadan çekilmeye yetkilidir. Çekilme, çekilme bildiriminin Müşteriye alındığı tarihinden itibaren geçerlidir.

14.6 Müşteri, Bu şartlar ve koşullar veya anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini ağır şekilde ihlal ede, sağlayıcı, böyle ihlal edildikten emen emira anlaşmadan çekilmetmethetin ezdetin, sabra sağrma sağrma sacchum sağd wacch. Irmeye Yetkilidir.

15. Hizmete ilişkin sorumluluk sınırlaması

15.1 Taraflar, Anlaşmadan kaynaklanan yasal ilişkiden kaynaklanan herhangi bir talep için Sağlayıcının toplam sorumluluğunun, Hizmetin sağlanması için ödenen tutarın eşdeğerine eşit olacağı ve sınırlı olacağı konusunda anlaşmışlardı r. Önceki cümlede belirtilen maksimum zararlar belirlenemezse, maksimum zararlar, web arayüzü aracılığıyla abone olunan ve sağlanan belirli Hizmetler için geçerli çeyrek yıl ücreti ile sınırlıdır.

15.2 Sağlayıcı, Hizmetin sağlanmasından kaynaklanan dolaylı zararlardan, kayıp kar, gelir kaybı, veri kaybı, finansal veya herhangi bir dolaylı, özel veya ardışık zararlardan sorumlu değildir. Mücbir sebep durumunda, Taraflar, Anlaşmaya dayalı yükümlülüklerinden muaf tutulur ve bu Anlaşma tarafından getirilen yükümlülüklerin tam veya kısmi olarak yerine getirilmemesi veya gecikmesi, Anlaşmanın ihlali olarak kabul edilmez. Ma amaçla, mücbir sebep, Çek hukukuna gore sorumluluk hariç tutulan herhangi bir durumu, doğal afet, savaş, bu Anlaşmanın hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen veya uygun şekilde engelleyen siyasi durumun değişmesi veya başka bir benzer neden, olay veya gerçeği içerir.

15.3 Anlaşmayı imzalayan Müşteri, Sağlayıcının en iyi çabalarına rağmen, Hizmetin kısa süreli olarak kullanılamaz hale gelebileceği, Sağlayıcının etki alanı dışındaki nedenlerle (örneğin, internet bağlantısı hatası) oluşabilecek bir duromu dikkate alır. Muşteri, ma nedenle Hizmet içinde depolanan tüm verilerinin başka bir coğrafi konumda yedekleneceğini kabul eder ve taahhüt eder.

15.4 Müşteri Hizmeti OLDUĞU GİBİ kullanır. Diğer yazılım, donanım yapılandırmasıyla uyumsuzluk veya kısmi işlev bozukluğu, Müşteriyi siparişi iptal etmeye veya geri ödeme almasına yetkilendirmez.

16. Kişisel verilerin korunması

16.1 Müşteri, Kullanıcıların ve müşterilerin kişisel verilerinin yöneticisi olarak yasal yükümlülüklerinin farkında olduğunu beyan eder. Bu varlıkların kişisel verilerinin Hizmet içindeki yöntem ve işlenmesi, Müşteri tarafından belirlenir. Sağlayıcı, Müşterinin kişisel veri yöneticisi olarak yasal yükümlülüklerini düzgün bir şekilde yerine getirmesi konusunda herhangi bir sorumluluk taşımaz.

16.2 Tüm veriler, Hizmetin sağlanması, kalitesinin iyileştirilmesi ve yalnızca ticari ve pazarlama bildirimlerinin gönderilmesi amacıyla Sağlayıcı tarafından Müşteriden toplanır. Müşteri bir gerçek kişi ise, aşağıdaki veriler toplanır: ad, soyad, fatura adresi, e-posta, telefono numarası, Hizmetin kullanımıyla ilgili bilgiler.

16.3 Hizmet içindeki tüm iletişim SSL protokolü ile şifrelenir. Müşteri, ma şifreleme yöntemini yeterince güvenli olarak kabul ettiğini beyan eder.

16.4 Sağlayıcı, Müşterinin Kullanıcı Hesabı kaydı sırasında belirttiği bilgileri, Müşteri özel olarak kabul etmediği sürece üçüncü bir tarafa vermeyeceğini taahhüt eder.

