Facile Redmine ti aiuta a farlo

supporto văn hóa và danh tính của công ty Il tuo account Easy Redmine. Puoi farlo, aprire l'applicazione Easy Redmine, il pulsante di blocco, il logo, l'icona e l'icona chỉnh cho trang đăng nhập của bạn.

Disegno su ordinazione Easy Redmine

Questa è la tua risposta:

  • đồ họa tuy chỉnh cho trang đăng nhập
  • logo con ty
  • tuy chỉnh mau sắc chinh của phần mềm

Cosa c'è scritto:

  1. khách hàng cung cấp thông tin/tài nguyên cần thiết (logo theo định dạng yêu cầu, hướng dẫn nhận diện thương hiệu hoặc chỉ màu sắc công ty )
  2. phát triển 2 mẫu thử - trang đăng nhập e trang chủ phần mềm
  3. khách hàng phê duyệt thiết kế đề xuất
  4. il tuo nome è quello che ti serve

Prezzo: 0,90 EUR/người/tháng

Hai già giocato: 1-2 tuần kể từ khi đặt hàng

Sì, hai pensato a tutto  

Mua dịch vụ (ở bước 2 trên trang Giá cả)

Troverai Easy Redmine in 30 minuti di foto

Hai bisogno di qualcosa, di SSL, di te, di avere una connessione SSL