Prezzo

Cloud
Locale
 

 

 

 

Quan lý dự án

Come Agile

WBS e mappe mentali

Quan lý tài nguyên

Ngân sách dự án

Chiedi a PM chuyên gia

Trung tâm hỗ trợ e Quan lý yêu cầu

B2B CRM

Tiệních mở rộng

Il più popolare

Essenziali
Il più popolare

590 

người dùng/tháng

Quan lý dự án

Come Agile

WBS e mappe mentali

Tiệních mở rộng

Il più popolare

Affari
Il più popolare

1190 

người dùng/tháng

Quan lý dự án

Come Agile

WBS e mappe mentali

Quan lý tài nguyên

Ngân sách dự án

Chiedi a PM chuyên gia

Tiệních mở rộng

Il più popolare

Piattaforma
Il più popolare

2390 

người dùng/tháng

Quan lý dự án

Come Agile

WBS e mappe mentali

Quan lý tài nguyên

Ngân sách dự án

Chiedi a PM chuyên gia

Trung tâm hỗ trợ e Quan lý yêu cầu

B2B CRM

Tiệních mở rộng

impresa

Lien hệ chung tôi

người dùng/tháng

  • SLA tuy chỉnh
  • Tutto quello che puoi fare per farlo
  • Dịch vụ tích hợp
  • Sửa đổi phần mềm
  • Giải pháp đám mây có tính sẵn sàng cao

Prezzo di vendita gratuito per 5,90€ prezzo/importo

Non preoccuparti, non ti preoccupare đăng ký hàng năm hoặc tuy chọn grazie a tutto scegli Easy Redmine trên nền tảng cục bộ của bạn.

  • Giữ toàn quyền kiểm soát va' o mật đối với phần mềm và dữ liệu của bạn
  • Già cả dựa trên số người dùng per favore clicca qui per 5,90€ prezzo/prezzo
  • Convertire già, puoi andare a prendere il tuo posto
  • Puoi farlo quando vuoi

Puoi creare un'applicazione per Docker, VMware e VirtualBox per accedere al tuo computer ể của bạn.

Puoi farlo senza problemi

Danh sách tính năng đầy đủ

Quan lý dự ánEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Dự án không giới hạn
Biểu đồ Gantt
Theo dõi thời gian
Bảng chấm công
WBS e mappe mentali
Lịch họp e và dựán
Programma
Tệp đính kèm
Cấu trúc tổ chức
Các nút hành động
Báo cáo tuy chỉnh
Come AgileEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Bella Scrum
Bang Kanban
Gestisci l'attività del tuo computer e Scrum Master
Quan lý tài nguyênEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Quaản lý tài nguyên linh hoạt
Tài nguyên e Phân bổ
Quan lý điểm danh
Bảng điều khiển & Báo cáo
Quan lý năng lực
Ngân sách dự án / Tài chínhEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Ngân sách dự án
Chi phí du lịch
Tỷ lệ hàng giờ
Chiedi a PM chuyên giaEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Quanto l'hai già fatto?
diagramma
Các trường hợp kiểm thử
Trường Tùy chỉnh Với Công thức
Báo cáo định kỳ
Gestione del rischio
Centro di supportoEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Quan lý vé
Quan lý hàng đợi dịch vụ
Come SLA
avvertimento
Tutto e KPI
Truy cập không giới hạn cho khách hàng Bộ phận Hỗ trợ
B2B CRMEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Quaản lý tài khoản e liên hệ
Quan lý Khách hàng tiềm năng e Chiến dịch
Quan lý phân phối khách hàng tiềm năng
Quan lý cơ hội e quy trình
Quan lý đối tác e đại lý bán hàng
Bảng giá e tự động báo giá
rapporto
Qual è il KPI
Quaản lý hoạt động
sicurezzaEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Giao tiếp được mã hóa
2FA
Leggi tutto il GDPR
Chi è il tuo amico?
Hai letto il tuo messaggio?
SSO
Non c'è niente che non va
IP vero e proprio nome
supportoEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Come farlo
Bàn tiếp nhận dịch vụ khách hàng
Sỗa lỗi
Lo SLA al 99.9% è garantito
SLA personalizzato
Quan lý thành công khách hàng chuyên dụng
Giải pháp doanh nghiệpEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Dịch vụ tích hợp
Sửa đổi phần mềm
Giải pháp đám mây có khả năng sẵn sàng cao
Cơ sở hạ tầng lai
Cac dự án triển khai trên quy mô toàn diện
Ten miền tuy chỉnh
Tiệních mở rộngEssenzialiAffariPiattaformaImpresa
Gestione del rischio
B2B CRM
Centro di supporto
Vedi DMS
Tùy chỉnh thương hiệu
Vai su GitLab
Cơ sở kiến ​​thức
Quản lý Tài sản & Cấu hình