16.5 Müşteri verileri, sözleşmeli ilişkinin süresi boyunca Sağlayıcının elektronik sistemlerinde saklanır. Sözleşmenin sona ermesinden sonra, Sağlayıcı yalnızca düzenleyici uyum için gerekli verileri saklar. Müşteri, Sağlayıcının, Müşterinin marka yönergelerine veya politikasına dayanarak aksi belirtilmedikçe, Anlaşmanın süresi boyunca ve sonrasında Müşterinin adını ve logosunu Sağlayıcının müşteri listesinde kullanacağını kabul eder.

17. Figlio hükümler

17.1 Taraflar, Anlaşma kapsamındaki sözleşmeli ilişki süresince öğrendikleri herhangi bir bilgiyi gizli tutmayı taahhüt eder.

17.2 Anlaşmadan ve bu Şartlar ve Koşullardan doğan Müşteri hakları, Sağlayıcının önceden yazılı onayı olmaksızın devredilemez.

17.3 Herhangi bir şüphe olmaması için, Tarafların girişimci olduklarını ve bu Anlaşmayı iş faaliyetleri çerçevesinde yaptıklarını açıkça teyit ederler.

17.4 Con l'Anlaşmanın veya bu Şartlar and Koşulların herhangi bir hükmü geçersiz, etkisiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu durum Anlaşmanın veya bu Şartlar and Koşulların geri kalan hükümlerinin geçerliliğini, uygulanabilirliğini veya etkinliğini etkilem es. Bu durumda, Taraflar, geçersiz, uygulanamaz veya etkisiz hükmün, başlangıçta amaçlanan amaca uygun yeni bir hükümle değiştirilmesi için her türlü çabayı göstermekle yükümlüdür.

17.5 Teklif, Ürün spesifikasyonu, Hizmet uygulama spesifikasyonu, Destek Hizmeti spesifikasyonu ve Şartlar ve Koşulların hükümleri arasında herhangi bir çakışma durumunda, ma belgelerin önceliği şu şekildedir:

(i) Teclif,

ii) Uygulama Hizmeti spesifikasyonu,

iii) Destek Hizmeti spesifikasyonu,

iv) Ürün spesifikasyonu,

(v) Şartlar ve Koşullar,

(vi) Kamu bilgisi

17.6 Bu Şartlar ve Koşullar, Avrupa Birliği üyesi olan Çek Cumhuriyeti'nin yasalarına tabidir. Tarafların anlaşamadığı bir durumda, Anlaşmanın yerine getirilmesi veya yorumlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık, Çek Cumhuriyeti Ekonomi Odası ve Çek Cumhuriyeti Tarım Odası'na bağlı olan Çek tah kim kurulu olan Tahkim Mahkemesi tarafından üç tahkimci tarafından sonuçlandırılacaktır. Il suo Taraftan bir tahkimci aday gösterir. Se lo desideri, yukarıdaki süre içinde, üçüncü tahkimci üzerinde anlaşmaya varmalıdır. Questo è il motivo per cui il tuo yukarıdaki è sicuro di te, il tuo tahkimci üzerinde anlaşmaya varmazsa, Tahkim Mahkemesi Başkanı tarafından atanır. Tahkim kararı, Taraflar üzerinde nihai ve bağlayıcı olacaktır. Taraflar, tahkim kararının herhangi bir yargı yetkisi altında uygulanmasını tartışmamayı taahhüt ederler.

17.7 Bu Şartlar ve Koşullar 1. 7. 2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Kişisel verilerin işlenmesi prensipleri

Sayın müşteri,

Easy Software (bundan böyle "biz" veya "Şirketimiz" olarak da anılacaktır) tarafından sunulan, sonuçlandırılan, sağlanan ve sürdürülen Şirket ürünleri ve hizmetleri ile ilgili olarak kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendire lim.

Bu Prensiplerin amacı, topladığımız belirli kişisel veriler hakkında bilgi vermek, nasıl işlediğimizi, hangi kaynaklardan elde ettiğimizi, hangi amaçlarla kullandığımızı, verileri kimlere sağlayabileceğimizi, işlediğimiz kişisel verilerini z hakkında bilgi edinebileceğiniz yerleri veya kişisel verilerin korunması konusundaki bireysel haklarınızı size sunmaktır.

Bu nedenle, lütfen bu Prensiplerin içeriğini okuyun. Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık veya e-mail aracılığıyla herhangi bir şube ofisimizdeki herhangi bir sorunuzu yanıtlamaktan memnuniyet duyarız: info@easysoftware.com.

1. Genel Bilgiler

Şirketimiz, müşteri kişisel verilerinin işlenmesiyle ilgili çeşitli yasal yükümlülüklere tabidir ve bu yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır, özellikle sözleşme yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya res mi yetkinin kullanılmasıyla ilgili olarak. In questo caso, i veri e propri vermeden vermeden ürünlerimizi e hizmetlerimizi hiçbir şekilde sağlayamayız. Ayrıca, müşteri bakımı amacıyla ve size hedeflenmiş ürün ve hizmet teklifleri sunmak için yasal yükümlülüklerimizin dışında müşteri kişisel verilerini işleriz. Bunun için onayınıza ihtiyacımız vardır. In caso di problemi di durata, la perdita di peso o la perdita di denaro, i vecchi tempi sono stati superati e la capacità di protezione può essere ridotta o impedita. Her müşteri, sınırlamaların veya ayarlamaların kapsamı hakkında bilgilendirilir.

Se sei un medico di fiducia, ti sei fatto pagare, potresti essere molto pericoloso per la tua verità sull'argomento, ma anche per il fatto che hai bisogno di un'altra persona per cercare di ottenere la verità. Burada yer alan bilgiler, şirketin belirli yükümlülükleri olan veya şirketimizle sözleşme ilişkisi olmadan doğrudan iletişimde bulunan diğer kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi için de geçerlidir (örneğin, tüzel kişilerin temsilcile ri).

1.1. Kişisel Veri İşleme İlkeleri

Come verificare le informazioni sulle tariffe standard e le ultime due modalità di visualizzazione e come scegliere le modalità di utilizzo:

(a) Kişisel verilerinizi her zaman açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmış bir amaç için, tanımlanmış araçlarla, tanımlanmış bir şekilde ve sadece amaçla ilgili olarak gerekli süreyle işleriz; müşterilerin kesin kişisel verilerini işler ve işleme süreçlerinin tanımlanmış amaçla uyumlu ve gerekli olduğunu sağlarız;

(b) Kişisel verilerinizi en yüksek güvenlik düzeyini sağlayacak şekilde korur ve işleriz ve müşteri kişisel verilerine yetkisiz veya kazara erişimi, değiştirilmesini, yok edilmesini veya kaybolmasını, yetkisiz aktarımları, diğer yetkisiz iş lemleri veya diğer kötüye kullanımları önleriz;

(c) Kişisel verilerinizi işlerken size her zaman açık bir şekilde bilgi verir ve bu işleme ile ilgili koşullar ve diğer ilgili haklarınız hakkında kesin ve tam bilgi alma hakkınızı size bildiririz;

(d) Şirketimiz, tüm olası risklere uygun bir güvenlik seviyesini sağlamak için uygun teknik ve organizasyonel önlemlere uyar; i temi più veri e propri sono quelli che ti aspettano, ma i veri e propri işlenmesiyle ilgili olarak edinilen bilgileri gizli tutma yükümlülüğüne sahiptir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgiler

2.1. Veri Sorumlusu Hakkında Bilgiler

Richiedi informazioni presso il sito Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık, Kimlik Numarası: 08960980

2.2. İşlemenin Amaçları e Hukuki Dayanağı

2.2.1. Onayınız Olmadan Kişisel Verilerin İşlenmesi

In generale, le dimensioni ürün veya hizmetimizi sunabilmemiz için belirli kişisel verileri bize açıklamanız gerektiği durumları veya başka şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleme yetkimizin olduğu durumları içerir.

(a) Yasaya gore, aşağıdaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için onayınız olmadan kişisel verilerinizi işleme yetkimiz vardır:

i) Kamu otoritelerine yasal bildirimlerin yerine getirilmesi;

(ii) Arşivleme yükümlülüklerine uyum sağlanması.

b) Sizinle bir sözleşme yapma veya sözleşmeyi yerine getirme.

(c) Yasalar tarafından korunan hak ve çıkarların korunması, özellikle her türlü anlaşmazlığın çözümüne ilişkin olarak, özellikle mahkeme veya diğer anlaşmazlıkların çözümü amacıyla.

2.2.2. Onayınızla Kişisel Verilerin İşlenmesi

In questo modo, la maggior parte delle persone che uccidono il vecchio edilen kişisel verilerinizi gönüllü olarak işlememize izin verdeğiniz durumları içerir. La maggior parte delle persone che non sono in grado di controllare i propri prodotti o i propri dispositivi di protezione solare non possono essere utilizzati correttamente o non sono disponibili per la protezione da sole e non possono essere utilizzati in alcun modo.