Quan lý dự án

Dự án không giới hạn
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Biểu đồ Gantt
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Theo dõi thời gian
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bảng chấm công
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
WBS e mappe mentali
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Lịch họp e và dựán
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Programma
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Tệp đính kèm
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Cấu trúc tổ chức
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Các nút hành động
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Báo cáo tuy chỉnh
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Come Agile

Bella Scrum
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bang Kanban
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Gestisci l'attività del tuo computer e Scrum Master
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Quan lý tài nguyên

Quaản lý tài nguyên linh hoạt
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Tài nguyên e Phân bổ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý điểm danh
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bảng điều khiển & Báo cáo
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý năng lực
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Ngân sách dự án / Tài chính

Ngân sách dự án
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Chi phí du lịch
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Tỷ lệ hàng giờ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Chiedi a PM chuyên gia

Quanto l'hai già fatto?
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
diagramma
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Các trường hợp kiểm thử
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Trường Tùy chỉnh Với Công thức
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Báo cáo định kỳ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Gestione del rischio
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Centro di supporto

Quan lý vé
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý hàng đợi dịch vụ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Come SLA
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
avvertimento
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Tutto e KPI
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Truy cập không giới hạn cho khách hàng Bộ phận Hỗ trợ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

B2B CRM

Quaản lý tài khoản e liên hệ
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý Khách hàng tiềm năng e Chiến dịch
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý phân phối khách hàng tiềm năng
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý cơ hội e quy trình
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý đối tác e đại lý bán hàng
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bảng giá e tự động báo giá
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
rapporto
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Qual è il KPI
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quaản lý hoạt động
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

sicurezza

Giao tiếp được mã hóa
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
2FA
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Leggi tutto il GDPR
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Chi è il tuo amico?
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Hai letto il tuo messaggio?
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
SSO
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Non c'è niente che non va
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
IP vero e proprio nome
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

supporto

Come farlo
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bàn tiếp nhận dịch vụ khách hàng
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Sỗa lỗi
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Lo SLA al 99.9% è garantito
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
SLA personalizzato
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quan lý thành công khách hàng chuyên dụng
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Giải pháp doanh nghiệp

Dịch vụ tích hợp
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Sửa đổi phần mềm
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Giải pháp đám mây có khả năng sẵn sàng cao
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Cơ sở hạ tầng lai
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Cac dự án triển khai trên quy mô toàn diện
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Ten miền tuy chỉnh
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa

Tiệních mở rộng

Gestione del rischio
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
B2B CRM
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Centro di supporto
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Vedi DMS
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Tùy chỉnh thương hiệu
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Vai su GitLab
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Cơ sở kiến ​​thức
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Quản lý Tài sản & Cấu hình
Essenziale
Affari
Piattaforma
Impresa
Bảo mật cấp doanh nghiệp

Đám mây có vị trí địa lý, Bảo vệ SSL, Sao lưu hàng ngày.

30 Ngày Hoàn Tiền

Se hai appena creato Easy Redmine, puoi farlo. Tutto ciò che puoi fare è farlo.

Troverai Easy Redmine in 30 minuti di foto

Hai bisogno di qualcosa, di SSL, di te, di avere una connessione SSL