Onayınıza dayanarak, şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:

a) Müşteri hizmetleri; bunlar, bir sözleşme veya başka bir kişisel veri işleme yasal çerçevesi olmadan gerçekleştirilen faaliyetlerdir ve şunları içerir: (i) pazar araştırması; (ii) şirketimizin sunduğu hizmetlerle ilgili olarak şirketimizin siti webindeki müşteri eylemlerinin izlenmesi (bu amaç, sadece çerezler şeklinde şirketimizin siti webini ziyaret eden ziyaretçilerin eylemleri hakkında bilgi edinimiyle ilgili değildir, aş ağıda Elektronik İletişim ve Mobil Uygulamalarla İlgili Makalede açıklandığı gibi);

(b) Ürün ve hizmetlerin sunulması; özellikle şirketimizin ve diğer tarafların ürün ve hizmetlerinin bilgilerinin dağıtımını, hedeflenen müşterilere yönelik ürün ve hizmet tekliflerini içerir, tüm bunlar posta, elektronik araçlar (electronik posta ve telefono numarası aracılığıyla mobil ci hazlara gönderilen mesajlar da dahil olmak üzere), veya telefono, bir siti webi aracılığıyla . Bu durumlarda, şirketimiz müşterilerin onayını almadan da ürün ve hizmetler sunma yetkisine sahiptir; yasaya uygunsa, size ürün veya hizmetlerin daha fazla sunulmasına karşı itiraz hakkınız hakkında bilgilendirileceksiniz. Tuttavia, è possibile verificare l'esistenza dell'azienda, ma la tua utilità deve essere impostata su di te e sul tuo computer e la sua tecnologia potrebbe essere disattivata. Daha fazla ayrıntı bu İlkelerde aşağıda verilmiştir.

2.3. İşlenen Müşteri Kişisel Verilerin Kapsamı

Şirketimiz, yukarıdaki amaçları karşılamak için gerekli olan ölçüde kişisel verilerinizi işler. Özellikle iletişim ve kimlik verilerini işleriz. Müşteri kişisel verilerinin işlenen kapsamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler Ek 1'de belirtilmiştir.

2.4. Kişisel Veri İşleme Yöntemleri

La ricerca di informazioni sull'accesso al tuo computer, la verifica manuale del sistema e le istruzioni automatiche, l'algoritmo integrato consente di visualizzare le sue istruzioni per l'accesso.

La verifica dell'integrità del sistema consente di impostare il livello di sicurezza e di visualizzare i risultati desiderati. Kişisel verilerinizin üçüncü bir tarafa açıklanmadan önce, her zaman Şirketimizin yasal yükümlülükleri doğrultusunda kişisel veri işleme konusunda aynı garantileri içeren üçüncü taraf ile yazılı bir anlaşma yapmaktayız.

2.5. Kişisel Verilerin Alıcıları

La verifica dell'integrità, la verifica della qualità del prodotto, la verifica della qualità dell'olio da parte del produttore possono causare problemi di protezione da parte di altri utenti, la durata e la durata dell'operazione.

Ayrıca, kişisel verileriniz, Şirketimizin müşterilerinin kişisel verilerinin işlenmesine katılan üçüncü taraflara açıklanmakta veya yasaya uygun olarak diğer nedenlerle onlara sunulabilmektedir. Kişisel verilerinizin üçüncü bir tarafa açıklanmadan önce, her zaman Şirketimizin yasal yükümlülükleri doğruultusunda kişisel veri işleme konusunda aynı garantileri içeren üçüncü taraf ile yazılı bir anlaşma yapmaktayız.

2.5.1. Uygulanabilir yasalara uygun olarak, Şirketimiz, yargı yükümlülüklerini yerine getirmek ve hüküm uygulamak amacıyla, sizin onayınız olmaksızın kişisel verilerinizi ilgili devlet otoriteleri, mahkemeler ve yasal yaptırım yetkisine sa hip diğer taraflara açıklama hakkına sahiptir;

 • ilgili devlet otoriteleri, mahkemeler ve yasal yaptırım yetkisine sahip diğer taraflar, yasalara uygun olarak belirlenen ölçüde, müşterilerimizden alacaklarımızın tahsil edilmesi amacıyla üçüncü taraflara gibi yasalarca belirlenen ölçüde di ğer taraflara açıklanabilir.

2.5.2. I prodotti per la verifica dei dati personali e i costi di acquisizione dei dati non sono disponibili solo per la verifica, la verifica dei prodotti di Easy Software ltd. n korunması ve müşteri hizmetleri amacıyla açıklamaktayız.

2.6. Kişisel Verilerin Yabancı Ülkelere Açıklanması

Kişisel verileriniz, Çek Cumhuriyeti'nin ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerinde işlenmektedir. Şirketimiz veya müşteri kişisel verilerinin işlenmesine katılan kuruluşlar, müşteri kişisel verilerini Avrupa Birliği dışındaki ülkelere açıklamamaktadır.

2.7. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Şirketimiz, müşteri kişisel verilerini sadece işleme amacıyla gerekli olan süre boyunca işlemektedir. Zaman zaman, belirli bir amaç için gereken belirli kişisel verilerin işlenmesi ihtiyacını değerlendiririz. Verilerin, işlendikleri amaçlar için artık gerekli olmadığını tespit ettiğimizde, verileri imha ederiz. Bununla birlikte, kişisel verilerin belirli amaçlar için işlenmesi konusunda, generalmente kişisel verilerin kullanım süresini içeren bir değerlendirme yapmışızdır ve bu sürenin sona ermesinden sonra, belirli bir amaç için bu kişisel verilerin işlenme iht iyacını en dikkatli şekilde değerlendiririz. Bu konuda, ayrica:

(a) sözleşme yürütme amacıyla işlenen kişisel veriler, müşteriyle olan sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle on yıl boyunca kullanılabilir;

(b) ürün ve hizmetlerin sunumu amacıyla işlenen kişisel veriler, sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle on yıl boyunca kullanılabilir; bu konuda kişisel veriler üçüncü taraflara açıklanıyorsa, işleme süresi, üçüncü taraflar tarafından uygulanabilir yasalara ve bu İlkelerde belirtilen kurallara göre belirlenir;

(c) müşteri hizmetleri amacıyla işlenen kişisel veriler, müşteriyle olan sözleşme ilişkisinin süresi boyunca işlenir; daha sonra, ilgili kişisel veriler genellikle su yıl boyunca kullanılabilir.

2.8. Onayın Geri Çekilmesi Hakkı

Tuttavia, non è possibile verificarne l'integrità e renderli amabili quando si desidera ottenere un valore aggiunto. Kişisel verilerinizi işlemek için Şirketimize onay vermek zorunda değilsiniz ve onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Ma noktada, bazı kişisel verileri onayınız olmaksızın belirli amaçlar için işlemek için de yetkili olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Onayınızı geri çekerseniz, ilgili onayı gerektiren amaçlar için ilgili kişisel verilerin işlemesini durduracağız; inoltre, aynı kişisel verileri baska amaçlar için işlemek için yetkili veya hatta zorunlu olabiliriz.

Onayınızı vermemeniz veya geri çekmeniz durumunda:

(a) ürünlerimizin veya hizmetlerimizin kullanılabilirliğini, kapsamını veya koşullarını buna göre ayarlayabiliriz veya

(b) size ürün veya hizmet sunmayı reddedebiliriz, çünkü böyle bir onayın, belirli koşullarda ürünü veya hizmeti sağlamak için gereklidir.

La verifica dell'identità del cliente è stata stabilita dalla società, il cui sito è stato offerto da Easy Software ltd, Kemp House, 152-160 City Road, EC1V 2NX Londra, Birleşik Krallık adresine bir mektup gönderin veya e-mail yoluyla iletişim ku correre: info@easysoftware.com veya Easy Software web sayfalarındaki form aracılığıyla.

2.9. Kişisel Verilerin Kaynakları

Müşterilerin kişisel verilerini özellikle aşağıdaki kaynaklardan elde ediyoruz:

(a) Müşterilerden doğrudan, örneğin Şirket'in ürün veya hizmetleriyle ilgili sözleşmeler yapılırken veya müşteriler tarafından Şirket'in ürün veya hizmetlerinin kullanımı sırasında veya Şirket'in ürün ve hizmetleri ha kkında bilgi sağlama amacıyla, Şirket'in siti webi aracılığıyla vb.;

(b) Pazarlama etkinlikleri ve kampanyaları kapsamında Şirketimizin hizmetlerine ilgi duyan potansiyel müşterilerden;

(c) Müşterilerin diğer kişisel verilerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla kendi faaliyetlerimiz aracılığıyla.

2.10. Kişisel Verilere Erişim Talebi e Müşteri Haklarının Korunması

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bilgi talep ederseniz, size kişisel verilerinizle ilgili tüm bilgileri gereksiz gecikmeksizin sağlayacağız. In caso di acquisizione delle informazioni, le informazioni relative all'acquisizione delle informazioni potrebbero essere modificate in modo tale da ottenere una selezione rapida. Şirketimizin veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü bir tarafın, özellikle kişisel verilerinizin bir şekilde kişisel verilerinizi işlediğini öğrenir veya düşünürseniz, aşağıdakileri yapabilirsiniz:

a) Şirketimizden veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraftan açıklama talep edebilirsiniz;

b) Kusurlu durumun düzeltilmesini talep edebilirsiniz; özellikle kişisel verilerin düzeltilmesini veya değiştirilmesini talep edebilirsiniz; gerektiğinde veriler geçici olarak engellenecek veya imha edilecektir.

Talebinizin meşru olduğunu tespit edersek, Şirketimiz veya verilerin işlenmesine katılan üçüncü taraf, kusurlu durumu ücretsiz ve derhal giderir.

2.11. Şirketin Kişisel Veri İşleyicisi Olarak Rolü

Bazı durumlarda, Şirketimiz başka bir tarafın (başka bir veri sorumlusu) yetkisiyle müşteri kişisel verilerini işler. Ovviamente, sei duro, il tuo account è molto utile per Easy Software ltd. ile işbirliği yapılması veya üçüncü taraflarla işbirliği yapılması gibi durumları içerir. Detaylı bilgi için her zaman ilgili kişisel veri sorumlusuyla iletişime geçmek gerekmektedir, Şirketimiz ilgili durumda bilgi sağlama yetkisine sahip değildir.

2.12. Elektronik İletişim Yöntemleri ve Mobil Uygulamalar

Müşteri hizmetleri kapsamında, Şirketimiz, Şirketimizin ürün e hizmetlerini kullanmanızı sağlamak için elektronik iletişim yöntemlerini ve mobil uygulamaları kullanmanızı sağlayan teknolojiler geliştirir. Özellikle, bunlar internet kullanımıyla ilgili hizmetleri, sosyal ağları ve çeşitli mobil uygulamaları içerir.

Sosyal ağlar. Ayrıca, çeşitli sosyal ağlar aracılığıyla bize başvurabilirsiniz. Bu iletişim kanallarını özellikle pazarlama araçları olarak kullanıyoruz; ürün ve hizmetlerimiz şu anda sosyal ağlar aracılığıyla sağlanmamaktadır.

Çerezler. Ayrıca, ürün ve hizmetlerimizi sunarken çerezler kullanıyoruz. Certamente, i siti web in cui si trova il sito web sono quelli che si trovano in un'area riservata che consente di accedere a un elenco completo. Tuttavia, il sito web potrebbe essere içeriğiyle nasıl etkileşimde bulunduğunuzun belirlenmesini kolaylaştırır, ma il sito web miz ziyaretçileriyle daha dostane bir iletişim veya daha etkili bir pazarlama yapmamıza yardımcı olur. Çerezler hakkında daha fazla bilgi web sitemizde bulunmaktadır.

2.13. Ilkeler

Bu İlkeler, ___________ tarihinden itibaren geçerli ve etkilidir. İlkelerin güncel sürümü Şirketimizin siti web inde yayınlanmaktadır ve şube ofislerimizde de bulunmaktadır.

Ek 1 – İşlenen Kişisel Verilerin Kapsamı

Kimlik verileri - bunlar ad, soyad, tarih, e-posta, telefono numarası, işveren veya temsil edilen şirket gibi verileri içerir; doğal kişi girişimciler için, kimlik numarası ve vergi kimlik numarası da dahildir. Diğer olası kimlik verileri, örneğin kullanılan bilgisayarın IP adresi hakkında bilgiler ve kullanmayı kabul ettiğimiz belirli kimlik doğrulama verileri dosyalarını içerir.

İletişim verileri - annuncio, soyad, iletişim adresleri, telefono numaraları, e-posta adresleri veya diğer benzer iletişim verileri. Diğer benzer iletişim verileri, kullanılan bilgisayarın IP address ve kullanmayı kabul ettiğimiz belirli kimlik doğrulama verileri dosyaları olabilir.

Dopo aver raccolto le informazioni sul tuo conto corrente, queste potrebbero essere cancellate solo una volta che le tue informazioni personali saranno state effettivamente pagate.

Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden kaynaklanan veriler - sağlanan ürün veya hizmetin doğasına bağlı olarak, sağlanan ürün veya hizmetle ilgili bilgileri isleriz. Bu categoria, sözleşme süresi gibi kişisel verileri işleriz.

È possibile che la maggior parte degli utenti non disponga di informazioni sull'editing dell'editing - ma l'editing dell'editing verrà visualizzato automaticamente. Özellikle, bunlar şunları içerir:

i) iletişimi güvence altına alan veriler;

(ii) tercih ettiğiniz iletişim diline ilişkin kayıtlar, bir ürün veya hizmete ilgi, yatırım stratejileriniz veya bize açıkladığınız özel gereksinimleriniz.

Uygulama hizmetleri

1. Genel koşullar

Aksi belirtilmedikçe, tüm toplantılar sanal bir toplantı çözümü aracılığıyla gerçekleştirilir. Tüm katılımcılar bireysel olarak katılmalı ve bir kulaklıkla donatılmalıdır.

Paketlerin kapsamı en iyi deneyimimize dayanmaktadır. Genellikle bu, bir uygulama kapsamının minimumudur. Ancak, il suo uygulama benzersizdir ve bu nedenle bazen belirli müşteri gereksinimleri nedeniyle ek süre gerekmektedir. Facile Redmine danışmanları, talep üzerine harcanan süre raporu sağlayabilir.

Aksi belirtilmedikçe, uygulama İngilizce olarak sunulur; Tüm belgeler ve yazılı dokümantasyonlar İngilizce olarak teslim edilir.

2. Disposizioni generali

2.1. Yeni uygulama sürümleri

Uygulamayı sürekli olarak geliştiriyoruz ve iyileştiriyoruz. I seguenti suggerimenti sono:

 • Il suo üç ayda bir yeni bir sürüm yayınlanır
 • Yeni bir sürümün geliştirilmesi, yayınlanmasından bir ay önce dondurulur ve test edilebilir hale getirilir
 • Hata düzeltmeleri suo 14 günde bir yayınlanır

Uygulama geliştirme ile ilgili önerileriniz, çoğunluğa faydalı olması e ürün geliştirme stratejimize uygun olması durumunda uygulanacaktır. Amacımız proje yönetimini kolaylaştırmaktır.

2.2. İşbirliği süreci

Açık iletişimi takdir ediyoruz. Şirketinizde yeni yazılım uygulaması uygulama sürecine giriyoruz. Önemli bilgileri açık ve zamanında paylaşmanın her iki taraf için de faydalı olduğuna inanıyoruz.

İletişim e-posta, çevrimiçi toplantılar, telefono görüşmeleri ve kişisel toplantılarla gerçekleştirilebilir. Uygulama sürecinin başarıyla tamamlanması için operasyonel düzeyde karşılıklı iletişim gerekmektedir. Bu nedenle, her iki tarafın da karşı tarafa ulaşıldığında hızlı bir şekilde tepki vermesi gerekmektedir. Genellikle iki iş günü içinde tepki verebiliyoruz.

Uygulama süreci boyunca danışman, diğer iç leavemanlarımızla işbirliği yapacaktır. Uygulamayla doğrudan ilgili olmayan sorunların çözümleri, destek ekibimiz tarafından size iletilir. La produzione di sunucusuna veya başka bir sunucuyla ilgili danışmanlık gerektiren bir müdahaleye ihtiyaç duyulursa, iletişim sunucu destek uzmanlarımıza geçirilir. Uygulama sürecinde destek departmanlarımızın çalışmasından tam olarak memnun değilseniz, lütfen danışmanınıza bildirin. Geri bildiriminiz bizim için önemlidir.

2.3. Önceden ödenmiş MANDAYS (MD) e harcanan sürenin raporlanması

Önceden ödenmiş MANDAYS sayısına ilişkin bilgiler bu protokolün giriş tablosunda bulunabilir. Uygulama genellikle uzaktan gerçekleştirilir. Kişisel toplantıları tercih ederseniz, Easy Software ofislerinde düzenlemek mümkündür. Per piantare il kendi yerinizde düzenlemeyi tercih ederseniz, seyahat masrafları önceden ödenmiş bütçeden (uygulama kapsamı) karşılanabilir. Seyahat masrafları ayrıca fatura edilebilir. Danışman tarafından müşteri yerine seyahat edilen sürenin tamamı ücretlendirilir. Önceden ödenmiş danışmanlık saatleri, atanan danışmanla ilk temasın yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.

Harcanan süre raporları genellikle önceden ödenmiş bütçenin MANDAYS'inin yaklaşık yarısı harcandığında ve son birkaç saat kaldığında müşteriye gönderilir. Danışman, zaman raporundan ayrı olarak, kalan saatleri nasıl harcamanız gerektiği konusunda bir teklif sunar.

Uygulama aşağıdaki aşamalardan oluşur. La sua aşamada harcanan sürenin toplam MANDAYS önceden ödenmiş bütçesiyle eşit olduğu toplam süre. Müşteriye ücretlendirilen en düşük süre değeri 0,25 saattir.

 • Ilk analiz
 • İlk çevrimiçi toplantı
 • Uygulamanın yapılandırılması (çalışma çabası ayarlamaların gereksinimlerin karmaşıklığına bağlıdır)
 • Istruzione
 • Yapılandırmadaki ek gereksinimler
 • Uygulama sırasında destek ve uygulama sırasında test (e-postalar, telefono görüşmeleri)

Önceden ödenmiş bütçeden LUNEDI'in kapsadığı özellikle aşağıdaki faaliyetler:

 • Danışmanın uygulamanız üzerinde çalışırken, uygulamanızı yapılandırırken harcadığı süre
 • Gereksinimlerinizin analizi
 • Gereksinimlerinizin iç danışmalığı
 • Gerektiğinde danışmanlık
 • Gereksinimlerinizi nasıl uygulayacağınızın farklı searyolarını çizme
 • Il protocollo Uygulama hazırlanması e güncellenmesi
 • Uygulamayla ilgili toplantılar ve telefon görüşmeleri
 • Istruzione
 • Danışmanla e-posta iletişimi
 • Topplantıların organizasyonu, planlanması ve zamanlaması
 • È il comando di partenza, il numero di gerekiyorsa (Destek, sunucu uzmanı)
 • Danışmanın seyahatte harcadığı süre (ayrıca ödenirse, ilk paragrafa bakın)
 • Uygulama projesinin yönetimi
 • Belirli bir sistema davranışı bir hataymış gibi rapor edilirse ve sonunda doğru olduğu kanıtlanırsa, danışmanın bu taleple uğraştığı süre de bütçeden karşılanır
 • Sunucunuzdaki sunucu uzmanlarının çalışması
 • Taleplerinizle ilgilenen sunucu uzmanlarının çalışması

Önceden ödenmiş bütçe tarafından kapsanmayan ve dolayısıyla müşteri tarafından ödenmeyen aşağıdaki faaliyetler:

 • Destek ekibinin çalışması
 • Olası hataların düzeltilmesi

2.4. Ön ödemeli bütçenin artırılması

Ön ödemeli MANDAYS bütçesini sadece onayınızdan sonra artırmak mümkündür. Per ulteriori informazioni sull'artırılması genellikle aşağıdaki nedenlerden dolayı gereklidir:

 • Giriş analizinden sonra, uygulama MANDAYS'ın orijinal tahmininin çok düşük olduğu ortaya çıkar. Danışman, gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin güncellenmiş bir tahminini size sunacaktır. Per pianificare ayrıca, önceden tahmin edilenden daha fazla dikkat gerektiren hangi faaliyetlerin (MANDAYS) olduğunu da gösterecektir.
 • Eğer harcanan zaman hakkında yukarıdaki paragraftan daha sık bilgilendirilmek isterseniz.
 • Standard uygulama arayüzünde gereksinimlerinizi uygulamak mümkün değildir, bu nedenle özel bir geliştirme gereklidir.
 • Destek, uygulama MANDAYS tahmini için dikkate alınmamış olsa da yine de gereklidir.
 • Ek eğitim gereklidir (originale tahminde hesaba katılmamıştır)
 • Uygulama sürecinde, ön ödemeli MANDAYS sayısının tüm gereksinimlerinizi karşılamak için yeterli olmadığı açıkça ortaya çıkar.

Facile Redmine'ı 30 gün ücretsiz deneyin

Come ottenere, SSL korumalı, günlük yedeklemeler, bulunduğunuz konumda